Informacje

siedziba GPW / autor: Fratria
siedziba GPW / autor: Fratria

GPW chce stworzyć platformę crowdfundingową

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 maja 2023, 18:00

  • Powiększ tekst

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada w nowej strategii na lata 2023-2027 utworzenie kilku nowych rynków, w tym platformy crowdfundingowej, zapowiedziała członek zarządu Izabela Olszewska.

„Planujemy stworzyć platformę crowdfundingową. Chcemy, by działała ona na licencji Komisji Nadzoru Finansowego. Taki wniosek został już złożony” - powiedziała Olszewska podczas prezentacji nowej strategii.

„Patrzymy na strukturę polskiej gospodarki. Dominują w niej małe przedsiębiorstwa, które nie kwalifikują się na rynek regulowany. Chcemy dobudować dla nich „nogę” rynku prywatnego” - dodała.

Zastrzegła, że GPW będzie dbała o jakość spółek zakwalifikowanych do finansowania tą drogą.

Podkreśliła, że Giełda planuje również większe otwarcie na instrumenty cyfrowe.

„Chcemy wkrótce uruchomić rynek obrotu stokenizowanymi aktywami niefinansowymi, nad którym rozpoczęliśmy prace jeszcze w poprzedniej strategii w ramach private market. Jesteśmy w zaawansowanej fazie prac” - powiedziała Olszewska.

„W dalszej części naszej strategii, kiedy pojawią się odpowiednie regulacje, chcemy zrealizować projekt Warsaw Integrated Digital Exchange. To projekt, który będzie się koncentrował na tokenizacji instrumentów finansowych” - dodała, zaznaczając, że warunkiem jest implementacja do polskiego prawa stosownych regulacji europejskich.

Poinformowała również, że GPW jest zainteresowana stworzeniem płynnego rynku listów zastawnych, „być może także dla detalu”.

GPW chce też rozszerzyć ofertę rynku obligacji dla inwestorów instytucjonalnych.

„Chcemy stworzyć rynek skarbowych papierów wartościowych, komplementarny do obecnie działającego rynku TBSP prowadzonego przez naszą spółkę BondSpot. Chcemy, by nowy rynek obejmował segment transakcji kasowych i warunkowych i by dostęp do tego rynku, oprócz banków, mieli także inni inwestorzy instytucjonalni, tacy jak fundusze inwestycyjne czy zakłady ubezpieczeń” - powiedziała.

Zapowiedziała również rozbudowę rynku futures m.in. na energię elektryczną i gaz, a także w nowym segmencie rolnictwo.

Strategia rozwoju grupy kapitałowej GPW na lata 2023-2027 zakłada m.in. średnioroczne przychody w wysokości 498 mln zł oraz średnioroczną EBITDA w wysokości 215 mln zł. Zgodnie ze strategią, wzrost przychodów w 2027 r. wobec 2023 r. wyniesie 157 mln zł, z tego 101 mln zł przypada na nowe inicjatywy strategiczne. W okresie objętym strategią nastąpi wzrost marży EBITDA do 50 proc.

Czytaj także: KNF dopisała nowe firmy do listy ostrzeżeń

Czytaj także: Emilewicz o odbudowie Ukrainy: wiedza PKO BP, PZU i BGK kluczowe

ISBnews/rb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych