Informacje

dostawa LNG / autor: Fratria
dostawa LNG / autor: Fratria

Nowela o inwestycjach dot. gazoportu z podpisem prezydenta

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 czerwca 2022, 18:50

  • 1
  • Powiększ tekst

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, której celem jest ułatwienie przenoszenia koncesji i innych decyzji administracyjnych w ramach działań reorganizacyjnych polegających na połączeniu albo podziale spółek, poinformowała Kancelaria Prezydenta

Celem zmian wprowadzanych w uchwalonej ustawie jest w szczególności ułatwienie przenoszenia koncesji i innych decyzji administracyjnych, których udzielono przedsiębiorcom działającym na polskim rynku, albo których stroną są tacy przedsiębiorcy, w ramach działań reorganizacyjnych polegających na połączeniu albo podziale spółek, czy wydzielaniu przedsiębiorstw albo ich części - czytamy w komunikacie.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, zmiany w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu podyktowane są koniecznością zagwarantowania prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących, niezbędnych do funkcjonowania terminalu w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego.

Konieczność wprowadzenia modyfikacji poszczególnych regulacji w powyższym zakresie jest wynikiem planowanych w przyszłości lub będących w trakcie realizacji zmian strukturalno-organizacyjnych w odniesieniu do spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, odpowiedzialnej za realizację inwestycji towarzyszących w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

W myśl dodawanego do ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu inwestycje towarzyszące będą mogły być realizowane również przez:

- następcę prawnego PGNiG,

- podmiot będący spółką zależną PGNiG lub jej następcy prawnego, lub

- podmiot, z którym PGNiG lub jej następca prawny zawarł umowę przeniesienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, pod warunkiem wskazania w tej umowie, że nabywca przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części będzie realizował inwestycje towarzyszące.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj też: Będą dopłaty do węgla

isbnews.pl/mt

Powiązane tematy

Komentarze