Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Polacy źle myślą o Polsce - sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 maja 2014, 13:22

  • 2
  • Powiększ tekst

Ponad połowa Polaków (55 proc.) uważa, że sytuacja w naszym kraju zmierza w złym kierunku. Przeciwnego zdania było 28 proc, badanych, a 17 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii - wynika z majowego sondażu CBOS.

Wprawdzie negatywne oceny sytuacji w Polsce nadal zdecydowanie przeważają nad pozytywnymi, jednak w ciągu ostatniego miesiąca wzrosła grupa osób zadowolonych z rozwoju sytuacji w kraju (o 4 punkty procentowe z 24 proc. do 28 proc.), w takim samym stopniu ubyło osób niezadowolonych (z 59 proc. do 55 proc.) - podkreśla CBOS.

Według CBOS pozytywnym ocenom ogólnej sytuacji w kraju sprzyja lepsze wykształcenie, wyższy status zawodowy oraz dobra sytuacja materialna. Przekonanie o niewłaściwym kierunku zmian najczęściej wyrażają osoby źle oceniające własne warunki materialne (76 proc. takich wskazań), o najniższych dochodach per capita (73 proc.), bezrobotni (75 proc.) i rolnicy (69 proc.).

Z badań CBOS wynika, że minimalnie mniej krytyczne niż przed miesiącem są też opinie o sytuacji politycznej w Polsce. Zmniejszył się (o 3 pkt proc., do 45 proc.) odsetek osób oceniających ją źle. Nadal jednak co dziesiąty badany (10 proc.) wypowiada się o niej pozytywnie, a ponad jedna trzecia respondentów (38 proc.) określa sytuację na krajowej scenie politycznej jako przeciętną - ani złą, ani dobrą. Z kolei 7 proc. ankietowanych nie miało na ten temat zdania.

W ocenie CBOS negatywne opinie na temat sytuacji politycznej w Polsce są relatywnie najczęstsze wśród osób niezadowolonych z własnych warunków materialnych (60 proc.), bezrobotnych (60 proc.), rolników (52 proc.), prywatnych przedsiębiorców (51 proc. i robotników wykwalifikowanych (50 proc.), a także wśród respondentów o najniższych dochodach per capita (51 proc.) oraz o niesprecyzowanych poglądach politycznych (53 proc.).

W porównaniu z poprzednim miesiącem - jak zaznacza CBOS - przybyło osób dobrze oceniających sytuację gospodarczą (z 18 proc. do 23 proc.), zarazem dość wyraźnie ubyło tych, którzy postrzegają ją jako złą (z 40 proc. do 34 proc.). Niezmiennie ponad jedna trzecia ankietowanych (37 proc.) uważa, że stan polskiej gospodarki jest przeciętny - ani dobry, ani zły, a 6 proc. respondentów nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii.

Z analiz przeprowadzonych przez CBOS wynika, że zadowoleniu z kondycji polskiej gospodarki sprzyja przede wszystkim wysoki status materialny respondentów. Pozytywnie o sytuacji ekonomicznej kraju najczęściej wypowiadają się badani o najwyższych dochodach per capita (34 proc. wskazań) i najlepiej oceniający sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego (29 proc.), ponadto osoby z wyższym wykształceniem (32 proc.), o lewicowych poglądach politycznych (30 proc.), mieszkające w najmniejszych miastach (29 proc.), a spośród grup zawodowych - kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla (29 proc.) oraz prywatni przedsiębiorcy (28 proc.).

Nieco lepiej niż w kwietniu kształtują się też oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Obecnie blisko połowa (48 proc., wzrost o 3 pkt proc.) ocenia, że żyje im się dobrze, dwie piąte (40 proc., spadek o 3 pkt proc.), że przeciętnie, a co ósmy respondent (12 proc.) określa jakość życia swojej rodziny jako złą.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 8-14 maja tego roku na liczącej 1074 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze