Wywiad gospodarczy

Wywiad Gospodarczy  / autor: Fratria
Wywiad Gospodarczy / autor: Fratria

TYLKO U NAS

1,2 mld zł strat dziennie w szczycie kryzysu [wideo]

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 kwietnia 2021, 16:00

  • 2
  • Powiększ tekst

O tym jak z perspektywy ostatniego roku wygląda funkcjonowanie poszczególnych obszarów gospodarczych w kontekście wpływu pandemii COVID-19 – rozmawiamy z Łukaszem Kozłowskim, Głównym Ekonomistą Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Z jednej strony widzimy, że część przedsiębiorstw przystosowało się do funkcjonowania w nowych realiach i - mimo surowych obostrzeń oraz restrykcji, a także kolejnych lockdownów – są w stanie prowadzić działalność bez istotnego uszczerbku na kondycji finansowej. Z drugiej strony mamy liczną grupę podmiotów, które nadal borykają się z bardzo poważnymi problemami. Oceniając jednak całą gospodarkę możemy już mówić o bardzo dotkliwych stratach na przestrzeni ostatnich kwartałów.

-Szacowana przez nas wielkość strat spowodowanych przez pandemię koronawirusa do tej pory sięga blisko 200 mld zł. Warto zwrócić uwagę, że narastanie tych strat różniło się jednak w kolejnych kwartałach poprzedniego i bieżącego roku – na co w znacznym stopniu wpływ miały zakres obowiązujących restrykcji – podkreśla Łukasz Kozłowski w Wywiadzie Gospodarczym dla telewizji wPolsce.

Jego zdaniem, najbardziej destrukcyjny dla naszej gospodarki okazał się drugi kwartał 2020 roku – a więc okres silnego lockdownu i bardzo dużego ograniczenia aktywności społecznej.

-Pamiętajmy, że pandemia była wówczas zjawiskiem nowym i nieznanym, który powodował szerokie zaburzenia w skali globalnej, np. poważne turbulencje w łańcuchach dostaw. To z kolei przekładało się na działanie szeregu sektorów naszej gospodarki, zarówno tych związanych bezpośrednio z obsługą konsumentów i świadczeniem usług, ale również choćby przemysłu, który wstrzymywał w tym czasie produkcję – dodaje ekspert FPP.

Na skutek tych właśnie zjawisk – jak zauważa Łukasz Kozłowski - polska gospodarka traciła w szczytowym okresie kryzysu około 1,2 mld zł dziennie. Później, w miarę luzowania obostrzeń epidemicznych w połowie 2020 roku sytuacja znacznie się poprawiała i w  najlepszym okresie lata te straty dzienne zmalały do 200 mln zł.

Te zmiany widzieliśmy również w wartościach wskaźnika PKB liczonego dla kolejnych kwartałów. Ostatecznie spadek z drugiego kwartału na poziomie 8,4 proc. wyhamował do 1,5 proc. w trzecim kwartale.

Kolejne pogorszenie koniunktury miało miejsce na jesieni, wraz z nowych obostrzeniami i wprowadzonymi restrykcjami.

-Tym razem uderzenie pandemii dotknęło głównie obszary gospodarcze związane z usługami, jak gastronomia, hotelarstwo, turystyka, ale też sektory związane z kulturą, czy rekreacją dodaje Łukasz Kozłowski.

Czytaj też: RPP: Jest decyzja ws. stóp procentowych!

Krzysztof Pączkowski

Powiązane tematy

Komentarze