Informacje

Piotr Alicki, prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej / autor: materiały prasowe
Piotr Alicki, prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

KIR jako technologiczny hub sektora finansów

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 31 grudnia 2019, 10:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Już od ponad 25 lat KIR jest technologicznym partnerem sektora bankowego w Polsce. W codziennej działalności KIR udowadnia swoją skuteczność i niezawodność, dostarczając usługi rozliczeniowe i innowacyjne rozwiązania cyfrowe. Z badania Kantar TNS*, przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich, wynika, że zaufanie do KIR ma aż 96 proc. pracowników sektora bankowego. Firma wspiera sektor komercyjny i administrację publiczną w tworzeniu i udostępnianiu rozwiązań, które umożliwiają optymalizację procesów biznesowych i zdalne świadczenie usług – pisze na łamach „Polskiego Kompasu 2019” Piotr Alicki, prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej

(…) KIR od lat współtworzy polski system płatniczy, mając istotny wkład w kształtowanie się jednego z najbardziej nowoczesnych systemów bankowych na tle Europy i świata. Opracowujemy i dostarczamy niezawodne oraz bezpieczne rozwiązania, które zapewniają polskiej gospodarce kompleksowość procesów elektronicznych. Tym samym odpowiadamy na wyzwania związane z rozwojem technologii oraz zmianami prawnymi – zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Jesteśmy operatorem systemu rozliczeń międzybankowych Elixir, który stanowi fundament polskiego systemu bankowego. Ponadto stabilnie i konsekwentnie rozwijamy usługi z zakresu płatności natychmiastowych – Express Elixir i e-commerce – Paybynet. Jako kwalifikowany dostawca usług zaufania wydajemy podpis elektroniczny Szafir. Z kolei za pomocą system Ognivo usprawniamy także wymianę informacji między bankami i innymi uprawnionymi podmiotami - charakteryzuje działalność KIR prezes Piotr Alicki w tekście „Cyfrowe rozwiązania KIR dla sektora bankowego”.

Ze względu na konsekwentne poszukiwanie nowych obszarów działalności, KIR jest dziś postrzegany jako technologiczny hub i kreator innowacyjnych narzędzi, będących odpowiedzią na potrzeby szeroko pojętej cyfrowej gospodarki, administracji publicznej oraz prywatnych użytkowników. (…) Sektor bankowy od lat pozostaje w awangardzie cyfrowych zmian w Polsce, znacząco przyczyniając się do poszerzania dostępności usług w wersji cyfrowej – stwierdza .

Jednocześnie z racji swojej pozycji instytucji zaufania publicznego, banki – rozwijając e-usługi – muszą się mierzyć z rygorystycznymi wymogami regulacyjnymi. Jednym z takich wyzwań jest konieczność wykorzystywania tzw. trwałego nośnika dla dokumentacji przekazywanej klientom wskazuje prezes Alicki.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokumenty dostarczane klientom przez banki mają być przekazywane na tzw. trwałym nośniku, spełniającym ściśle określone kryteria. Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań technologicznych, które jest w stanie zapewnić niezbędną funkcjonalność, wymaganą przez regulatora, oraz niezaprzeczalność przy jednoczesnym zachowaniu prywatności udostępnianych danych, jest technologia blockchain. We współpracy z PKO Bankiem Polskim oraz IBM i Accenture, KIR stworzył dla polskiego sektora bankowego usługę, która w pełni odpowiada wymogom prawa. Unikatowe rozwiązanie dla trwałego nośnika, wykorzystujące technologię rejestrów rozproszonych w oparciu o Hyperledger Fabric, zostało udostępnione klientom PKO Banku Polskiego jako pierwsze produkcyjne zastosowanie technologii blockchain w polskim sektorze bankowym. Platforma ta zapewnia usługę, która pozwala na rejestrację i weryfikację dokumentów za pomocą znaczników czasu zapisanych w rozproszonym rejestrze. Dzięki temu rozwiązaniu można zweryfikować cały cykl życia oraz integralność dokumentów, wydawanych i dostarczanych przez banki swoim klientom- opisuje prezes KIR.

