Informacje

Według II szacunku GUS, PKB w I kwartale wzrosło o 2 proc. r/r / autor: Pixabay
Według II szacunku GUS, PKB w I kwartale wzrosło o 2 proc. r/r / autor: Pixabay

I kwartał zakończony ze wzrostem PKB

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 maja 2020, 10:43

  • 0
  • Powiększ tekst

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2020 roku o 2proc. r/r wobec 3,2 proc. wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych

Według szybkiego szacunku wzrost PKB w tym ujęciu w I kw. br. wyniósł 1,9proc.

W I kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 0,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,7 proc. - czytamy dalej. Według szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu w I kw. br. wyniósł 1,6 proc. r/r.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w I kw. 2020 r. popyt krajowy wzrósł o 1,7 proc. wobec wzrostu o 1,3 proc. w IV kw. 2019 r.

Spożycie ogółem w I kw. br. wzrosło o 1,8 proc. (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 1,2 proc., publiczne - o 4,3 proc. (w IV kw. 2019 r. wzrost odpowiednio: +3,2 proc., +3,3 proc., +3,2 proc.), podał też Urząd.

Akumulacja brutto wzrosła (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 0,7 proc. w I kw. 2020 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 0,9 proc. (wobec spadku akumulacji o 3,6 proc. oraz wzrostu nakładów brutto na środki trwałe o 6,1 proc. kwartał wcześniej).

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 0,6 proc. w I kw. 2020 r (wobec 2 proc. wzrostu w IV kw. 2019 r.), zaś import spadł o 0,2 proc. w I kw. 2020 r (wobec 2 proc. spadku w IV kw. 2019 r.), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 2 proc. w I kw. br. wobec wzrostu o 3,2 proc. w IV kw. 2019 r.

ISBnews/ mk

CZYTAJ TAKŻE: GUS: Mniej pesymistyczne oceny dla przemysłu

Powiązane tematy

Komentarze