Informacje

JSW / autor: mat. prasowe
JSW / autor: mat. prasowe

JSW komentuje wyniki. Jest co komentować

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 sierpnia 2021, 16:00

  • 1
  • Powiększ tekst

W trudnym roku covidowym pokazaliśmy, że jesteśmy rzetelnym dostawcą i jesteśmy w stanie realizować wszystkie umowy - powiedział podczas piątkowej konferencji wynikowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Sebastian Bartos

Podczas konferencji p.o. prezesa zarządu i zastępca prezesa ds. technicznych i organizacyjnych JSW Stanisław Prusek przypomniał, że za pierwsze półrocze 2021 r. produkcja węgla wyniosła 6 mln 843,5 tys. ton, produkcja koksu zaś 1 mln 843,1 tys. ton. Przychody ze sprzedaży JSW uplasowały się na poziomie 4 mln 177 tys. zł, strata zaś wyniosła 330,5 mln zł.

W pierwszym półroczu br. kopalnie spółki wyprodukowały 6,8 mln ton węgla, wobec 6,7 mln ton w porównywalnym okresie przed rokiem. W strukturze produkcji 5,5 mln ton stanowił węgiel koksowy, a 1,4 mln ton - węgiel energetyczny.

Koksownie pracują na pełnych mocach produkcyjnych. Od początku bieżącego roku wykorzystujemy w pełni moce produkcyjne, w ub. roku wykorzystywaliśmy je w analogicznym okresie w 85,4 proc. - powiedział Prusek.

Wiceprezes JSW Sebastian Bartos podczas konferencji stwierdził, że ub. rok był dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej bardzo trudny. „Naszą branżę szczególnie dotknęły wszystkie restrykcje” - ocenił.

Bartos podkreślił jednak, że w kopalniach JSW produkcja była kontynuowana pomimo trudności z nieobecnościami pracowników. „W segmencie koksowym grupa posiadała cały czas możliwość realizowania kontraktów i to są rzeczy, które profitują nam szczególnie w tym I półroczu (2021 r. - PAP)” - powiedział. Jak zaznaczył, JSW chce w pełni wykorzystać okres wychodzenia gospodarki z kryzysu.

Bartos wskazał, że wyniki i sytuacja w II półroczu uzależnione będą od sytuacji branży stalowniczej. „Rynek jest na tyle w produktach stalowych wygłodzony, zapotrzebowanie na te produkty istnieje i popyt jest duży” - ocenił. Jak podał, efektem tego jest globalny wzrost zapotrzebowania o ponad 14 proc. na stal, co ma przełożenie również na notowania cen tego produktu. W Europie zapotrzebowanie na produkty stalowe wzrosło o ponad 18 proc., jednak wciąż jest ono niższe o ok. 7 proc. względem roku 2019 - dodał przedstawiciel JSW.

Według Bartosa w II kw. 2021 r. odnotowano w uj. kwartalnym spadek sprzedaży węgla o ok. 1,5 proc. do odbiorców zewnętrznych.

Grupa nie posiada zapasów koksu. Cały wolumen koksu sprzedawany jest w 100 proc. i zapasy nam nie rosną” - podał przedstawiciel JSW. „Pokazaliśmy, że jesteśmy rzetelnym dostawcą i w trudnym roku covidowym jesteśmy w stanie realizować wszystkie umowy - dodał.

Prezesi JSW poinformowali, że obecnie szacunkowy podział zapasów spółki, to ponad 800 tys. ton węgla energetycznego i ponad 500 tys. ton węgla koksowego.

Według JSW w II półroczu 2021 r. można się spodziewać większego wydobycia niż w pierwszym, lecz wydobycie za sześć pierwszych miesięcy tego roku było zgodne z planem techniczno-ekonomicznym spółki. „Nie przewidujemy zmiany stryktury wydobycia, planujemy stopniowe zwiększanie udziału wydobycia węgla koksowego” - poinformowano podczas konferencji.

P.o. prezesa zarządu JSW Stanisław Prusek poinformował też, że pierwsza tona węgla z kopalni Jastrzębie-Bzie ma wyjechać zgodnie z planem na koniec 2021 r.

Według opublikowanych w czwartek informacji JSW przychody Grupy wzrosły z 3 mld 425 mln zł w pierwszym półroczu 2020 r. do 4 mld 177 mln zł po sześciu miesiącach tego roku.

EBITDA Grupy JSW w pierwszym półroczu br. wyniosła 255,9 mln zł, a EBITDA skorygowana (bez zdarzeń jednorazowych) 339,4 mln zł. Strata EBITDA JSW w segmencie węglowym wyniosła w I poł. br. 472,1 mln zł (przed rokiem strata wynosiła 601,7 mln zł), a w segmencie koksowym zysk EBITDA wyniósł 757,3 mln zł (wobec 41,5 mln zł straty rdr.)

W pierwszym półroczu br. kopalnie spółki wyprodukowały 6,8 mln ton węgla, wobec 6,7 mln ton w porównywalnym okresie przed rokiem. W strukturze produkcji 5,5 mln ton stanowił węgiel koksowy, a 1,4 mln ton - węgiel energetyczny.

Należące do Grupy JSW koksownie wytworzyły w pierwszym półroczu br. 1,8 mln ton koksu (rok wcześniej ok. 1.6 mln ton).

Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych w I poł. br. wyniosły 1,86 mld zł (przy stracie operacyjnej 986 mln zł), a w segmencie koks, bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających - 2,1 mld zł (przy zysku operacyjnym 700,8 mln zł).

Średnia cena węgla koksowego spadła w pierwszym półroczu (wobec półrocza 2020 r.) z 487,78 zł za tonę do 416,86 zł za tonę, a średnia cena koksu wzrosła z 829,65 zł za tonę do 1 099,77 zł. W końcu czerwca br. JSW miała na zwałach 1,41 mln ton zapasów węgla i 145,8 tys. ton koksu.

Na wyniki finansowe JSW w pierwszym półroczu wpłynęło m.in. utworzenie dodatkowego odpisu aktualizującego wartość majątku będącej w budowie kopalni Jastrzębie-Bzie w wysokości 73,0 mln zł – za okres I poł. 2021 r. Przed rokiem odpis wartości bilansowej tej kopalni sięgnął 430,9 mln zł.

Łączne koszty poniesione na walkę z pandemią SARS-CoV-2 wyniosły 20,5 mln zł, wobec 75,8 mln zł rok wcześniej.

JSW jest drugą pod względem wielkości zatrudnienia i wydobycia węgla krajową spółką węglową, po Polskiej Grupie Górniczej. Specjalizuje się w produkcji węgla koksowego, wykorzystywanego przy produkcji stali. Zatrudnia ponad 22,2 tys. osób. Ubiegły rok - kryzysowy na rynku stali, węgla i koksu - grupa kapitałowa JSW zamknęła stratą netto przekraczającą 1,5 mld zł.

PAP, mw

CZYTAJ TEŻ: JSW: Będą podwyżki, nawet przy sprzeciwie związków

CZYTAJ TEŻ: Na koniec wakacji możliwe obniżki cen paliwa

Powiązane tematy

Komentarze