Informacje

NBP / autor: Fratria
NBP / autor: Fratria

AKTUALIZACJA

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy proc. o 50 pb

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 8 kwietnia 2020, 14:04

    Aktualizacja · 8 kwietnia 2020, 14:26

  • 1
  • Tagi: NBP RPP stopy procentowe
  • Powiększ tekst

- Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła dziś stopy procentowe o 50 pb - m.in. główną stopę referencyjną do 0,5% i stopę lombardową do 1%. W komunikacie po ogłoszeniu decyzji RPP podała, że Narodowy Bank Polski (NBP) będzie nadal - oprócz operacji podstawowych - prowadził operacje zasilające sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo.

Jednocześnie NBP będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki” - czytamy w komunikacie.

Oceniono, że mimo poluzowania polityki pieniężnej NBP w ostatnim okresie, utrzymuje się ryzyko spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania Rada zdecydowała o poluzowaniu warunków monetarnych. W tym celu Rada ponownie obniżyła stopy procentowe NBP” - czytamy dalej.

NBP będzie nadal - oprócz operacji podstawowych - prowadził operacje zasilające sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo. NBP będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa - na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Celem tych operacji będzie zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych” - czytamy dalej.

Podejmowane przez bank centralny działania mają na celu poluzowanie warunków finansowych w gospodarce i ograniczenie negatywnych konsekwencji gospodarczych pandemii, wspierając tym samym utrzymanie stabilności makroekonomicznej i finansowej, podkreślono także.

Będą one także sprzyjać ożywieniu krajowej aktywności gospodarczej po ustąpieniu obecnych zaburzeń. W efekcie, działania te ograniczą ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie” - podsumowano.

W dniu 8 kwietnia 2020 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc. do poziomu:

stopa referencyjna 0,50% w skali rocznej; stopa lombardowa 1,00% w skali rocznej; stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 0,55% w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 0,60% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 kwietnia 2020 r.

NBP.pl/ISBN/gr

Komentarze