Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com

CBOS: 33 proc. Polaków zadowolonych z sytuacji w kraju

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 lipca 2021, 13:35

  • 1
  • Powiększ tekst

W pierwszej połowie lipca 33 proc. badanych uważało, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, a 46 proc. było przeciwnego zdania. Opinii na ten temat nie miało 21 proc. - wynika z sondażu CBOS dotyczącego nastrojów społecznych

W porównaniu z czerwcem o 3 punkty procentowe zmniejszył się odsetek badanych uważających, że sytuacja w Polsce zmierza. O tyle samo zwiększył się odsetek negatywnie oceniających kierunek zmian w kraju. Co piąty respondent nie miał wyrobionego zdania na ten temat (21 proc.).

Oceny ogólnej sytuacji w Polsce są zależne w dużym stopniu od preferencji politycznych respondentów. Opinie pozytywne przeważają wyraźnie wśród zwolenników koalicji rządzącej (Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia). Natomiast wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych dominują zdecydowanie oceny krytyczne.

Pozytywnie sytuację w kraju częściej oceniają osoby, mieszkające w mniejszych miejscowościach, a także gorzej wykształcone. Ważną rolę odgrywa tutaj także uczestnictwo w praktykach religijnych. Wśród grup społeczno-zawodowych najwięcej ocen pozytywnych odnotowujemy w grupie emerytów, rencistów oraz robotników wykwalifikowanych, a najwięcej negatywnych wśród uczniów i studentów.

21 proc. badanych (w stosunku do czerwca o 1 punkt procentowy mniej) prognozuje, że w najbliższym roku sytuacja w Polsce poprawi się, 35 proc. uważa, że się nie zmieni (tyle samo, co w czerwcu), 31 proc. przewiduje, że się pogorszy (spadek o 1 p. proc.), 13 proc. nie ma opinii na ten temat (tyle samo co w czerwcu).

18 proc. respondentów (o 1 p. proc. mniej niż przed miesiącem) ocenia, że sytuacja polityczna w kraju jest dobra, 28 proc. uważa, że nie jest ani dobra, ani zła (spadek o 4 p. proc.), 45 proc. uważa, że jest zła (wzrost o 4 p. proc.), a 9 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o 1 p. proc.).

Również oceny sytuacji politycznej są uzależnione od preferencji partyjnych badanych. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski lub Porozumienia jako jedyni oceniają ją częściej pozytywnie niż negatywnie. Z kolei sympatycy ugrupowań opozycyjnych w przeważającej mierze wypowiadają się o niej krytycznie.

Sytuację polityczną w Polsce częściej oceniają pozytywnie osoby starsze, mieszkające w mniejszych miejscowościach i gorzej wykształcone. Wśród grup społeczno-zawodowych najlepiej wypowiadają się o niej renciści oraz emeryci, a najgorzej uczniowie i studenci oraz kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem. Więcej pozytywnych ocen odnotowujemy wśród osób częściej biorących udział w praktykach religijnych oraz posiadających poglądy prawicowe.

14 proc. ankietowanych (tyle samo co w czerwcu) prognozuje, że sytuacja polityczna poprawi się, 47 proc. sądzi, że się nie zmieni (spadek o 1 p. proc.), 23 proc. uważa, że się pogorszy (tyle samo, co w czerwcu), 16 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o 3 p. proc.).

34 proc. badanych (wzrost o 4 p. proc.) ocenia, że sytuacja gospodarcza w kraju jest dobra, 33 proc., że nie jest ani dobra, ani zła (spadek o 5 p. proc.), 28 proc. ocenia, że jest zła (wzrost o 3 p. proc.), 5 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 2 p. proc.).

Także ocena sytuacji gospodarczej w kraju jest uzależniona od preferencji politycznych badanych. Pozytywnie oceniła ją większa część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski lub Porozumienia, podczas gdy większość sympatyków ugrupowań opozycyjnych wypowiedziała się o niej negatywnie.

24 proc. respondentów (spadek o 4 p. procentowe) prognozuje, że sytuacja gospodarcza się poprawi, 37 proc., że się nie zmieni (tyle samo, co w czerwcu), 26 proc., że się pogorszy (wzrost o 2 p. proc.), 13 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o 2 p. proc.).

61 proc. badanych (spadek o 1 p. procentowy) deklaruje, że ich rodzinom żyje się dobrze, 33 proc. (spadek o 1 p. proc.), że ani dobrze, ani źle, a 5 proc., że źle (wzrost o 1 p. proc.).

57 proc. badanych (spadek o 1 p. proc.) ocenia dobrze obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego, 36 proc. sądzi, że warunki nie są ani dobre, ani złe (spadek o 1 p. proc.), 6 proc. ocenia je jako złe (wzrost o 1 p. proc.).

Zadowolenie z poziomu życia swojej rodziny, jak również z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego rośnie wraz z dochodami ankietowanych per capita. Jest ono również związane z lepszym wykształceniem, przekładającym się często na wyższe zarobki.

19 proc. respondentów (tyle samo, co w czerwcu) prognozuje, że za rok będzie im się żyć lepiej niż obecnie, 56 proc. uważa, że tak samo (wzrost o 1 p. proc.), 12 proc. spodziewa się pogorszenia (spadek o 1 p. proc.), a 13 proc. nie ma zdania na ten temat (bez zmian).

20 proc. ankietowanych (spadek o 1 p. procentowy) uważa, że w ciągu roku warunki materialne ich rodziny się poprawią, 67 proc. prognozuje, że sytuacja będzie taka sama (tyle samo, co w czerwcu), a 13 proc. spodziewa się pogorzenia (wzrost o 1 p. proc.).

W stosunku do czerwca w niewielkim stopniu wzrósł krytycyzm w postrzeganiu kierunku zmian zachodzących w kraju oraz sytuacji politycznej. Z kolei w prognozach dotyczących sytuacji politycznej wzrosła niepewność, a rzadziej wyrażane jest przekonanie o utrzymaniu status quo. W ciągu ostatnich kilku tygodni opinie na temat kondycji gospodarki bardziej się spolaryzowały. Podkreślić jednak należy, że nadal – już drugi miesiąc z kolei – ocen pozytywnych jest więcej niż negatywnych. Jednocześnie nieco gorsze niż miesiąc temu są przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższego roku. O ile w maju i w czerwcu rejestrowaliśmy przewagę optymizmu nad pesymizmem w tym obszarze, o tyle w lipcu obawiający się pogorszenia zaczęli nieznacznie przeważać nad liczącymi na poprawę - podsumowuje CBOS.

Badanie przeprowadzono 1-11 lipca 2021 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1166 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 67,7 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 21,4 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 10,9 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.

Czytaj też: Po zniesieniu epidemii 50 tys. obcokrajowców może stracić pracę

PAP/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze