Informacje

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń / autor: materiały prasowe
Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Ubezpieczenia stymulują polską gospodarkę

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 2 grudnia 2020, 09:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Podstawową rolą ubezpieczycieli jest niesienie pomocy. Chodzi nie tylko o codzienne wypłacanie odszkodowań dla poszkodowanych, lecz również o wsparcie w skali makro. Odpowiednie działania podejmowane przez branżę w czasie kryzysu przyczyniają się do niwelowania jego negatywnych skutków i pomagają gospodarce szybciej powrócić na właściwe tory - pisze Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń na łamach rocznika „Polski Kompas 2020”

Działania antykryzysowe na czas pandemii

Lockdown spowodowany pandemią COVID-19 przyczynił się do nagłego pogorszenia kondycji tysięcy polskich przedsiębiorstw i sytuacji materialnej wielu Polaków. Mając to na uwadze, jeszcze w marcu 2020 r. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) opracowała dla ubezpieczycieli rekomendacje działań antykryzysowych. Naszym celem było umożliwienie długoterminowego utrzymania ochrony ubezpieczeniowej jak największej liczbie klientów, a także zabezpieczenie firm przed likwidacją i niewypłacalnością. Jednocześnie musieliśmy zadbać o stabilność polskiego rynku ubezpieczeniowego. Rekomendacje PIU były szeroko konsultowane nie tylko w branży, lecz także z Komisją Nadzoru Finansowego. Zostały szybko wprowadzone w życie.

W ramach pomocy klientom indywidualnym rekomendowaliśmy, aby na wniosek ubezpieczonego było możliwe odroczenie składek za ubezpieczenia zawarte wraz z kredytami, jeśli taka osoba korzysta z odroczenia spłaty kredytu na skutek problemów finansowych. Chcąc ulżyć posiadaczom pojazdów mechanicznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, zaproponowaliśmy obniżenie lub rezygnację ze zwyżek za sprzedaż ratalną OC komunikacyjnego. Rekomendacje PIU uwzględniały również odroczenie lub zawieszenie składek w ubezpieczeniach na życie o charakterze oszczędnościowym lub inwestycyjnym.

Pomoc dla przedsiębiorstw była nakierowana przede wszystkim na zmniejszenie ryzyka utraty płynności finansowej. Z tego względu ubezpieczyciele zdecydowali o najszybszej możliwej płatności za wykonaną usługę swoim kontrahentom: warsztatom naprawczym, firmom transportowym czy lekarzom orzecznikom. Postanowili także dalej oferować gwarancje organizatorom turystyki, których lockdown dotknął szczególnie mocno.

Dodatkowo PIU zarekomendowała zakładom ubezpieczeń uproszczenie wszystkich procedur związanych z zawieraniem umów i wypłatą odszkodowań. Cała branża niezwykle szybko – w ciągu zaledwie tygodnia – przeszła na zdalne funkcjonowanie. Uruchomiono sprzedaż polis i likwidację szkód on-line. Uproszczona została analiza przedmiotu ubezpieczenia, a także procedury oględzin szkód. Ponadto przy naprawach pojazdów ubezpieczyciele dali priorytet autom należącym do pracowników służby zdrowia i ratowników medycznych.

Podsumowując: nasze rekomendacje objęły łącznie kilka milionów kredytobiorców oraz posiadaczy polis oszczędnościowych i inwestycyjnych, ponad 4 tys. touroperatorów, posiadaczy pojazdów będących w trudnej sytuacji finansowej, kilkanaście tysięcy podmiotów gospodarczych biorących udział w likwidacji szkód, a także lekarzy i ratowników medycznych. To ogromna pomoc dla Polaków i polskiej gospodarki.

Ubezpieczenia należności pomogą tysiącom polskich firm

PIU brała też udział w pracach nad antykryzysowym programem ubezpieczeń należności (w lipcu 2020 r. ustawa znajdowała się w Senacie – przyp. red.). Jeśli zostanie on uchwalony, kilka tysięcy polskich przedsiębiorstw będzie mogło utrzymać sprzedaż swoich produktów i usług pomimo zawirowań gospodarczych spowodowanych pandemią. Ubezpieczenia należności, w tym kredytu kupieckiego, są jednym z kluczowych produktów służących poprawie płynności finansowej, ponieważ zabezpieczają przed zatorami płatniczymi. Jednym z celów przygotowanej przez PIU propozycji ustawy jest utrzymanie limitów dla przedsiębiorstw na obecnym lub zbliżonym poziomie – niezależnie od skutków lockdownu. Oznacza to, że tysiące podmiotów będzie nadal mogło korzystać z kredytu kupieckiego w takim samym stopniu, jak dotychczas. To bardzo istotne, gdyż popularność ubezpieczeń należności w Polsce rośnie z roku na rok. Suma ubezpieczonych obrotów firm w 2019 r. przekroczyła po raz drugi z rzędu 500 mld zł i była o 6 proc. wyższa niż w 2018 r. To aż 24 proc. wartości PKB w 2019 r. Ponadto w ubiegłym roku zostało ubezpieczonych 118 mld zł obrotów eksportowych, co stanowiło prawie 12 proc. wartości polskiego eksportu w tym okresie. Natomiast wartość transakcji faktoringu pełnego, głównie opartego na polisach ubezpieczeniowych, w 2019 r. wyniosła 145 mld zł. To aż 51 proc. wszystkich transakcji faktoringowych w Polsce.

Zastrzyk kapitału dla gospodarki

Ubezpieczyciele są jednym z największych długoterminowych inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Według danych za 2019 r. zakłady ubezpieczeń ulokowały 76,2 mld zł w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne, a także 15,9 mld zł w akcjach spółek z GPW oraz innych papierach o zmiennej kwocie dochodu. Po I kw. 2020 r. kwoty te wynosiły odpowiednio 78,3 mld zł i 15,7 mld zł. Ponadto w 2019 r. ubezpieczyciele odprowadzili do budżetu państwa ponad 1,4 mld zł podatku dochodowego. Branża tworzy aż 2 proc. polskiego PKB.

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Tekst prezesa PIU został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Powiązane tematy

Komentarze