Informacje

Środowisko naturalne / autor: Pixabay
Środowisko naturalne / autor: Pixabay

W tym roku na środowisko wydaliśmy dwa razy tyle niż w 2018 r.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 grudnia 2019, 11:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Wydatki na ochronę środowiska (suma nakładów inwestycyjnych i kosztów bieżących) wzrosły do 64,79 mld zł w 2018 r. z 30,44 mld zł rok wcześniej, co stanowiło 3,1% PKB (wobec odpowiednio 1,5% PKB rok wcześniej), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wydatki te stanowiły 1 686,8 zł w 2018 r. wobec 792,1 zł w 2017 r., podał Urząd.

Wydatki na ochronę środowiska są sumą nakładów inwestycyjnych i kosztów bieżących (w tym wydatków gospodarstw domowych) ponoszonych na działania związane z ochroną środowiska, redukcją zanieczyszczeń lub naprawą szkód środowiskowych. Wydatkami na ochronę środowiska nie są wydatki mogące korzystnie wpływać na środowisko, a których głównym celem jest zaspokajanie innych potrzeb, takich jak wzrost zysku, bezpieczeństwo i higiena pracy czy poprawa efektywności produkcji wskazano w publikacji GUS.

W strukturze wydatków na ochronę środowiska dominują wydatki ponoszone przez gospodarstwa domowe. W 2018 r. ich udział wyniósł ok. 74% (48,02 mld zł wobec 19,53 mld zł rok wcześniej), nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska stanowiły 16% 10,39 mld zł wobec 6,93 mld zł rok wcześniej), a koszty bieżące ochrony środowiska ok. 10% (6,38 mld zł wobec 3,98 mld zł rok wcześniej).

W 2018 r. wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska wyniosła 10,4 mld zł (przy 6,8 mld zł w 2017 r.), a nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 2,5 mld zł (2,1 mld zł w 2017 r.). Większość nakładów poniesiono na inwestycje zlokalizowane na terenach miejskich, było to odpowiednio 61% nakładów na ochronę środowiska i 53% na gospodarkę wodną czytamy dalej.

Wydatki krajowe na ochronę środowiska łącznie dla wszystkich krajów Unii Europejskiej (UE-28) charakteryzują się tendencją wzrostową. W latach 2006-2018 wynosiły od 243 mld euro w 2006 r. do 297 mld euro w 2018 r. Ich udział w PKB w tym okresie wynosił ok. 2%, podał także GUS.

ISBnews, DS

Powiązane tematy

Komentarze