Informacje

Będą zmiany w świadczeniu usługi powszechnej / autor: Materiały prasowe
Będą zmiany w świadczeniu usługi powszechnej / autor: Materiały prasowe

TYLKO U NAS

Będą zmiany w Prawie pocztowym. Usługi powszechne staną się mniej uciążliwe finansowo

Robert Olesiński

Robert Olesiński

redaktor portalu wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 3 marca 2021, 14:08

  • 1
  • Powiększ tekst

Poczta Polska otrzyma wsparcie państwa w świadczeniu tzw. usług powszechnych. Przygotowywane są zmiany w Prawie pocztowym.

W Ministerstwie Aktywów Państwowych została przygotowana nowelizacja Prawa pocztowego umożliwiająca finansowanie przez państwo usługi powszechnej w formie bardziej doskonałej niż obecnie np. w modelu zachodnim występującym w takich krajach jak Dania czy Norwegia.

Obowiązek świadczenia usług powszechnych na rynku pocztowym w ogólnym interesie gospodarczym i społecznym został nałożony na operatora wyznaczonego w formie przepisów ustawy – Prawo pocztowe dotyczących pocztowych usług powszechnych.

Przepisy te przewidują możliwość finansowania działalności w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych, jednak bez bezwzględnego zobowiązania ze strony władz publicznych do finansowania tychże usług. Natomiast bezwzględnie zostały nałożone na operatora wyznaczonego obowiązki w zakresie: świadczenia określonego katalogu usług w obrocie krajowym i zagranicznym na terenie całej Polski, utrzymania określonej liczby placówek pocztowych, rozmieszczenia nadawczych skrzynek pocztowych i częstotliwości ich opróżniania oraz doręczania przesyłek z zachowaniem wskaźników ich czasu przebiegu.

W obecnie obowiązującej ustawie – Prawo pocztowe przewidziano mieszany mechanizm finasowania, tzn. jeżeli wystąpi strata na usługach powszechnych, koszt netto powinien być finansowany zarówno z udziałów operatorów pocztowych (w tym także Poczty Polskiej) objętych obowiązkiem dopłaty („fundusz kompensacyjny”) oraz z budżetu państwa, ale tylko w sytuacji, gdy suma udziałów w dopłacie operatorów zobowiązanych nie wystarczy na sfinansowanie kosztu netto.

Głównym celem planowanej zmiany prawa pocztowego jest zapewnienie skutecznego mechanizmu finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.

Obecnie budżet państwa wypłaca jedynie tę część rekompensaty, której nie pokrywają wpłaty od operatorów pocztowych. Konieczność ponoszenia przez operatorów pocztowych dopłat stanowi dla nich nieuzasadnione obciążenie. Mechanizm ten jest nieefektywny i znacząco utrudnia wypłatę rekompensaty – poinformował portal wGospodarce.pl resort aktywów państwowych.,

Drugim celem planowanej zmiany jest przemodelowanie przepisów regulujących funkcjonowanie usług pocztowych w Polsce, tak aby usługi te stanowiły pełnowartościowy element działalności e-commerce. Zakresem prac Ministerstwa Aktywów Państwowych objęte będą m.in. wprowadzenie zmian dotyczących mocy urzędowej potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego samodzielnie pobieranego przez użytkownika z systemu teleinformatycznego operatora wyznaczonego, zmiana definicji przesyłki kurierskiej, zmiany zasad postępowania z przesyłkami niedoręczalnymi. Zmiany te są niezbędne, ponieważ dla uczestników gospodarki cyfrowej istotna jest nie tylko usługa sprzedaży, ale również możliwość cyfrowego zamawiania i kontrolowania procesu dostawy. Konkurencyjne usługi doręczeń muszą być świadczone przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań (komunikacja cyfrowa, automaty paczkowe). Konieczne jest również zmniejszenie dysproporcji praw nadawcy i odbiorcy w procesie doręczenia.

Poczta Polska od lat rozwija usługi kurierskie, logistyczne, finansowe czy tzw. direct mail, aby zrównoważyć spadki przychodów z tradycyjnej korespondencji. Szacuje się, że w roku 2020 polski eCommerce osiągnął szacunkowo wartość w granicach 100–120 mld zł i ma rosnąć w tempie ponad 15 proc. rocznie. Natomiast nieuchronność zmniejszania się tradycyjnego biznesu listowego będzie wymagała z naszej strony zaangażowania w proces cyfryzacji, w tym realizacji roli Narodowego Operatora Cyfrowego oraz poprawę rentowności usługi powszechnej, głównie przez optymalizację procesów i kosztów – poinformowała Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Ok. 70 proc. przychodów Poczty Polskiej generują usługi świadczone na rynkach, co do których brak jest perspektywy rozwojowej albo mogą być wręcz uznane za rynki intensywnie się kurczące: tradycyjne przesyłki listowe, przekazy pieniężne czy wpłaty gotówkowe. Jednocześnie czterokrotnie mniejszy przychód przynoszą dziś dla Spółki usługi rynków rosnących i perspektywicznych – KEP, logistyka, usługi cyfrowe.

Planowane zmiany w Prawie pocztowym powinny pomóc w realizacji strategii Poczty Polskiej.

Robert Olesiński

CZYTAJ TEŻ: Poczta Polska: rozszerzamy współpracę z Amazonem

Powiązane tematy

Komentarze