Informacje

Stawki VAT powinny zostać na dotychczasowym poziomie / autor: pixabay.com
Stawki VAT powinny zostać na dotychczasowym poziomie / autor: pixabay.com

Utrzymanie stawek VAT to budżet bogatszy o 10 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 września 2020, 15:49

  • 1
  • Powiększ tekst

Utrzymanie stawek 8 proc. i 23 proc. VAT zapobiegnie spadkowi wpływów budżetu o 9,9 mld zł w 2021.

Utrzymanie stawek podatku VAT na poziomie 8 proc. i 23 proc. oznaczać będzie zapobiegnięcie spadkowi wpływów do budżetu w wysokości 9,9 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Projekt, który zakłada m.in. odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 7 proc. i 22 proc., trafił już do Sejmu.

Skutki finansowe w okresie 10-letnim nie zostały oszacowane „w związku z niemożliwym do określenia terminem zmiany stawek 23 proc. i 8 proc. (mechanizm uzależniony od kształtowania się określonych wskaźników w przyszłości).

Zgodnie z projektem powrót do stawek 22 proc. i 7 proc. nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

  1. stosowana będzie stabilizująca reguła wydatkowa,

  2. osiągnięte zostaną określone wskaźniki (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż – 6 proc.).

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podwyższone o 1 punkt procentowy stawki podatku VAT obowiązują do końca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione określone warunki makroekonomiczne. Na podstawie danych za rok 2019 r., polska gospodarka spełniła te warunki, co oznaczałoby powrócenie do niższych stawek VAT od dnia 1 stycznia 2021 r.

Jednak - jak ocenia Ministerstwo Finansów, które jest autorem projektu nowelizacji - z uwagi na epidemię COVID-19, warunki te nie zostały spełnione w sposób trwały. W ocenie resortu, działania, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, a także utrata dochodów podatkowych doprowadzi do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Finansów ze względu na włączenie tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do wyniku sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) deficyt w tym ujęciu wzrośnie w tym roku do 12 proc. PKB wobec prognozowanych w kwietniowej aktualizacji programu konwergencji (APK) 8,4 proc. PKB. W przyszłym roku ma wynieść 6 proc. PKB. Z kolei dług publiczny w tym roku - według polskiej metodologii - wyniesie 50,5 proc. PKB, a w przyszłym roku - 52,9 proc. PKB. Według definicji unijnej, na koniec tego roku dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 62,2 proc. PKB, a w przyszłym 64,7 proc.

Stawki VAT zostały podwyższone o 1 pkt proc. (z 22 proc. na 23 proc. i z 7 proc. na 8 proc.) w roku 2010. Podwyższona stawka miała początkowo obowiązywać od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku. Jednak od tego czasu termin jej obowiązywania był kilkakrotnie przedłużany.

MF/ISBnews/RO

CZYTAJ TEŻ: Badanie wGospodarce.pl: PZU wygrywa satysfakcją klientów

MF: w sierpniu 127,4 mld zł na rachunkach budżetowych

Polska z najmniejszym spadkiem PKB w II kw.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze