Informacje

Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy / autor: Fratria / Andrzej Wiktor
Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

TYLKO U NAS

Fundament powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 13 października 2020, 14:00

    Aktualizacja: 23 października 2020, 11:48

  • 1
  • Powiększ tekst

Prezydent w drugiej kadencji stawia na pięć kluczowych spraw – to rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność. Te pięć polskich spraw – jak podkreśla prezydent Andrzej Duda – symbolizuje Polskę, która potrafi połączyć tradycję z nowoczesnością! Wszystkie też bezpośrednio lub pośrednio związane są z gospodarką – wskazuje Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP na łamach „Polskiego Kompasu 2020”

Musimy wrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju, na jakiej byliśmy przed pandemią; to jest dzisiaj wyzwanie dziejowe” – podkreślił prezydent RP Andrzej Duda w orędziu podczas uroczystości zaprzysiężenia na drugą kadencję, które wygłosił przed Zgromadzeniem Narodowym w sierpniu 2020 r. Pośród wielu kluczowych spraw poruszonych przez pana prezydenta ten ambitny plan gospodarczy, związany z zaangażowaniem rządu, przedsiębiorców i obywateli, wydaje się najbardziej istotnym wyzwaniem najbliższego roku i kolejnych lat prezydentury Andrzeja Dudy.

„Nie ma i nie będzie rozwoju Polski bez inwestycji. Potrzebujemy przedsięwzięć wielkich, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, przekop Mierzei Wiślanej, budowa i rozwój portów morskich, transportu morskiego i przemysłu stoczniowego. Państwo musi dawać impuls i przykład. W czasach kryzysu inwestycje publiczne są najważniejsze. Nie ma i nie będzie rozwoju bez inwestycji. To wyzwanie dziejowe. Potrzebujemy przekopu mierzei, CPK, budowy dróg i linii kolejowych. Ale potrzebne są też inwestycje lokalne. Polska musi się rozwijać. Będę nad tym czuwał”.

Te słowa prezydenta RP wypowiedziane w tak istotnym momencie są wyraźnym znakiem, że praca nad przywróceniem polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu, powrót do sytuacji gospodarczej sprzed wybuchu pandemii COVID-19, są wyzwaniem podstawowym także dla głowy państwa i nas wszystkich – współpracujących w ramach Kancelarii Prezydenta ministrów, rządu, przedsiębiorców i zwykłych obywateli. Przytaczam je jednak nie bez powodu.

Przez pięć lat pierwszej kadencji wspieranie polskiego biznesu było (i nadal jest) jednym z priorytetów prezydentury Andrzeja Dudy, o czym świadczy niezwykle aktywna działalność głowy państwa na tym polu. Sytuacja, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy i firmy prowadzone przez nich w czasie globalnego lockdownu, wyraźnie potwierdziła wagę innowacyjności technologicznej polskich firm. Tylko przedsiębiorstwa otwarte na zmiany, oparte na nowoczesnej technice i niekonwencjonalnych projektach, przebrną przez kryzys i będą zdolne zawalczyć o swoje miejsce na rynku. Od kilku już lat budowaniu innowacyjności w obliczu wyzwań, które stawia przed nami światowa gospodarka, służą dwa kluczowe prezydenckie projekty: „Technologie Przyszłości” oraz „Startupy w Pałacu”.

To właśnie prezydent RP zainicjował dyskusję na temat wyzwań, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami w zakresie innowacji w perspektywie 5–10–20 lat. Celem debat pod wspólnym hasłem „Technologie Przyszłości” jest określenie warunków, które muszą zostać spełnione, aby polskie firmy stały się liderami w zakresie kluczowych technologii przyszłości, takich jak biotechnologia, gospodarka cyfrowa, energia i środowisko czy zaawansowane materiały. Z pewnością sprzyjające otoczenie regulacyjne jest jednym z warunków rozwoju innowacyjności, której nieodłączną cechą jest wysoki poziom ryzyka – to wniosek z dotychczas zorganizowanych spotkań w ramach tego projektu. Każda z branż spotyka się jednak z innymi wyzwaniami, ma inny potencjał i inne potrzeby, stąd konieczność kontynuowania dialogu z przedstawicielami poszczególnych sektorów.

„Startupy w Pałacu” to natomiast projekt, który ma na celu wsparcie innowacyjnych polskich firm w poszukiwaniu możliwości rozwoju, w tym ewentualnych inwestorów, partnerów biznesowych i nowych rynków zbytu. W ramach projektu w Pałacu Prezydenckim odbyło się pięć prezentacji najciekawszych inicjatyw biznesowych przed potencjalnymi inwestorami, szefami spółek Skarbu Państwa, przedstawicielami instytucji grantowych i organizacji typu venture capital, tzw. aniołami biznesu oraz ambasadorami zagranicznych państw. Wierzę, że kolejne edycje tego niezwykłego projektu wyłonią wiele ciekawych pomysłów biznesowych, a uczestnicy, podobnie jak laureaci dotychczasowych edycji, ugruntują swoje miejsce na polskim i globalnym rynku.

