Opinie

Praca  / autor: pixabay.com/pl
Praca / autor: pixabay.com/pl

Ściągajmy emigrantów jak Portugalia

Grażyna Raszkowska

Grażyna Raszkowska

dziennikarka

  • Opublikowano: 29 kwietnia 2019, 21:06

    Aktualizacja: 29 kwietnia 2019, 21:06

  • 7
  • Powiększ tekst

Zbyt niskie zarobki w porównaniu z innymi krajami UE nie skłaniają do powrotu Polaków z emigracji zarobkowej i raczej nic nie wskazuje, by szybko ta sytuacja się zmieniła. Może więc warto pomyśleć o rozwiązaniu, jakie zastosowała w tym roku Portugalia?

Poza granicami kraju na emigracji zarobkowej przebywa ponad dwa i pól miliona osób (dane GUS), prawie 90 proc. w krajach Unii Europejskiej. Od lat najliczniej obecni jesteśmy w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.

Nie widać powodów, by miały ulec zmianie główne trendy tak wyraźnie obecne na krajowym rynku pracy, a więc spadające bezrobocie i powiększająca się liczba ofert pracy, pochodząca od pracodawców, którym coraz trudniej znaleźć wykwalifikowaną kadrę. Co prawda wielka różnica w zarobkach pomiędzy Polską i Ukrainą, a także aktywizacja zawodowa kobiet oraz osób starszych, które przeszły już na emeryturę, ale nadal pracują, chwilowo ratują sytuację, ale rynek pracy potrzebuje nowych rozwiązań. Dlatego informacja podana dziś w raporcie firmy doradczej PwC „ Praca w UE – podatki i składki” może skłaniać do zastanowienia.

Polskie wynagrodzenia netto w porównaniu do pensji w pozostałych krajach Unii Europejskiej są nadal za mało konkurencyjne. Biorąc pod uwagę rosnącą lukę na polskim rynku pracy i ciągle zwiększającą się skalę emigracji zarobkowej, zmiany w tym zakresie wydają się koniecznością. Warto byłoby też zastanowić się nad rozwiązaniem wprowadzonym na początku tego roku w Portugalii, czyli ulgą podatkową dla osób powracających z emigracji - 50% dochodu zwolnionego z opodatkowania w pierwszych 5 latach po powrocie – mówi w nawiązaniu do raportu Joanna Narkiewicz-Tarłowska, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oceniło kilka dni temu, że bardzo dobra koniunktura polskiej gospodarki w minionych latach przełożyła się na szybki wzrost poziomu PKB per capita w porównaniu ze średnią UE oraz z krajami regionu. Powołano się także na szacunki Międzynarodowego Funduszu Walutowego według których w 2019 roku przegonimy pod tym względem Portugalię, a w kolejnych latach znacząco zmniejszymy dystans do Włoch.

Może gdyby pójść śladem Portugalii i zastosować ulgę podatkową dla osób powracających z emigracji, a więc – 50 proc. dochodu zwolnić z opodatkowania w pierwszych 5 latach po powrocie, polski rynek pracy zyskałby nowe siły?

Powiązane tematy

Komentarze