Informacje

PZU / autor: fot. Fratria
PZU / autor: fot. Fratria

PZU z umowami na zarządzanie PPK

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 sierpnia 2019, 15:41

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa PZU podpisała umowy o zarządzanie PPK z pracodawcami zatrudniającymi łącznie ponad 100 tys. pracowników - poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes PZU SA Paweł Surówka. Jak dodał, wyniki Grupy za I półrocze są „satysfakcjonujące”.

Zysk netto grupy PZU przypisywany jednostce dominującej za I półrocze br. wyniósł 1,48 mld zł - poinformowała w czwartek spółka. To najwyższy wynik finansowy netto w ciągu ostatnich pięciu lat. Zysk w pierwszym półroczu 2019 r. wzrósł o 5 proc. rok do roku, pomimo istotnie wyższego obciążenia banków Grupy PZU kosztami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w tym roku. Opłaty na BFG wzrosły z 277 mln zł w I półroczu 2018 r. do poziomu 547 mln zł w I półroczu 2019 r.

Jesteśmy bardzo dumni ze sprzedaży PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych)” - mówił prezes Surówka. Jak zaznaczył, nie wszyscy pracownicy zdecydują się na partycypację w PPK, ale liczy, „że będzie ich jak najwięcej”. PZU informowało wcześniej, że liczy na 30-proc. udział w rynku PPK.

Jak mówił Surówka, PZU ma tak duży udział w rynku PPK, ponieważ pracodawcy wiedzą, że w momencie, gdy będzie chodziło o przekonanie pracowników do pozostania w Planach, to właśnie PZU będzie do tego najlepiej przygotowane. Jak dodał, na razie firmy prowadzące PPK konkurują ze sobą, ale potem nastąpi faza współpracy - żeby przekonać do pozostania jak największą liczbę pracowników.

Jak mówił Surówka o wynikach, z jego punktu widzenia „były bardzo silne, okres był znacznie trudniejszy otoczeniem rynkowym niż rok wcześniej”. „Ale wynik netto wyższy, z czego jesteśmy wyjątkowo dumni” - dodał.

Obecnie udział rynkowy w ubezpieczeniach majątkowych PZU wynosi 33,5 proc. PZU planował w strategii, że do 2020 roku wzrośnie on do 38 proc. „Udział w rynku jest trochę niższy niż założyliśmy. Nie staramy się gonić rynku za wszelką cenę, tylko tam, gdzie widzimy, że będziemy budować wartość dla firmy i klientów” - powiedział Surówka.

Wiceprezes ds. finansowych Tomasz Kulik stwierdził z kolei, że zarząd ocenia, iż prawdopodobieństwo, że Alior Bank będzie potrzebował wsparcia kapitałowego jest obecnie niższe niż wcześniej. Poinformował, że problemy banku związane z gorszą jakością niektórych korporacyjnych portfeli kredytowych to „kwestie historyczne”. „Z punktu widzenia wymogów kapitałowych, bank jest istotnie powyżej progów wymagań regulacyjnych. Bank ma pewny bufor bezpieczeństwa”- podkreślił Kulik.

Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w pięciu krajach. Na jej czele stoi PZU SA, którego tradycje sięgają 1803 r.; wówczas powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Od 2010 r. spółka PZU SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skarb Państwa ma ok. 34,19 proc. akcji PZU SA.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze