Informacje

Grupa Azoty będzie przejęta przez PKN Orlen? / autor: Fratria
Grupa Azoty będzie przejęta przez PKN Orlen? / autor: Fratria

PILNE

Orlen przejmie "Puławy"? Obajtek: mamy list intencyjny

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 czerwca 2023, 13:26

    Aktualizacja: 6 czerwca 2023, 15:36

  • 0
  • Powiększ tekst

Podpisaliśmy list intencyjny rozpoczynający etap badań dot. akwizycji Grupy Azoty Puławy - poinformował we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Podpisana umowa umożliwi rozpoczęcie procesu due diligence, czyli badania kondycji puławskich zakładów, zanim Orlen podejmie finalną decyzję

Zarząd Grupy Azoty poinformował, że 6 czerwca 2023 roku podpisany został dokument o zachowaniu poufności oraz trybie udostępniania informacji pomiędzy GA Puławy, PKN ORLEN S.A. i Grupą Azoty S.A. w związku z zamiarem rozpoczęcia rozmów dotyczących potencjalnej akwizycji przez PKN ORLEN S.A. „Transakcja” GA Puławy poprzedzonej badaniem due diligence” - podano.

Zapewniamy nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, ale także żywnościowe Polski. Jesteśmy znaczącym producentem nawozów dla rolnictwa i konsekwentnie umacniamy naszą pozycję na tym rynku. Analizujemy możliwość akwizycji Zakładów Azotowych „Puławy”, ponieważ dostrzegamy w tym duży potencjał i korzyści dla obu firm, ale też gospodarki. Mamy bogate doświadczenie w realizacji procesów połączeń, które zawsze prowadziły do dalszego rozwoju spółek. W branży nawozowej dobrym przykładem jest ANWIL. Inwestujemy w tę spółkę, rozbudowując zdolności produkcyjne, tworząc nowe miejsca pracy i zwiększając jej wartość. Integracja dwóch dużych producentów nawozów azotowych oznaczałaby wzrost efektywności produkcji i pozwoliła jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby rynku – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Wskazano, że dokument reguluje zasady przekazywania informacji w ramach procesu due diligence GA Puławy. Nie stanowi on zobowiązania żadnej ze stron do przeprowadzenia transakcji - podano.

CZYTAJ TEŻ: Obajtek: Szelf Norweski jest strategicznym kierunkiem rozwoju

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił podczas wtorkowej konferencji prasowej, że koncern ma doświadczenie w zakresie przejmowania firm. Przypomniał, że Orlen przejął w ten sposób Anwil, który był firmą „praktycznie bankrutującą”.

Dziś firma Anwil bardzo dobrze funkcjonuje - mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Grupa Azoty Puławy należy do Grupy Azoty. Produkuje nawozy azotowe, melaminę, oraz inne chemikalia np. wodór.

Jak również podała Grupa Azoty w swoim komunikacie, Grupa ORLEN analizuje potencjalną możliwość akwizycji Zakładów Azotowych. W Puławach należących do Grupy Azoty S.A. Spółki podpisały umowę o współpracy i zachowaniu poufności.

Umowa ta umożliwi rozpoczęcie procesu due diligence, czyli badania kondycji puławskich zakładów.

Połączenie firm umożliwiłoby zwiększenie zaangażowania Grupy ORLEN w sektor nawozowy, a poprzez wykorzystanie licznych synergii zwiększyło jego efektywność i konkurencyjność na europejskim rynku. Z kolei dla klientów spółek, w tym rolników, połączenie to lepsza i szersza oferta nawozów, a także łatwiejszy dostęp do produktów potrzebnych na rynku w danym momencie dzięki wyższej elastyczności produkcji.

CZYTAJ TEŻ: Były poseł PO Zbigniew R. prawomocnie skazany za powoływanie się na wpływy

Grupa ORLEN w lipcu rozpocznie proces due diligence Zakładów Azotowych „Puławy”, w ramach którego analizowana będzie m.in. kondycja finansowa i handlowa spółki. Wyniki przeprowadzonych badań będą podstawą do podjęcia dalszych decyzji związanych z akwizycją.

Zainteresowanie akwizycją Zakładów Azotowych Puławy S.A., wyrażone przez PKN ORLEN, to potwierdzenie potencjału naszej puławskiej spółki, która jest ważną częścią Grupy Azoty S.A. Jesteśmy na początku złożonego procesu, przed nami badanie due diligence oraz proces negocjacji. PKN ORLEN to silny partner, z którym od wielu lat z powodzeniem współpracujemy w wielu obszarach. Trwająca agresja Rosji na Ukrainę, zawirowania na globalnych rynkach surowców i półproduktów, stale rosnące wymagania regulacyjne obowiązujące w Unii Europejskiej – pokazują jak istotna jest potrzeba przyśpieszenia procesu transformacji energetycznej i dekarbonizacji spółek naszej Grupy Kapitałowej w kierunku „Zielonych Azotów” – zielonej energii i zielonych produktów. To kosztowne i niezmiernie istotne procesy, które chcemy zrealizować, by móc nadal produkować innowacyjne, konkurencyjne produkty w naszych fabrykach w Polsce – mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty S.A.

Jak podano, przejęcie przez Grupę ORLEN zakładów w Puławach może przynieść wiele korzyści biznesowych. Już na wstępnym etapie zidentyfikowano szereg synergii wynikających z planowanej integracji, zarówno operacyjnych, jak i obniżających koszty w obszarze logistyki, sprzedaży, innowacji, czy zakupów:

• atrakcyjna oferta produktowa i zwiększenie konkurencyjności względem podmiotów europejskich i spoza Unii Europejskiej,

• bilansowanie surowców wewnątrz grupy, efektywniejsze gospodarowanie amoniakiem - kompensowanie braków i nadwyżek, zapewnienie produktów na rynku w trakcie postojów remontowych,

• obniżenie kosztów i skrócenie czasu transportu do odbiorców krajowych,

• wymiana doświadczeń w zakresie produkcji i bezpieczeństwa procesowego w oparciu o nowe technologie i realizowane inwestycje,

• efektywniejsze wykorzystanie zdolności magazynowych (saletra, amoniak), niższe koszty i poprawa bezpieczeństwa magazynowania,

• wsparcie inwestycyjne ze strony Grupy ORLEN w zakresie inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii,

• wykorzystanie wiedzy i wspólnych zasobów dla rozwoju innowacyjnych projektów np. wokół tematu nawozów inteligentnych (raz aplikowane działają w okresie całej wegetacji), co przełoży się na wzrost konkurencyjności na rynkach europejskich i poszerzenie gamy produktów,

• wspólna polityka w zakresie dekarbonizacji, zazielenienie amoniaku (zwiększenie udziału surowców nieemitujących CO2) jako odpowiedź na wyzwania środowiskowe i klimatyczne wynikające z europejskich dyrektyw, a co za tym idzie silniejsza pozycja na rynku,

• zwiększona siła zakupowa, optymalizacja nakładów związanych z procesami inwestycyjnymi oraz kosztami funkcjonowania obszarów wsparcia (zakupy sprzętu, licencje, usługi).

Grupa ORLEN posiada duże doświadczenie w procesach konsolidacji. Koncern od ponad 20 lat działa na rynku nawozowym, realizując nowe inwestycje i zwiększając skalę swojej działalności. We Włocławku budowana jest trzecia linia nawozowa, która umożliwi zwiększenie mocy produkcyjnych o około 50 proc., do 1461 tys. ton rocznie i wzbogaci portfolio produktowe spółki o cztery rodzaje nawozów.

Z kolei „Puławy” zainwestowały w ostatnich latach w wytwórnię nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej. Zdolności produkcyjne dwóch nowych linii wynoszą łącznie do 820 tys. ton rocznie.

Jako podano, branża nawozowa w Europie jest w dużym stopniu skonsolidowana, a takie procesy postępowały przez ostatnie trzy dekady. W związku z tym konsolidacja aktywów nawozowych na polskim rynku wpisuje się w ten trend.

mat. prasowe, PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze