Analizy

Aktualnie wyceny rynkowe uwzględniają częściowo obniżkę stopy referencyjnej do zera na przełomie I i II kw. 2021 r. / autor: Pixabay
Aktualnie wyceny rynkowe uwzględniają częściowo obniżkę stopy referencyjnej do zera na przełomie I i II kw. 2021 r. / autor: Pixabay

Posiedzenie RPP będzie ciążyć wycenie polskich obligacji

Mirosław Budzicki, Arkadiusz Trzciołek, Biuro Strategii Rynkowych PKO BP

  • Opublikowano: 1 lutego 2021, 09:49

  • 0
  • Powiększ tekst

Piątek przyniósł zauważalne umocnienie polskiego złotego, gdzie kurs EUR/PLN zszedł nawet poniżej 4,52, a USD/PLN w okolice 3,72. Oprócz czynników lokalnych umocnienie polskiej waluty było pokłosiem wzrostu kursu EUR/USD w pobliże 1,2150.

W kraju kluczową publikacją był PKB za cały 2020 rok, który skurczył się o 2,8 proc., co jest odbierane za pozytywny sygnał biorąc pod uwagę nawet większe spadki notowane w wielu innych krajach europejskich. Siłę PLN wspierało również umocnienie innych walut rynków wschodzących, gdzie kurs USD/CNY zszedł w pobliże 6,42. Umocnienie walut ryzykownych przyszło nawet pomimo umiarkowanego sentymentu wobec aktywów ryzykownych, gdzie informacja wskazująca na 66 proc. skuteczność szczepionki przeciw COVID-19 od Johnson&Johnson była jedną z przyczyn spadków notowań indeksów giełdowych.

Wzrost notowań EUR/USD był kierowany również informacjami płynącymi ze strony Europejskiego Banku Centralnego, gdzie po kilku dniach spekulacji na temat obniżek stóp procentowych w piątek pojawiły się informacje wskazujące, że jednak obniżki stóp procentowych pozostają odległe. Taki scenariusz zdaje się też wyceniać rynek, gdzie do końca roku obniżka stopy depozytowej jest widziana o maksymalnie 6 pb.

Na krajowym rynku stopy procentowej ostatni tydzień przyniósł spadek krzywej obligacji skarbowych i wzrost krzywej kontraktów IRS. W efekcie doszło do sytuacji, w której asset swap spread w sektorze 10 lat spadł poniżej zera. Z kolei rentowności 5- i 10-letnich obligacji znalazły się nieznacznie tylko powyżej historycznych minimów.

W najbliższym tygodniu oczekiwać można lekkiej tendencji do płaszczenia się krzywej obligacji skarbowych. W efekcie spread 2Y10Y może zmierzać w kierunku 100 pb. Z jednej strony rentowności obligacji 10-letnich będą testować 1,15 proc., a z drugiej notowania papierów 2-letnich mogą podskoczyć do 0,05 proc.. Krótki koniec krzywej będzie osłabiany przez środowe posiedzenie RPP. Z kolei pozytywny wpływ na wyceny dłuższych papierów będzie miała rosnąca awersja do ryzyka na świecie i wyższy popyt na aktywa bezpieczne.

Aukcja zamiany planowana na najbliższy czwartek powinna mieć neutralny wpływ na rynek długu. Ministerstwo Finansów planuje sprzedać OK0423, PS0425, WZ1126, DS1030 i WZ1131 w zamian za papiery serii PS0421, OK0521, PS0721 i DS1021. Oczekiwać można, że łączna wartość emisji obligacji wyniesie ok. 4 mld PLN. Dodatkowo w lutym odbędzie się też aukcja regularna, na której oferowane będą obligacje OK0423, PS10265, DS1030, WZ1126 i WZ1131 na łączną kwotę 4-7 mld PLN. Biorąc pod uwagę obie aukcje, łączna wartość podaży w lutym powinna wynieść 10 mld PLN. Dla porównania wartość sprzedaży w styczniu wyniosła 15,6 mld PLN, jednak wówczas inwestorzy otrzymali też od MF środki z tytułu wykupu obligacji WZ0121 i odsetek. Dlatego w ujęciu netto teraz podaż będzie wyższa niż w poprzednim miesiącu. Nie powinna jednak ona nadmiernie obciążać rynku, ponieważ jednocześnie widać bardzo wysoki popyt na papiery skarbowe.

Najważniejszym wydarzeniem dla rynku długu będzie teraz zbliżające się środowe posiedzenie RPP. Powszechnie oczekiwane jest pozostawienie stóp procentowych bez zmian, jednak istotny będzie komentarz po posiedzeniu. Aktualnie wyceny rynkowe uwzględniają częściowo obniżkę stopy referencyjnej do zera na przełomie I i II kw. 2021 r. Biorąc jednak pod uwagę wypowiedzi członków Rady, trendy makroekonomiczne i osłabienie złotego bardziej prawdopodobne jest utrzymanie stóp bez zmian w najbliższych latach. Spadek prawdopodobieństwa obniżek stóp będzie ciągnąć lekko w górę krótki koniec krzywej dochodowości.

Mirosław Budzicki, Arkadiusz Trzciołek, Biuro Strategii Rynkowych PKO BP

Powiązane tematy

Komentarze