Informacje

autor: fot. Pixabay
autor: fot. Pixabay

Rozwój, sukcesja: Kierunki dla małych i średnich firm

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 września 2019, 10:51

  • 0
  • Powiększ tekst

Dla nieco ponad połowy małych i średnich firm podstawowym scenariuszem rozwoju jest sukcesja - wynika z badania KPMG. Jednocześnie 4 na 10 przedsiębiorstw w Polsce rozważa fuzję lub przejęcie.

Plany inwestowania w inne spółki deklaruje - 27 proc. ankietowanych małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast 11 proc. ankietowanych wyraża chęć sprzedaży spółki w ciągu najbliższych 3 lat - informują autorzy raportu „Sprzedaż, sukcesja, akwizycje. Jak firmy planują swoją przyszłość?”.

Firmy uczestniczące w badaniu planują różne modele dalszego rozwoju. Najpopularniejszym scenariuszem, dotyczącym przyszłości firmy, deklarowanym przez 56 proc. badanych organizacji, jest sukcesja. Samą możliwość przekazania firmy kolejnemu pokoleniu deklaruje ponad 7 na 10 przedsiębiorstw.

Większość polskich firm prywatnych powstała w pierwszych latach transformacji ustrojowej na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Ich założyciele coraz częściej stoją przed wyzwaniem związanym z przekazaniem sterów młodszemu pokoleniu. Jednocześnie tylko niewielki odsetek sukcesorów jest chętnych i gotowych do przejęcia firmy po rodzicach. W tej sytuacji coraz częściej rozważaną alternatywą może być sprzedaż przedsiębiorstwa.

Jak wskazano, czynniki makroekonomiczne i charakterystyka polskiej gospodarki sprzyjają fuzjom i przejęciom. 28 proc. badanych przedstawicieli małych i średnich firm zadeklarowało, że w ciągu ostatnich 5 lat kontaktowali się z nimi potencjalni inwestorzy zainteresowani przejęciem prowadzonego biznesu. Tymczasem sprzedaż firmy w ciągu najbliższych 3 lat planuje 11 proc. respondentów badania KPMG.

Dodano, że najczęściej wskazywaną formą sprzedaży spółki deklarowaną przez wszystkie przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu jest sprzedaż firmy - wskazuje na to 56 proc. respondentów.

Z kolei 11 proc. firm, które zadeklarowały w krótkiej perspektywie chęć sprzedaży spółki, najczęściej zamierza zbyć 100 proc. udziałów oraz pozostać w spółce przez maksymalnie 2 lata (46 proc. wskazań), aby wesprzeć inwestora w zarządzaniu przejętą firmą.

27 proc. organizacji wskazało zaś na plany sprzedaży większościowego pakietu oraz pozostanie dotychczasowych właścicieli w spółce jako pasywnych udziałowców lub akcjonariuszy.

W badaniu podano, że blisko co trzecia ankietowana firma (27 proc. wskazań) zamierza się rozwijać poprzez akwizycje. Wśród jej preferowanych form przedsiębiorcy wskazują przede wszystkim dywersyfikację (34 proc.), wejście na inny rynek (24 proc.) oraz konsolidację sektora, w którym spółka prowadzi działalność (19 proc.).

Jak czytamy, firmy planując znaczące inwestycje najchętniej skorzystaliby z finansowania bankowego np. kredytu, na co wskazuje 42 proc. firm lub z własnych środków - 38 proc. wskazań.

Badanie zrealizowano w lipcu tego roku metodą ankiet internetowych CAWI wśród 101 małych i średnich firm z przychodami powyżej 30 mln zł, zatrudniających od 50 do 250 pracowników w Polsce. Badaniem objęto właścicieli firm i kadrę zarządzającą najwyższego szczebla.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze