Informacje

Tory / autor: Pixabay
Tory / autor: Pixabay

Trudniej będzie likwidować linie kolejowe

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 września 2019, 16:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Rząd zajmie się we wtorek projektem ustawy, której celem jest powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej nieeksploatowanych lub wygaszanych linii - wynika z porządku obrad rządu opublikowanego na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przygotowany w resorcie infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, „ma na celu powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, w tym w ramach korytarzy transportowych” - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt zakłada stworzenie mechanizmów prawnych, które utrudniają zarządcy likwidację linii kolejowych (przywrócono wymóg zgody właściwego ministra) oraz motywują do zagospodarowania gruntów na byłych lub obecnych liniach kolejowych na potrzeby zarządzania i udostępniania linii kolejowych - podano.

Jak wskazano, oczekiwanym efektem jest powstrzymanie likwidacji infrastruktury po liniach kolejowych i umożliwienie odbudowy i udostępniania obecnie nieeksploatowanych lub wygaszanych linii kolejowych.

Według projektodawcy, likwidacja elementów infrastruktury, w tym podział gruntów pozostałych po formalnie zlikwidowanych liniach kolejowych powoduje, że ewentualna odbudowa linii kolejowych staje się znacznie utrudniona, droższa lub wręcz niemożliwa.

Dodano, że proponowane zmiany mają na celu stworzenie mechanizmu zachęt dla samorządów województw do zapewnienia lokalnych połączeń kolejowych w głąb sąsiedniego województwa. Mechanizm polega na umożliwieniu przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

Ponadto celem projektowanych zmian jest umożliwienia samorządom województw realizacji przewozów kolejowych dalej niż najbliższa stacja za granicą województwa. Wpłynie to pozytywnie na mobilność osób, które będą chciały dotrzeć do miasta pełniącego funkcję centrum życia społecznego, zawodowego i kulturalnego dla danego subregionu, a które znajduje się w województwie sąsiednim - czytamy w uzasadnieniu.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze