Wywiad gospodarczy

Daniel Idźkowski, GoodHabitz Poland / autor: Materiały prasowe
Daniel Idźkowski, GoodHabitz Poland / autor: Materiały prasowe

Dla rozwoju firmy szkolenia pracowników są niezbędne

Robert Olesiński

Robert Olesiński

redaktor portalu wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 23 stycznia 2023, 10:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Rozmowa z Danielem Idźkowskim, Country Director GoodHabitz Poland

Pandemia przyhamowała nieco dynamikę szkoleń prowadzonych w firmach. Ale jeżeli gospodarka chce się rozwijać szkolenia pracowników są niezbędne. Czy zauważalna jest zmiana w tym zakresie?

Rozwój kompetencji jest dziś priorytetem firm, które chcą efektywnie funkcjonować w nowej rzeczywistości. Sektor nowoczesnych usług biznesowych może tu służyć za przykład. Centra biznesowe w Polsce zatrudniają ponad 400 tys. osób, od lat odpowiadając za realizację projektów na międzynarodową i globalną skalę. W kraju prowadzone są m.in. procesy technologiczne, finansowe, HR, czy badawczo-rozwojowe na rzecz firm z 46 krajów. Wśród nich znajduje się ponad 100 inwestorów z prestiżowej listy Fortune 500. To, jakie trendy rządzą dziś w tym rozwijającym się sektorze może wyznaczać ścieżkę dla organizacji na 2023 rok.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu to branża, która jest jednym z liderów pod względem kompleksowych wdrożeń strategii learning & development (L&D) w Polsce. Według szacunków Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) zatrudnia on obecnie ok. 400 tys. osób. To ponad 6 proc. całkowitego zatrudnienia w przedsiębiorstwach w Polsce. Co ważne, centra biznesowe odpowiadają w naszym kraju za rozwój wielu talentów o międzynarodowym doświadczeniu, w tym ekspertów zarządzających projektami o globalnej skali. To niezwykle istotny zasób kadr gotowych na wyzwania przyszłości. Eksperci HR ds. szkoleń pochodzący z sektora business services wskazują zarówno na kierunki działań rozwojowych, które mogą inspirować wiele firm z innych branż, jak i wyzwania przyszłości, którym musi stawić czoła w 2023 r. gospodarka i rynek pracy w Polsce.

Według danych ABSL skala zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce wzrosła w latach 2016-2022 aż o 63 proc. Tak wysokie tempo wzrostu wpływa na ogromne zapotrzebowanie na kadry i rywalizację o talenty między pracodawcami. Aż 53 proc. centrów dostrzega zbyt małą dostępność pracowników wykwalifikowanych w Polsce jako znaczącą barierę dla działalności i rozwoju firm. Co więcej, przedstawiciele sektora podkreślają, że może mieć on negatywny wpływ na rozwój branży na poziomie zbliżonym do presji inflacyjnej i zmian w otoczeniu regulacyjnym.

Tak istotne wyzwanie w obszarze rekrutacji wymaga rozwoju działań L&D na dużą skalę. Potwierdzają to deklaracje respondentów badanych w naszym raporcie Bilans rozwoju zawodowego. Jak wskazuje raport, pracownicy niezadowoleni z możliwości rozwoju zawodowego, najchętniej rozglądają się za innymi możliwościami pracy. Widać korelację – ci, w których szkolenie inwestuje pracodawca, zostają w firmie na dłużej.

Jakie szkolenia są obecnie najbardziej popularne?

W badaniu ABSL blisko połowa z przedstawicieli branży deklaruje, że wdrażają programy podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowywania części swoich kadr. Co więcej, 8 na 10 oferuje kadrze kursy językowe, a 73 proc. kursy i certyfikaty zawodowe. Odpowiedzi badanych GoodHabitz również potwierdzają, że w rozwoju kompetencji strategiczną rolę odgrywają narzędzia online. Wśród najważniejszych form nabywania kompetencji w swoich firmach wymienili oni aż cztery wykorzystujące edukację poprzez sieć. Na tej liście znalazły się szkolenia online, zewnętrzne i wewnątrzfirmowe platformy ze szkoleniami, a także tutoriale i kursy zawodowe. Na trzecim miejscu, jako jedyne spoza świata cyfrowego, uplasowały się szkolenia offline, prowadzone np. w siedzibie firmy.

A co jest największą barierą w rozwoju pracowników poprzez szkolenia?

Ważnym czynnikiem w rozwoju kadr jest nie tylko dostarczenie odpowiednich narzędzi, ale także zachęcenie pracowników do korzystania z nich. Promocja oferty szkoleniowej powinna być realizowana w skoordynowany sposób nie tylko przez działy HR, ale też zarządy czy menedżerów liniowych. Jednak utrudniają to wyzwania związane z organizacją. W czołowej piątce trudności badani z sektora nowoczesnych usług biznesowych wyliczają bowiem niewystarczający budżet na szkolenia, a także brak strategii rozwoju w firmie. Jak się okazuje, mimo wyższego nacisku na rozwój niż w innych branżach, kwestie budżetowe i strategiczne wciąż należą do istotnych wyzwań dla przedstawicieli business services odpowiedzialnych za szkolenia. Jednak zarówno w sektorze usług biznesowych jak i dla innych branż i przedsiębiorstw potrzebne są systemowe, często długoterminowe rozwiązania obejmujące poszerzanie bazy talentów.

Rozmawiał Robert Olesiński

Powiązane tematy

Komentarze