Jak ocenia aplikacja KIR spełnia wymogi regulacyjne i odpowiada na oczekiwania sektora bankowego w zakresie publikacji dokumentów przeznaczonych do szerokiej grupy odbiorców (dokumenty publiczne), takich jak cenniki czy regulaminy. Może być również wykorzystana do udostępniania indywidualnych dokumentów klientom. Usługa trwałego nośnika KIR, wykorzystująca kwalifikowaną pieczęć elektroniczną oraz technologię blockchain, gwarantuje łatwą integrację z systemami bankowymi, wydajność, skalowalność oraz bezpieczeństwo, umożliwiając dostęp do dokumentów zarówno obecnym, jak i byłym klientom banku.

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, wiceprezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

Open banking w praktyce

Rok 2019 jest cezurą wyznaczającą moment wcielenia w życie idei otwartej bankowości. Wprowadzająca ją dyrektywa PSD2 wzmocni konkurencję pomiędzy samymi bankami i znacząco ułatwia fintechom zaistnienie w usługach płatniczych. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że otwiera ona również rynek dla globalnych firm technologicznych. Globalni giganci stanowią potencjalnie potężną konkurencję dla polskich i europejskich firm – nie tylko tych z sektora finansowego - przypomina Piotr Alicki.

Adresując wyzwania związane z dyrektywą PSD2, KIR – we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i kilkudziesięcioma podmiotami sektora bankowego – opracował standard API. Celem Polish API jest nie tylko standaryzacja, lecz także stworzenie nowoczesnych i bezpiecznych interfejsów do komunikacji z bankami i innymi podmiotami prowadzącymi rachunki płatnicze. Rozwiązaniem unikatowym w skali całej Europy jest stworzony przez KIR HUB PSD2. To realizacja idei Open banking w praktyce, z wykorzystaniem API. KIR w imieniu banków – uczestników HUB, zgodnie z zapisami PSD2, udostępnia interfejs zewnętrznym podmiotom (TPP), które mogą się z bankami łączyć zdalnie, bez udziału bezpośredniego KIR. HUB usług wspólnych zapewnia powszechność dostępu, oferując możliwość obsługiwania wszystkich rodzajów uprawnionych podmiotów, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa - podsumowuje prezes KIR.

Rosnąca popularność przelewów natychmiastowych

Gdy w 2012 roku oddawaliśmy do dyspozycji banków system przelewów natychmiastowych Express Elixir byliśmy w europejskiej awangardzie. Polacy, jako drudzy w Europie, otrzymali możliwość decydowania o momencie realizacji transakcji zlecanej w bankowości elektronicznej. Obecnie, jak pokazuje badanie przeprowadzone dla KIR i ZBP, już 36 proc. klientów banków w Polsce uważa, że przelewy natychmiastowe powinny być standardem w każdej sytuacji. Rosnącą popularność rozwiązania widać także w statystykach transakcji rozliczanych w systemie Express Elixir. (…) - informuje prezes KIR.

Polacy są narodem otwartym na finansowe innowacje. Chętnie testują usługi, spodziewając się jakości, wygody i gwarancji bezpieczeństwa. Odpowiadamy na te potrzeby, opracowując i wprowadzając nowoczesne rozwiązania. Aktualnie trwają prace nad usługą służącą do obsługi przelewów natychmiastowych w euro. Jeszcze w 2019 roku umożliwimy zlecanie przelewów w unijnej walucie, na rachunki w innych bankach w Polsce oraz w Europie, w czasie liczonym w sekundach.

Partner administracji w unikatowych projektach

Kompetencje i doświadczenie KIR są wykorzystywane przez administrację państwową i samorządy. Nowelizacja Ordynacji podatkowej, która weszła w życie w styczniu 2018 r., nałożyła na KIR, jako izbę rozliczeniową spełniającą ustawowe kryteria, obowiązek prowadzenia systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR). Podstawowym zadaniem STIR jest przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. STIR wspiera proces dokonywania analizy tego ryzyka przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, a także przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. STIR służy także jako bezpieczny kanał przekazywania informacji, danych i żądań pomiędzy Szefem KAS a bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi_ - informuje prezes KIR.

1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Mechanizm ten stanowi narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT poprzez stosowanie podzielonego systemu płatności w transakcjach B2B. KIR wspiera realizację tego rozwiązania w sektorze poprzez odpowiednio przystosowane systemy płatności – Elixir i Express Elixir – umożliwiające klientom banków dokonywanie płatności zgodnie z regułami split payment – notuje Piotr Alicki. (…)

Pełny tekst prezesa KIR Piotra Alickiego zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze