Informacje

Rzecznik MŚP apeluje do Premiera o możliwość czasowego zawieszenia składek ZUS dla przedsiębiorców / autor: Fratria
Rzecznik MŚP apeluje do Premiera o możliwość czasowego zawieszenia składek ZUS dla przedsiębiorców / autor: Fratria

Rzecznik MŚP apeluje o czasowe zawieszenie składek ZUS

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 marca 2020, 16:35

  • 2
  • Powiększ tekst

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, w związku z pogarszającą się płynnością finansową firm skierował do Premiera Mateusza Morawieckiego list.

Apeluje o wprowadzenie dobrowolności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców na okres 6 miesięcy, przy pozostawieniu obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

W dniu 12 marca br. uczestniczyłem w spotkaniu, które zorganizował Prezydent Andrzej Duda ze środowiskiem bankowców. Padły tam propozycje, aby przedsiębiorcy mogli korzystać z tzw. „wakacji kredytowych” przez okres dłuższy niż 3 miesiące oraz by mogli automatycznie odnawiać kredyty obrotowe po upływie okresu, na który zostały przyznane. Środowisko przedsiębiorców popiera te propozycje i prosi o szybkie zmiany legislacyjne, które umożliwią ich realizację. Banki w obecnym stanie prawnym będą zmuszone do negatywnego rozpatrywania wniosków o kredyty obrotowe z powodu pogorszenia się wyników firm spowodowanych pandemią, co spowoduje masowe bankructwa - pisze Abramowicz.

Rzecznik MŚP odnosi się do pakietu dla przedsiębiorców przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Mają mieć oni możliwość odroczenia, rozłożenia na raty, a nawet umorzenia składek na ZUS. Będzie mogła z tego skorzystać każda firma w kłopotach, bez żadnych dodatkowych opłat z tym związanych. W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorca mógłby w ogóle nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Każdy przypadek miałby być ustalany indywidualnie z ZUS-em. Decyzje miałyby być podejmowane indywidualnie po analizie przypadku i sytuacji konkretnej firmy. Ryczałtowa stawka ZUS, którą w obecnym stanie prawnym muszą płacić przedsiębiorcy bez względu na to, czy ich dochód pozwala na jej zapłacenie czy nie, jest w tej chwili największym problemem małych firm. Od kliku dni otrzymuję setki telefonów i e-maili z obawami: „skąd wezmę na ZUS, jeżeli obroty spadły mi niemalże do zera”. Uważam jednak, że w przypadku tak ogromnej skali spadku obrotów MŚP, związanych z walką i skutkami pandemii, przyjęte w pakiecie rozwiązanie tego problemu nie będzie optymalne. Pisanie wniosków do ZUS z obowiązkiem uzasadniania, indywidualne rozpatrywanie i inne biurokratyczne obciążenia nie będą służyły uspokojeniu przedsiębiorców i nie pozwolą im na skupienie się na minimalizacji skutków kryzysu w swoich firmach - czytamy w liście.

Dlatego proponuję aby na 6 miesięcy wprowadzić dobrowolność opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przy pozostawieniu obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Zgłoszenie chęci skorzystania z tej formy pomocy państwa odbywałoby się poprzez zwykłe zgłoszenie do ZUS za pomocą poczty lub drogą e-mailową. W przypadkach tak ekstremalnych jak pandemia nie możemy sobie pozwolić na biurokrację – liczy się czas i szybki rezultat - dodaje Abramowicz.

Skutkiem nieopłacenia składki będzie brak wpływu na konto ubezpieczonego, co będzie się wiązało ze zmniejszeniem zgromadzonego kapitału, a co za tym idzie z niższą przyszła emeryturą. Dlatego wnioski będą wysyłać przedsiębiorcy, którzy w ciągu tych sześciu miesięcy rzeczywiście nie będą mieli środków na opłacanie składek. Możliwość taką powinni mieć wszyscy zainteresowani, także ci, którzy korzystają z małego ZUS oraz 2-letniej ulgi. - reasumuje.

Czytaj też: Prezydent z inicjatywą pomocy dla kredytobiorców

rzecznikmsp.gov.pl/KG

Powiązane tematy

Komentarze