Informacje

Małgorzata Miąśkiewicz, dyrektor Diamax / autor: Fratria
Małgorzata Miąśkiewicz, dyrektor Diamax / autor: Fratria

WIDEO Zmiany w podatkach. Co przedsiębiorcy muszą wiedzieć

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

 • Opublikowano: 23 listopada 2019, 15:39

 • 0
 • Powiększ tekst

Co przedsiębiorcy muszą wiedzieć o podatkach. Jakie zmiany teraz, jakie ważne zmiany czekają ich od nowego roku. Gościem Maksymiliana Wysockiego w programie „Mały Biznes Wielka Sprawa” w telewizji wPolsce.pl jest Małgorzata Miąskiewicz, Biuro Rachunkowe i Centrum Szkoleń Diamax

Podsumowując zmiany, podatki są upraszczane, czy komplikowane?

Myślę, że podatki będą prostsze niż do tej pory, ponieważ będzie mniej deklaracji do składania, mniej ewidencji. Trzeba będzie przyłożyć za to więcej starań, żeby to było dokładne i spełniało wymogi ustawowe, ale generalnie myślę, że przedsiębiorcom będzie się żyło dużo prościej niż do tej pory - mówi Małgorzata Miąśkiewicz z Biura Rachunkowego i Centrum Szkoleń Diamax.

Zobacz cały program „Mały Biznes Wielka Sprawa”:

Najpowszechniejszymi zmianami są zmiany w podaktu dochodowym od osób fizycznych. To dotyczy każdego, przynajmniej na jakimś etapie i w jakimś stopniu.

I. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 1. Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

Obowiązkowy split payment wchodzi w życie od 1 listopada 2019 roku. Jakich transakcji będzie dotyczył?

dostaw towarów oraz świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT (zawiera 150 pozycji) m.in. tych, które dotychczas były rozliczane jako odwrotne obciążenie VAT np. wyroby ze stali, rury, pręty, metale szlachetne, złoto, układy scalone, komputery, telefony komórkowe, smartfony, telewizory, konsole do gier wideo, aparaty fotograficzne cyfrowe, części samochodowe i do motocykli -np. silniki, świece zapłonowe itp, benzyny, oleje napędowe, roboty budowlane związane z budową budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, budową autostrad oraz wiele innych.

Jak rozpoznać fakturę split payment?

Sprzedawca będzie zobowiązany zawrzeć na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

• Nowe przepisy należy zastosować kiedy jednocześnie są spełnione warunki: wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub więcej

• co najmniej jedna pozycja z faktury została wymieniona w załączniku 15 ustawy o VAT • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami

Konsekwencje nie zastosowania się do nowych przepisów

Sprzedawca

W przypadku wystawienia faktury bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” przedsiębiorcy mogą zapłacić karę w wysokości 30% podatku VAT z danej faktury.

Nabywca

W przepisach przewidziano również nakładanie kar na podmioty, które pomimo obowiązku – będą dokonywały przelewów z pominięciem podzielonej płatności. Nowelizacja zakłada, że podatnik który dokona płatności z pominięciem split payment będzie podlegał karze grzywny nawet do 720 stawek dziennych.

Wymiar kar będzie określony w kodeksie karno skarbowym.

Dodatkowo faktura, która zostanie opłacona z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności nie będzie mogła być zaliczona w koszty.

Kompensata

Jeśli rozliczenie nastąpi w formie kompensaty, obowiązkowy split payment nie będzie miał zastosowania (art. 108a ust. 1d ustawy o VAT).

 1. Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych podatków, niż VAT, dokonywania zapłaty za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach itp.

 2. Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.

 3. Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie stawki VAT na książki, gazety, czasopisma itp.

 4. Utworzenie od 1 września 2019 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonego prze Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista) – konsekwencje dla podatników.

 5. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.

 6. Zmiany, od 1 kwietnia 2020 r., w zakresie zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Szczególe przepisy przejściowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 7. Zmiany, od 1 maja 2019 r., w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.

 8. Zmiany, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie VAT:

 9. Zmiany w zakresie tzw. „złych długów”, skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.

 10. Nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych.

II. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

 1. Obniżenie, od 1 października 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r., stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.

 2. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy od 1 października 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r., przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.

 3. Zmiany, od 1 sierpnia 2019 r., w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.

 4. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

 5. Podwyższenie, od 1 stycznia 2020 r., limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.

 6. Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2020 r., możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

 7. Wprowadzenie, od 1 stycznia 2020 r., obowiązku dokonywania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).

8. Najważniejsze zmiany, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie CIT i PIT:

 1. Samochody

• Wprowadzenie limitu kwotowego w przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, czynszu najmu itp., jeżeli przedmiotem umowy są samochody osobowe.

• Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych związany z użytkowaniem samochodów osobowych zaliczonych do środków trwałych podatnika lub wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu, najmu itp., w przypadku nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

• Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związany z użytkowaniem samochodu osobowego będącego własnością podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.

• Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 9%, dla niektórych podatników.

2 Zatrudnienie małżonka może być kosztem uzyskania przychodu

Zobacz omówienie wybranych zmian w ostatnim odcinku programu „Mały Biznes Wielka Sprawa”

Dajcie nam znać w komentarzach, które z powyższych tematów chcielibyście, by zostały omówione bardziej szczegółowo na łamach naszego portalu.

mw

Powiązane tematy

Komentarze