Opinie

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Wysoka nadwyżka budżetowa na początek roku

Zbigniew Kuźmiuk

Zbigniew Kuźmiuk

Dr nauk ekonomicznych, poseł na sejm RP, poseł do PE w latach 2004-2009, obecnie ponownie wybrany, wcześniej marszałek województwa mazowieckiego, radny województwa mazowieckiego, minister-szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, wojewoda radomski, nauczyciel akademicki Politechniki Radomskiej, promotor wielu prac magisterskich i licencjackich.

  • Opublikowano: 1 marca 2018, 07:06

  • 0
  • Powiększ tekst

Wczoraj ministerstwo finansów opublikowało komunikat w sprawie szacunkowego wykonania budżetu za styczeń 2018 roku, z którego wynika, że po pierwszym miesiącu realizacji budżetu mamy wysoką nadwyżkę budżetową.

Po upływie stycznia tego roku zrealizowano 35,2 mld zł planowanych dochodów (9,9%), 26,6 mld zł tj. 6,7% planowanych wydatków, co oznacza nadwyżkę budżetową w wysokości 8,6 mld zł (całoroczny deficyt został zaplanowany w 2018 roku w wysokości 41,5 mld zł).

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w styczniu odnotowano wzrost dochodów z 4 rodzajów podatków (PIT, CIT, podatek akcyzowy i od gier oraz podatek od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast dochody z podatku VAT były niższe niż w styczniu poprzedniego roku.

Ministerstwo finansów wyjaśnia, że dochody z podatku VAT należy jednak szacować w okresach trzymiesięcznych (ze względu na mechanizm zwrotu tego podatku) w związku z tym w tym ujęciu dochody z VAT w okresie listopad 2017-styczeń 2018 wyniosły 41,1 mld zł, podczas gdy dochody w okresie listopad 2016-styczeń 2017 tylko 38,4 mld zł, a więc przy takim porównaniu dochody z tego podatku były także wyższe o ok. 2,7 mld zł (7,1%).

Z kolei dochody z podatku PIT były wyższe o 13,7% w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 0,7 mld zł), z podatku CIT były wyższe o 11,4 % r/r (tj. ok.0,3 mld zł), z podatku akcyzowego i od gier były wyższe o 11,8% r/r (tj. o ok. 0,6 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 2% w ujęciu r/r.

Sumarycznie, więc dochody podatkowe w styczniu 2018 roku były wyższe o ponad 4 mld zł od tych z roku 2017 przy założeniu, że dochody z VAT będziemy ujmowali w według zaproponowanego przez ministerstwo finansów porównania w ujęciu trzymiesięcznym.

Jak podkreśla ministerstwo finansów w komunikacie wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy, a także z wyższych wpłat osób prowadzących działalność gospodarczą.

Natomiast wyższe wpływy z CIT w styczniu zdaniem resortu finansów związane są z działaniami uszczelniającymi w odniesieniu do tego podatku oraz wysokim wzrostem PKBIV kwartale 2017 roku, który wyniósł aż 5,1%.

Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych w styczniu 2018 roku wyniosło ok.1,6 mld zł i było wyższe w stosunku do stycznia 2017 roku o 0,2 mld zł.

Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe w styczniu 2018 roku są wyraźnie wyższe w porównaniu ze styczniem roku ubiegłego, mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły „wysoką bazę” do takiego porównania.

Z kolei wykonanie wydatków w styczniu 2018 wyniosło jak już wspomniałem wyniosło 26, 6 mld zł tj. 6,7% planu i było niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to wydatki wyniosły 30,2 mld zł tj. 7,9% planu.

Jak wyjaśnia resort finansów niższe wykonanie wydatków w styczniu jest wynikiem niższej niż planowano dotacji z budżetu dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniejszej aż o 4,6 mld zł), co zostało spowodowane dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi niż planowano wpływami składek do FUS.

Przy wyraźnie wyższych dochodach podatkowych i niepodatkowych i niższych wydatkach w styczniu 2018 budżet państwa osiągnął nadwyżkę w wysokości aż 8,6 mld zł, co jest potwierdzeniem dobrego stanu polskiej gospodarki i wysokiego wzrostu gospodarczego.

Powiązane tematy

Komentarze