Informacje

PZU / autor: fot. Fratria
PZU / autor: fot. Fratria

Dobre wyniki PZU w 2020 roku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 marca 2021, 08:08

    Aktualizacja: 25 marca 2021, 08:20

  • 0
  • Powiększ tekst

W 2020 r. zysk Grupy PZU przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 912 mln zł wobec 3 295 mln zł w 2019 r, co oznacza spadek o 42 proc. - podała w czwartek spółka w sprawozdaniu.

Prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła w liście do akcjonariuszy zapewniła, że „pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje silna”. „Zwrot z kapitałów własnych przypadający właścicielom jednostki dominującej za 2020 rok wyniósł 10,9 proc. i przekroczył poziomy osiągnięte przez cały rynek i głównych konkurentów według danych dla trzech kwartałów 2020 roku. Utrzymana jest także wysoka rentowność” - napisała.

Jak podkreśliła, „chociaż wyniki finansowe Grupy PZU za 2020 rok są obciążone efektami pandemii COVID-19, to jednak spółki razem utrzymały pozycję lidera na rynku usług finansowych”.

W 2020 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy PZU wyniósł 1 912 mln zł wobec 3 295 mln zł w 2019 roku (spadek o 42,0 proc)” - czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Jak dodano, zysk sięgnął 2 530 mln zł i był o 2 655 mln zł niższy niż w 2019 roku, a zysk brutto osiągnął 4 058 mln zł wobec 7 080 mln zł w poprzednim roku.

Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wynik netto spadł o 23,6 proc. względem ubiegłego roku.

Wyniki finansowe Grupy PZU za 2020 roku są obciążone efektami pandemii COVID-19, w szczególności w działalności bankowej. Z wyłączeniem działalności bankowej wynik przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł o 11,7 proc. rok do roku. Składka przypisana brutto osiągnęła poziom 98,7 proc. salda z poprzedniego roku” - napisano.

W sprawozdaniu podano, że w 2020 r. Grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 23 866 mln zł, czyli o 1,3 proc. (325 mln zł) mniej niż w 2019 r.

Na zmianę przypisu składki brutto (z wyłączeniem składki między segmentami) największy wpływ miał m.in. wzrost o 131 mln zł (+8,3 proc. r/r, do poziomu 1 712 mln zł) przypisu składki w segmencie ubezpieczeń indywidualnych; wzrost o 41 mln zł (+0,6 proc. r/r, do poziomu 7 007 mln zł) sprzedaży ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych; spadek o 132 mln zł (-1,3 proc. r/r, do poziomu 10 200 mln zł) sprzedaży w segmencie klienta masowego w Polsce – dotyczył zwłaszcza ubezpieczeń komunikacyjnych.

PZU posiada ok. 16 milionów klientów produktów ubezpieczeniowych, dzięki którym w 2020 roku osiągnęliśmy blisko 24 mld składki przypisanej brutto” - podkreśliła, w komunikacie prasowym, Kozłowska-Chyła.

Wskazała, że blisko 15 mld zł składki zebranej z ubezpieczeń majątkowych zostało wygenerowane przy wskaźniku mieszanym (COR) na poziomie 88,2 proc., „co jest wartością znacznie lepszą niż średni wskaźnik dla naszych konkurentów”. Z kolei pozostałe 8,9 mld zł składki przypadało na ubezpieczenia na życie. Jak dodała, marża operacyjna wyniosła 18,8 proc., w tym marża na samych ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych to 19,7 proc.

To są wyniki osiągnięte w bardzo specyficznych warunkach, przy jednocześnie bardzo stabilnych wskaźnikach kapitałowych. To dowodzi, że potencjał generowania wysokich zwrotów i możliwych wypłat dywidendy jest systematycznie akumulowany w biznesie PZU” – przekazała prezes PZU.

W sprawozdaniu poinformowano, że w 2020 r. przychody netto z tytułu prowizji i opłat wyniosły 3 166 mln zł i były o 113 mln zł, a więc o 3,4 proc. niższe niż w poprzednim roku. Zdecydowały o tym głównie wyższe koszty prowizyjne w działalności bankowej.

W komunikacie prasowym przekazano, że na koniec 2020 roku PZU Zdrowie miało ponad 2,8 mln klientów produktów zdrowotnych. Przychody w tym okresie wyniosły 949 mln zł, co stanowi wzrost o 65 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat.

W IV kwartale 2020 r. przypis składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie sięgnął rekordowych 474 mln zł, a szczególny wzrost odnotowały ubezpieczenia ochronne (+35 proc. r/r). Równie istotny jest segment zdrowotny. To najszybciej rosnąca cześć naszego biznesu” - powiedziała, cytowana w komunikacie, prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska.

W sprawozdaniu przekazano, że wynik Grupy PZU za 2020 r. został obciążony jednorazowym odpisem z tytułu utraty wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku i Banku Pekao. W przypadku Alior Banku odpis wyniósł 746 mln zł, a Pekao – 555 mln zł. O wyniku zdecydował dodatkowo jednorazowy odpis aktywów powstałych w wyniku nabycia Alior Banku (tj. znaku towarowego i relacji z klientami) w wysokości 161 mln zł.

Ze sprawozdania wynika, że na 31 grudnia 2020 r. suma aktywów Grupy PZU wynosiła 378 974 mln zł i była o 35 589 mln zł wyższa w porównaniu ze stanem na koniec 2019 r. Na koniec 2020 r. skonsolidowane kapitały własne Grupy PZU osiągnęły wartość 43 403 mln zł, czyli o 4 115 mln zł więcej niż przed rokiem.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą grupą finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU, którego tradycje sięgają 1803 r. PZU jest spółką publiczną. Jej akcje są od 2010 roku notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem PZU jest Skarb Państwa, który posiada 34,19 proc. akcji.

PZU/ PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze