Informacje

Energobaltic z nowymi koncesjami

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 3 października 2019, 15:40

  • 0
  • Tagi: Energobaltic koncesje Lotos produkcja gazu
  • Powiększ tekst

Spółka Energobaltic zajmuje się zagospodarowaniem gazu odpadowego towarzyszącego ropie naftowej wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego. Należące do LOTOS Petrobaltic przedsiębiorstwo prowadzi działalność na podstawie przyznanych w 2002 r. koncesji WCC, PCC i WEE. Zgodnie przepisami, na 18 miesięcy przed upływem terminu obowiązywania koncesji spółka wystąpiła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskami o przedłużenie tych koncesji i zmianę terminów ich ważności do 31 grudnia 2030 r. Wymagana dokumentacja została złożona 14 czerwca 2019 r., a pozytywne decyzje zostały wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 27 sierpnia i 3 września 2019 r.

Dzięki starannemu przygotowaniu, złożone w Oddziale Terenowym URE w Gdańsku wnioski, mimo swej złożoności i konieczności sporządzenia związanych z nimi dziesiątków dokumentów, nie wymagały dalszych uzupełnień i dodatkowych wyjaśnień, co zwykle ma miejsce i wydłuża postępowanie administracyjne o wiele miesięcy – mówi z zadowoleniem Przemysław Jaworski, prezes Zarządu Energobaltic Sp. z o.o. - W tym przypadku, już po niespełna 3 miesiącach, Energobaltic Sp. z o.o. otrzymała nowe koncesje, dzięki którym będzie mogła prowadzić swoją działalność związaną z wytwarzaniem ciepła, jego przesyłem i dystrybucją oraz wytwarzaniem energii elektrycznej przez kolejne 11 lat – dodaje.

Energobaltic to unikalny zakład zarówno w Polsce, jak i w Europie. W Elektrociepłowni Władysławowo spółka wytwarza z gazu odpadowego energię elektryczną, cieplną, LPG i kondensat gazowy. Wymienione produkty powstają w procesie zagospodarowania gazu towarzyszącego wydobyciu ropy naftowej na Morzu Bałtyckim w morskiej kopalni ropy na złożu B3, a wkrótce także ze złoża B8.

Komentarze