Informacje

Pixabay / autor: fot. Pixabay
Pixabay / autor: fot. Pixabay

RKO: Wiemy ile wypłacono!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 lutego 2022, 07:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę świadczeń w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. „Wypłaciliśmy już około 240 tys. świadczeń na kwotę ponad 420 mln zł. Pieniądze są wypłacane tylko na konto bankowe” - poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Od 1 stycznia tego roku można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę kapitału opiekuńczego, czyli 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia.

Zgodnie z planem ZUS przelał około 240 tys. świadczeń na konta rodziców. To daje kwotę ponad 400 mln złotych. W najbliższych dniach zostaną przelane kolejne środki. Program jest obsługiwany elektronicznie. Pandemia pokazała, że to słuszny kierunek, pozwalający ułatwić i przyspieszyć załatwienie spraw ważnych dla obywateli. Technologia pozwala także zmniejszyć pracochłonność i koszty obsługi świadczeń” - podkreśla prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zwraca uwagę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawnie realizuje kolejny rządowy program. Jak podkreśla, rząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom Polaków, polskich rodzin.

Rodzinny kapitał opiekuńczy to kolejne ważne rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi. To ułatwienie dla rodziców w godzeniu opieki nad dzieckiem z pracą. Wiemy, jak ważną kwestią dla rodziców jest zapewnienie najlepszej opieki nad ich pociechami, gdy ci zdecydują się wrócić do pracy po okresie opieki nad dzieckiem” – mówi minister.

Konsekwentnie wspieramy polskie rodziny, warto przypomnieć, że od 1 kwietnia rodzice będą mogli się ubiegać o dofinansowanie do 400 zł do opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna” – dodaje Maląg.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku są składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie Dobry start i świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus. To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna.

Kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35. miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona - tj. podwyższona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżona 1000 zł do 500 zł miesięcznie, na wniosek rodzica, przy czym taką dyspozycję można będzie złożyć tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on dwa miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Jeśli kapitał zostanie przyznany, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze