Informacje

instalacja SMR / autor: Kärnfull Energi DK/Twitter
instalacja SMR / autor: Kärnfull Energi DK/Twitter

Synthos czeka ws. reaktora SMR na projekty zmian w prawie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 października 2021, 11:40

  • 3
  • Powiększ tekst

W dialogu z polskim dozorem jądrowym spółka Synthos Green Energy czeka na ostateczną wersję projektu zmian regulacji, dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej - poinformowała spółka. Synthos planuje budowę w Polsce reaktorów BWRX-300

20 października 2020 r., w ramach wstępnego dialogu regulacyjnego Synthos Green Energy zwrócił się do dozoru jądrowego - Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) w sprawie zakresu wniosku o wydanie tzw. ogólnej opinii Prezesa PAA dotyczącej planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych w przyszłej działalności, związanej z reaktorem typu BWRX-300. Ponieważ budowa i eksploatacja tego typu obiektów musi się odbywać pod kontrolą dozoru, w tej opinii dozór wskazuje ogólnie, co powinno trafić do niego do oceny i zatwierdzenia w takcie właściwego postępowania.

W odpowiedzi z 15 grudnia 2020 r. Prezes PAA przekazał wyjaśnienia dotyczące materii wniosku o wydanie takiej opinii oraz zalecane uzupełnienia co do jego zakresu. Jak poinformowała PAP Agencja, od tego czasu wniosek o wydanie ogólnej opinii Prezesa PAA nie wpłynął.

Synthos Green Energy prace nad wnioskiem, zgodnie z zakresem uzgodnionym z PAA, prowadzi wraz z dostawcą technologii BWRX-300 - firmą GE Hitachi Nuclear Energy (GEH). Z decyzją o złożeniu wniosku spółka czeka jednak na pojawienie się ostatecznej wersji projektu nowych regulacji, dotyczących inwestycji w energetykę jądrową.

Finalną decyzję o złożeniu wniosku do PAA podejmiemy po zapoznaniu się z ostatecznym brzmieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, oraz niektórych innych ustaw - powiedział PAP Dyrektor ds. Regulacji i Licencjonowania w Synthos Green Energy Maciej Wójcik.

Jak przypomniał, projekt jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych, a zawarte w nim propozycje istotnie modyfikują procedurę uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń dla obiektów energetyki jądrowej. Podczas przeprowadzonych w sierpniu tego roku konsultacji publicznych zgłosiliśmy do nowelizacji ustawy inwestycyjnej i prawa atomowego propozycje rozwiązań istotnie usprawniających realizację inwestycji w małe modularne reaktory jądrowe - podkreślił Wójcik.

Synthos Green Energy zaproponował m.in. wprowadzenie do Prawa atomowego definicji małego obiektu oraz mikroobiektu energetyki jądrowej, skrócenie terminu wydania przez Prezesa PAA opinii dla mikro- i małych obiektów, zezwolenie na stosowanie technologii, które przeszły proces licencyjny w państwie dostawcy, lub innym realizującym program jądrowy. Spółka zaproponowała też rozszerzenie rodzajów inwestycji towarzyszących o m.in. sieci do rozprowadzania ciepła i chłodu, czy produkcji i dystrybucji wodoru. Według ustaleń PAP w ministerstwie klimatu, wersja projektu po konsultacjach publicznych powinna wkrótce zostać opublikowana.

Jak z kolei poinformowała PAA, dalsze etapy dialogu regulacyjnego z Synthos Green Energy zostaną ustalone po wpłynięciu wniosku o wydanie ogólnej opinii. Według obecnego brzmienia Prawa atomowego Prezes PAA wydaje ogólną opinię w terminie 6 miesięcy, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych - w terminie 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Po podpisaniu pierwszego memorandum Synthosu z GEH, spółka Synthos Green Energy została w 2020 r. Partnerem Strategicznym GE Hitachi Nuclear Energy z zakresie rozwoju i budowy BWRX-300. W czerwcu 2021 r. Synthos zawarł umowę ramową z PKN Orlen, zgodnie z którą obie firmy mają ustalić obszar współpracy, m.in. w dziedzinie SMR.

Pod koniec sierpnia Synthos i ZE PAK ogłosiły rozpoczęcie wspólnego projektu, mającego prowadzić do zbudowania na terenie po eksploatacji węgla brunatnego 4-6 reaktorów BWRX-300. BWRX-300, zgodnie z zapewnieniami GEH, bazuje na zatwierdzonych już wcześniej przez amerykański dozór rozwiązaniach dużego reaktora ESBWR, który jednak nie wszedł do produkcji. Jest jeszcze bardziej uproszczony, a jednocześnie jest znacznie mniej kapitałochłonny. Firma deklarowała, że przy seryjnej budowie BWRX-ów koszt 1 kW powinien wynosić ok 2 tys. dol.

PAP/mt

Czytaj też: Ile by nas kosztował francuski atom?

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze