Informacje

instalacja CCS / autor: Źródło: Tauron
instalacja CCS / autor: Źródło: Tauron

Zysk Tauronu zgodny z planem

br

  • Opublikowano · 6 listopada 2018, 18:28

  • 0
  • Tagi: akcje energetyka energia elektryczna giełda Tauron
  • Powiększ tekst

Zysk netto Grupy Tauron, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł po 9 miesiącach tego roku 853 mln zł. Jak skomentował, cytowany w komunikacie, Filip Grzegorczyk, prezes Grupy, wyniki „są lepsze od oczekiwań rynku i zgodne z naszymi planami”.

Jak czytamy w komunikacie, zysk netto Grupy Tauron był niższy o 28 proc. r/r na skutek ujęcia w I półroczu 2018 r. odpisów aktualizujących wartość majątku. W III kwartale 2018 r. zysk netto Grupy wzrósł o 52 proc. r/r, co jest przede wszystkim efektem ujęcia dodatnich różnic kursowych.

Grupa osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 3 mld zł, co oznacza wzrost o 1 proc. r/r. Największy udział w EBITDA Grupy ma Segment Dystrybucja (66 proc.), a w dalszej kolejności segmenty: Wytwarzanie (22 proc.) i Sprzedaż (15 proc.).

Grupa Tauron wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 13,3 mld zł, tj. o 3 proc. więcej niż przed rokiem.

Warto podkreślić, że nasz największy projekt realizowany w Jaworznie jest zaawansowany w ponad 80 proc. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i budżetem. Dodatkowo aktualnie prowadzimy negocjacje w sprawie nabycia farm wiatrowych o mocy około 200 MW zlokalizowanych w północnej Polsce. Ewentualna transakcja umożliwi nam podwojenie obecnie posiadanych mocy wiatrowych – wyjaśnia Grzegorczyk.

Jak informuje koncern, nakłady inwestycyjne Grupy po 9 miesiącach 2018 r. wyniosły 2,3 mld zł i były wyższe o 5 proc. w porównaniu z poniesionymi w analogicznym okresie 2017 r. (2,2 mld zł). Wzrost ten wynika głównie z wyższych inwestycji w obszarach Dystrybucja i Wydobycie. W segmencie Dystrybucja największe środki zostały przeznaczone na modernizację sieci dystrybucyjnej (637 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (466 mln zł), a łączny capex wyniósł 1,2 mld zł. Nakłady w segmencie Wytwarzanie (909 mln zł) przeznaczone były przede wszystkim na budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, który zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

Grupa Tauron buduje pozycję multienergetycznego czempiona. Rozwijamy nowe biznesy. Przed szczytem klimatycznym w Katowicach uruchomimy program carsharingu i ładowania samochodów elektrycznych. Działania te wpisują się w naszą strategię oraz globalne trendy dotyczące energetyki – dodaje Grzegorczyk.

Jak dodaje, cytowany w komunikacie, Marek Wadowski, wiceprezes Tauron Polska Energia, wskaźnik długu netto do EBITDA utrzymuje się na bezpiecznym poziomie.

Konsekwentnie realizowana strategia oraz korzystne trendy w otoczeniu makroekonomicznym mają odzwierciedlenie w stabilnej sytuacji finansowej Grupy. Dzięki naszym działaniom, mającym na celu dywersyfikację źródeł finansowania i optymalizację terminu zapadalności zadłużenia, wskaźnik długu netto do EBITDA utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Mamy także zagwarantowane finansowanie na poziomie ponad 5,3 mld zł. Na stabilną sytuację finansową Grupy istotny wpływ mają systematycznie realizowane inicjatywy podnoszące efektywność funkcjonowania całej organizacji – mówi Wadowski.

Zysk Grupy za III kw. 2018 r. wyniósł 286 mln zł i był wyższy o 51 proc. wobec III kw. 2017 r. kiedy wynosił 189 mln zł.

Komentarze