Informacje

J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń / autor: materiały prasowe PIU
J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń / autor: materiały prasowe PIU

Ubezpieczyciele to źródło kapitału długoterminowego

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 29 listopada 2019, 09:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Rośnie liczba regulacji prawnych tworzonych w Unii Europejskiej, które mają duży wpływ na branżę ubezpieczeniową w Polsce. 1 marca 2019 r. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) otworzyła swoje biuro w Brukseli. Będziemy na miejscu nie tylko po to, aby śledzić prace najważniejszych europejskich instytucji, ale także brać w nich czynny udział – pisze w „Polskim Kompasie 2019” J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Większość prac w UE koncentruje się albo na odpowiedzialności wobec poszkodowanych, albo na zwiększeniu bezpieczeństwa na rynku ubezpieczeń. Tak jest m.in. z dyrektywą Solvency II. Określa ona wymogi kapitałowe wobec zakładów ubezpieczeń. Obecnie trwa jej przegląd i można spodziewać się w niej zmian. W opinii polskiego rynku, konieczne jest np. zmniejszenie obciążeń związanych ze sprawozdawczością.

Kolejnym ważnym obszarem, w szczególności dla uczestników ruchu drogowego, jest dyrektywa komunikacyjna. Tutaj kluczowe jest ujednolicenie kwestii odpowiedzialności za szkody na terenie Unii Europejskiej. Wszystko to z myślą o lepszej ochronie poszkodowanych, zwłaszcza w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela. Istotny jest też zakres tej odpowiedzialności. Europejscy politycy i przedstawiciele branży prowadzą rozmowy, czy przepisy dyrektywy powinny obejmować także urządzenia transportu osobistego (UTO), czyli lekkie pojazdy, takie jak elektryczne rowery czy hulajnogi. (…)

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, prezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

Prawo zmienia się także w Polsce

PIU uczestniczy także w konsultacjach społecznych oraz pracach legislacyjnych w Polsce. W tym roku z uwagą śledzimy losy m.in. projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. Naszym zdaniem działalność tzw. firm odszkodowawczych powinna zostać uregulowana w celu eliminacji patologicznych praktyk oraz zapewnienia poszkodowanym jak najlepszej ochrony.

Angażujemy się także w edukację polskiego społeczeństwa. W tym roku zwracamy szczególną uwagę na rosnące zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych oraz ich konsekwencje. Wspólnie z firmą Deloitte opracowaliśmy raport pt. „Klimat ryzyka”. Przygotowaliśmy też kampanię informacyjną pod hasłem #niezaklinaj pogody. W ten sposób pokazujemy, że ekspozycja na ryzyko z roku na rok wzrasta. Wiąże się to z koniecznością podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych, a także właściwego postępowania w przypadku wystąpieniu szkody. Ubezpieczenia są oczywiście bardzo ważnym elementem systemu zarządzania tym ryzykiem katastrof. Gwarantują równowagę ekonomiczną dla społeczeństwa i przedsiębiorstw oraz majątku publicznego i prywatnego.

Dbać o zrównoważony rozwój

Nasze działania w ramach zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych idealnie wpisują się w nurt sustainable finance. Zrównoważone finansowanie jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej na nadchodzące lata. Polega ono na dostarczaniu funduszy inwestycjom, które mają zapewnić wzrost gospodarczy przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko. Ważna jest przy tym większa świadomość i przejrzystość ryzyka, które może zagrozić stabilności i trwałości systemu finansowego. Rola zakładów ubezpieczeń jest tutaj bardzo istotna. Jako inwestorzy długoterminowi są one w stanie dostarczyć kapitał na działania związane z przygotowaniem do zagrożeń i skutków zmian klimatycznych. Ponadto, jako zarządzający ryzykiem, mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniem w jego ograniczaniu.

Ubezpieczyciele jako dostarczyciel kapitału długoterminowego są szczególnie istotni. Branża znacząco wpływa na rozwój gospodarczy naszego państwa, wspierając przedsiębiorstwa i stabilizując finanse publiczne. Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń „Jak ubezpieczenia wpływają na Polskę i Polaków” pokazuje, że ubezpieczyciele to trzeci, największy inwestor instytucjonalny w Polsce, który tworzy aż 2 proc. państwowego PKB. Ma wkład w infrastrukturę oraz świadczenia publiczne lokując prawie 60 mld zł w obligacje skarbowe. Z naszych wyliczeń wynika, że już co dziesiąta złotówka pożyczona przez państwo pochodzi właśnie od firm ubezpieczeniowych.

Pełny tekst prezesa J. Grzegorza Prądzyńskiego zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze