Informacje

Prezes giełdy Marek Dietl / autor: Fratria
Prezes giełdy Marek Dietl / autor: Fratria

Drugie najwyższe kwartalne przychody w historii GPW

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 maja 2023, 15:04

  • 0
  • Powiększ tekst

GPW zaprezentowała swoje wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych spadł do 27 mln zł z 38,01 mln zł w I kw. 2022 r. Podczas piątkowej konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym GPW, prezes giełdy Marek Dietl zwrócił uwagę na przychody, które wyniosły w I kw. tego roku 112,3 mln zł.

Pod względem przychodów pierwszy kwartał był drugim najlepszym w historii GPW. Zawdzięczamy to między innymi zauważalnym przychodom z nowych linii biznesowych, takich jak GPW Logistics, GPW Tech oraz Armenia Securities Exchange, które odpowiadały za około 10 proc. naszej sprzedaży – powiedział Marek Dietl.

Z danych zaprezentowanych przez Giełdę podczas konferencji wynika, że z rynku finansowego – a więc obsługi handlu akcjami, instrumentami pochodnymi i dłużnymi – GPW uzyskała 46 proc. przychodów, 13,5 proc. to przychody ze sprzedaży informacji, 36,5 proc. to wpływy z rynku towarowego. 3,9 proc. to przychody z GPW Logistics i GPW Tech.

Jednak wzrostowi przychodów towarzyszył wzrost kosztów działalności operacyjnej. Był on efektem zwiększonej liczby etatów (zwłaszcza w spółce GPW), wyższych wynagrodzeń związanych m.in. z podwyższoną inflacją oraz wyższych kosztów usług obcych, głównie kosztów IT oraz doradztwa. Poza tym w I kw. 2023 r. grupa zawiązała rezerwę z tytułu rocznych opłat za nadzór nad rynkiem kapitałowym, która wyniosła 15,5 mln zł, o 0,8 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową i politykę dywidendową, chcemy zaproponować 2,7 zł dywidendy na akcję” – powiedział prezes GPW.

Podczas konferencji wskazano, że w I kw. doszło do 4 debiutów giełdowych, polegających jednak na przeniesieniu spółki z NewConnect na rynek główny GPW. Z kolei na NC pojawiły się dwie spółki. Przedstawiciele giełdy przyznali, że mnie ma przesłanek, aby oczekiwać szybkiej poprawy sytuacji pod tym względem. O wiele lepiej wyglądała sytuacja pod względem kolejnych ofert publicznych, które w I kw. miały wartość przeszło 540 mln zł.

Dodano, że w I kw. 2023 r. obroty na Głównym Rynku wyniosły blisko 70 mld zł, co oznacza, że dziennie było to blisko 1,12 mld zł.

Dane o udziale inwestorów indywidualnych w obrotach zbieramy i podajemy raz na pół roku, więc ostatnie pochodzą z końca 2022 r., kiedy to było 17 proc. Jeśli rośnie obrót, to udział spada, ale pod względem nominalnym inwestorów indywidualnych jest tyle samo – powiedziała w piątek wiceprezes GPW Izabela Olszewska.

Dodała, że GPW stara się przyciągnąć inwestorów indywidualnych poprzez oferowanie nowych spółek zagranicznych na rynku Global Connect, derywatów i produktów strukturyzowanych oraz nowych funduszy typu ETF.

Pracujemy nad kilkoma ETF. Jeden z nich będzie oparty na rodzimym indeksie a co najmniej dwa inne będą oparte o inne aktywa bazowe – powiedziała Olszewska.

Dodała, że giełda liczy także na zmiany ustawowe, które m.in. zrówna status ETF z warszawskiej giełdy z tymi z Europy Zachodniej.

Czytaj tez: „Ugruntowana pozycja”. Są wyniki KGHM-u! Wzrost przychodów

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze