Informacje

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń / autor: fot. materiały prasowe
Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń / autor: fot. materiały prasowe

Być długoterminowym inwestorem

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 3 stycznia 2019, 15:17

  • 1
  • Powiększ tekst

Wkład ubezpieczycieli w gospodarkę i życie społeczne wykracza daleko poza ochronę oraz wypłatę odszkodowań i świadczeń. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU), tworząc wraz z Deloitte raport „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”, wskazała, dlaczego rozwój społeczny i gospodarczy naszego kraju nie byłby możliwy bez branży ubezpieczeniowej -pisze w „Polskim Kompasie 2018” Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Choć w Polsce świadomość ubezpieczeniowa jest niższa niż w krajach Europy Zachodniej, to ubezpieczyciele tworzą aż 2 proc. polskiego PKB. Dzięki tej branży krajowa gospodarka jest bogatsza o 225 tys. etatów. Co ważne, sama branża ubezpieczeniowa tworzy 27 tys. etatów. Reszta to efekt naszej działalności w postaci zakupów, inwestycji i oczywiście finansowania pomocy poszkodowanym. Rocznie płacimy około 1,2 mld zł podatku dochodowego i prawie 600 mln zł podatku od aktywów. Jesteśmy najbardziej pożądanym, bo długoterminowym, inwestorem polskiej gospodarki. Jako drugi co do wielkości krajowy inwestor na rynku długu możemy być częścią strategicznych inwestycji państwa.

Ubezpieczenia to także ochrona polskich przedsiębiorców. Chronimy krajowe firmy na kwotę 1,8 bln zł, co stanowi 60 proc. całego ich majątku. Ubezpieczamy 460 mld zł obrotu polskich przedsiębiorstw, z czego prawie jedną czwartą stanowi eksport.

Dzięki odszkodowaniom i świadczeniom rocznie możemy finansować pomoc dla poszkodowanych w wysokości 40 mld zł. Z samego obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wypłacamy rocznie około 8,5 mld zł świadczeń. Dzięki tym pieniądzom możliwy jest m.in. powrót do pełnej sprawności osób ciężko poszkodowanych podczas wypadków drogowych.

Działalność ubezpieczeniowa, pozwalająca milionom Polaków korzystać z ochrony, potrzebuje dobrego i stabilnego prawa. Polska Izba Ubezpieczeń jako ustawowy konsultant dla legislatora w obszarze prawa ubezpieczeniowego uczestniczy obecnie w wielu projektach, mających znaczenie dla branży ubezpieczeniowej, a przede wszystkim jej klientów.

Jedną z niezwykle istotnych zmian, koniecznych do zapewnienia większego bezpieczeństwa osobom poszkodowanym, jest regulacja działalności firm odszkodowawczych. Polska Izba Ubezpieczeń od wielu lat podkreśla konieczność wprowadzenia takiej regulacji. Rynek ubezpieczeniowy jest rynkiem szczegółowo uregulowanym i nadzorowanym zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i lokalnym. Firmy odszkodowawcze, których rola jest bardzo istotna dla poszkodowanych, jak i ubezpieczycieli, nie są objęte regulacjami, które dotyczą innych profesjonalnych pełnomocników – radców prawnych czy adwokatów. I to mimo że firmy odszkodowawcze pełnią funkcje profesjonalnych pełnomocników, często w bardzo trudnych i emocjonalnych tematach. Niestety brak regulacji spowodował, że w ciągu ostatnich lat dochodziło do wielu nadużyć. Dobra regulacja pozwoli je wyeliminować, nie odbierając jednocześnie firmom odszkodowawczym roli, jaką mają do odegrania.

Regulacje, które są niezwykle istotne dla poszkodowanych, dotyczą nie tylko firm odszkodowawczych, lecz także wypłat zadośćuczynień. Istotną częścią prac PIU w ostatnim czasie był udział w powołanym przez Komisję Nadzoru Finansowego Forum Zadośćuczynień. To gremium złożone z wszystkich organizacji rynku ubezpieczeniowego podjęło prace nad przewidywalnością zadośćuczynień. Brak przewidywalności jest istotnym problemem dla poszkodowanych i ubezpieczycieli. Mamy nadzieję, że prace Forum Zadośćuczynień przyniosą wkrótce regulację pozwalającą na większą przewidywalność wypłat, co da poszkodowanym niezbędną wiedzę o tym, jakie roszczenia im przysługują.

Trzeba wspomnieć o nowym rozwiązaniu prawnym dotyczącym sektora emerytalnego – Pracowniczych Planach Kapitałowych. Projekt, mający zgodnie z planem wejść w życie w 2019 r., wychodzi naprzeciw takim wyzwaniom jak starzenie się społeczeństwa czy zagrożenie coraz niższymi emeryturami z systemu publicznego. Ubezpieczyciele pierwotnie mieli być poza systemem PPK, a plany miały oferować jedynie towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Stawiało to pod znakiem zapytania osiągnięcie głównego celu reformy PPK – powszechności. W toku konsultacji społecznych zakłady ubezpieczeń dopuszczone zostały do oferowania PPK, co bez wątpienia będzie ważnym czynnikiem powodzenia tej reformy.

Ubezpieczyciele mają możliwość szerokiego dotarcia do przedsiębiorców, z którymi od lat łączą ich relacje biznesowe: chronią ich majątek, oferują ubezpieczenia grupowe, zdrowotne czy też PPE. Ubezpieczyciele mają również dobre relacje partnerskie z pracownikami różnych przedsiębiorstw i instytucji, przede wszystkim dzięki współpracy ze związkami zawodowymi oraz bezpośrednio z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za zarządzanie majątkiem czy też kadrami. Dzięki relacjom z pracodawcami ubezpieczyciele są także w stanie zapewnić oszczędzającym wsparcie edukacyjne, promując zalety długoterminowego oszczędzania w formie PPK.

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Wydanie „Polskiego Kompasu 2018” dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze