Informacje

transport kolejowy z Ukraiy / autor: money.pl/Twitter
transport kolejowy z Ukraiy / autor: money.pl/Twitter

Specustwa dot. transportu Ukraińców z podpisem prezydenta

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 marca 2022, 14:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, która dotyczy przewozów kolejowych wykonywanych w zw. z konfliktem oraz dokumentów stosowanych w transporcie, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawę opublikowano już w Dzienniku Ustaw i weszła w życie

Ustawa przewiduje szczególne regulacje dotyczące: - przewozów kolejowych wykonywanych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy; - dokumentów stosowanych w transporcie i ruchu drogowym w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy; - odnawiania przez administrację Rzeczypospolitej Polskiej dyplomów kwalifikacyjnych marynarzy wydanych przez administrację Ukrainy” – czytamy w komunikacie.

Ustawa zakłada dopuszczenie wydłużenia czasu pracy obsady pociągu przewożącego osoby poszkodowane w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawiera również rozwiązanie umożliwiające, w przypadku niedoboru maszynistów ze znajomością szlaku w odniesieniu do konkretnych odcinków linii kolejowych, uruchomienie bez zbędnej zwłoki pociągów pasażerskich przeznaczonych do przewozu osób, które przemieszczają się z terytorium Ukrainy na terytorium RP obsługiwanych przez innych maszynistów, w tym także maszynistów posiadających uprawnienia ograniczone wyłącznie do prowadzenia pociągów towarowych z tym zastrzeżeniem, że powinien to być ten sam typ pojazdu.

Ustawa zakłada również wsparcie organizatorów pomocy humanitarnej transportowanej koleją, poprzez zwolnienie ich z konieczności ponoszenia kosztów opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Z Funduszu Pomocy wypłacane będą środki finansowe dla zarządców infrastruktury kolejowej, w postaci rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z niepobieraniem opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej od dedykowanych pociągów towarowych, podano także.

W ustawie zawarto przepisy zawieszające, do dnia 31 grudnia 2022 r., obowiązek wymiany prawa jazdy wydanego przez Ukrainę na polskie prawo jazdy po 6 miesiącach od daty uzyskania prawa stałego lub czasowego pobytu, przepisy uznające ważność prawa jazdy wydanego przez Ukrainę, którego termin ważności upłynął do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz przepisy zwalniające z obowiązku posiadania przez kierującego pojazdem zarejestrowanym za granicą dodatkowego dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, jeżeli prawo to nie wynika z dowodu rejestracyjnego.

Ponadto ustawa przewiduje mechanizm umożliwiający odnowienie dokumentów kwalifikacyjnych marynarzy wydanych przez administrację Ukrainy na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, obowiązujących tak jak dla dokumentów wydanych przez polską administrację morską.

Co do zasady, wprowadzone ustawą szczególne rozwiązania mają obowiązywać w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ustawa weszła w życie z mocą od 24 lutego 2022 r.

Czytaj też: Płk Kuptel: Kupujemy czołgi Abrams, wkrótce podpis umowy

isbnews.pl/mt

Powiązane tematy

Komentarze