Uważam, że zadaniem władz, zwłaszcza tych najistotniejszych podmiotów władzy – czy to centralnej, regionalnej, czy lokalnej – jest budowanie dobrego klimatu. Okazywanie zainteresowania przedsiębiorcom. Budowanie przyjaznego klimatu wokół prowadzonej działalności i właśnie także wokół działalności najmniejszej” – mówił prezydent RP Andrzej Duda podczas spotkania z uczestnikami projektu w 2018 r.

Budowaniu innowacyjnej gospodarki muszą towarzyszyć również sprzyjające środowisko prawne i wsparcie administracji publicznej. W tym celu m.in. pan prezydent utworzył Radę ds. Przedsiębiorczości, która stanowi forum wymiany doświadczeń między administracją publiczną i środowiskiem naukowym – ekspertami z dziedziny gospodarki i zarządzania – a praktykami biznesu, prezesami polskich przedsiębiorstw, które odniosły sukces, w tym firm wyróżnionych Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP. W ramach Rady funkcjonują zespoły eksperckie, których misją jest m.in. przegląd rozwiązań prawnych, w tym analiza praktycznych aspektów funkcjonowania Konstytucji Biznesu, podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomoc polskim firmom w zagranicznej ekspansji. Rada ds. Przedsiębiorczości prowadzi aktywną działalność w związku z kryzysem gospodarczym wywołanym epidemią koronawirusa.

Należy też wspomnieć o inicjatywie pana prezydenta, jaką jest Polska Wystawa Gospodarcza, której celem jest prezentacja osiągnięć wyróżniających się polskich przedsiębiorstw, a także propagowanie patriotyzmu gospodarczego oraz wzbudzenie poczucia dumy i szacunku dla efektów pracy pokoleń naszych rodaków. Ostatnim wydarzeniem zrealizowanym w ramach projektu była ekspozycja produktów Wystawców PWG, która odbyła się w Stalowej Woli w styczniu 2020 r. i stanowiła część wydarzenia gospodarczego „Od COP do Gospodarki 4.0”.

Prezydent w drugiej kadencji stawia na pięć kluczowych spraw – to rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność. Te pięć polskich spraw – jak podkreśla prezydent Andrzej Duda – symbolizuje Polskę, która potrafi połączyć tradycję z nowoczesnością! Wszystkie też bezpośrednio lub pośrednio związane są z gospodarką – rodzina, jako fundament, tworzy i kształtuje społeczeństwo, gospodarkę, kulturę. A bezpieczna rodzina bezpośrednio przecież wiąże się z potrzebą godnej pracy, którą zapewnić mogą bezprecedensowe w historii Polski inwestycje.

Stąd podkreślenie roli, jaką odgrywają inwestycje w Baltic Pipe, Centralny Port Komunikacyjny, rozbudowę istniejącej infrastruktury i budowę nowych dróg i obiektów, a także wielu inwestycji lokalnych.

Trzeba też zwrócić uwagę na inną kluczową inicjatywę pana prezydenta, realizowaną z powodzeniem od kilku lat, przynoszącą konkretne korzyści. To idea zacieśniania współpracy dwunastu europejskich państw w obszarze energii, transportu, komunikacji cyfrowej i gospodarki. Jak mówił prezydent podczas wystąpienia przed Zgromadzeniem Narodowym: „Z owoców współpracy w ramach Trójmorza skorzystamy wszyscy. Potrzebujemy dobrej współpracy pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Morzem Adriatyckim. Polska jest jednym z inicjatorów tego przymierza, i jednym z założycieli Funduszu Trójmorza”.

Polska staje w obliczu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 przed wyjątkowym wyzwaniem. W kryzys „weszliśmy” w niezwykle dobrej sytuacji gospodarczej, z ambitnymi planami rozwojowymi i – co wydaje się najważniejsze – z wyjątkowo optymistycznymi postawami przedsiębiorców. Wierzę, że działania podejmowane prze Kancelarię Prezydenta RP: wsparcie udzielane przedsiębiorcom, nieustanny dialog, a także inicjatywy głowy państwa – stworzą mocny fundament pod działania rządu i biznesu, abyśmy sprawnie wrócili na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Tekst ministra Adama Kwiatkowskiego został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: tekst ministra Adama Kwiatkowskiego, jak i wszystkie pozostałe teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze