Informacje

Podpisanie porozumienia między Gaz-Systemem, Urzędem Morskim w Gdyni i Zarządem Morskiego Portu Gdańsk / autor: Gaz-System
Podpisanie porozumienia między Gaz-Systemem, Urzędem Morskim w Gdyni i Zarządem Morskiego Portu Gdańsk / autor: Gaz-System

Gaz-System zawarł kluczowe porozumienia dla budowy FSRU

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 października 2023, 15:45

  • 0
  • Powiększ tekst

Operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System podpisał w czwartek z Urzędem Morskim w Gdyni oraz Zarządem Morskiego Portu Gdańsk porozumienia ws. współpracy przy projekcie FSRU - pływającego terminala LNG - poinformował operator.

Jak podał Gaz-System w komunikacie, w porozumieniach strony zobowiązały się do współdziałania i wzajemnego wspierania, koordynowania procesów kluczowych dla całości inwestycji oraz przekazywania na bieżąco informacji dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji.

Według informacji operatora, porozumienie z Urzędem Morskim w Gdyni obejmuje współpracę w zakresie podziału prac inwestycyjnych podczas projektowania i robót budowlanych. Każda ze stron porozumienia pokrywa z własnych środków koszty budowy infrastruktury, za której powstanie będzie odpowiedzialna. Gaz-System ma być odpowiedzialny za zbudowanie infrastruktury niezbędnej do obsługi FSRU, w tym infrastruktury hydrotechnicznej, gazociągu podmorskiego o długości ok. 3 km, który połączy FSRU z krajowym systemem przesyłowym, oraz ok. 250 km gazociągów lądowych. Urząd Morski w Gdyni ma z kolei za zadanie wykonać falochron, tor wodny podejściowy do linii łączącej północną główkę falochronu osłonowego, południowo-wschodniego Portu Północnego z zachodnią główką projektowanego falochronu FSRU, obrotnicę, oznakowanie nawigacyjne związane z infrastrukturą dostępową. Gaz-System jest na etapie projektowania gazociągu podmorskiego, natomiast Urząd Morski prowadzi prac projektowe dotyczące konstrukcji falochronu i systemu nawigacyjnego.

Porozumienie operatora z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG) przewiduje, że ZMPG będzie odgrywał wspierającą rolę w procesie projektowania, przygotowania i realizacji inwestycji jako jednostka zarządzająca infrastrukturą portową i jej rozwojem. Współpraca obejmuje wsparcie w pozyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji. ZMPG będzie też zobowiązany zapewnić media niezbędne do realizacji inwestycji, na zasadach odrębnie uzgodnionych. Zarząd Portu udostępni także na wniosek spółki nieruchomości na terenie Portu, sąsiadujące z terenami objętymi inwestycją - na podstawie odrębnych uzgodnień. Strony uzgodnią także szczegółowe zasady korzystania z nabrzeży portowych oraz kwestie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

Misją rządu jest wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez konsekwentnie zwiększany dostęp do konkurencyjnych i alternatywnych źródeł energii. Polska gospodarka rozwija się dynamicznie i potrzebuje nowoczesnych i wydajnych technologii. Inwestycja Gaz-Systemu w Zatoce Gdańskiej - terminal pływający LNG typu FSRU - jest odpowiedzią na potrzeby rynku nie tylko krajowego, ale także państw Europy Środkowo-Wschodniej. Chcę podkreślić, że do realizacji tego ważnego dla Polski projektu niezbędne jest wspólne zrozumienie celu i współpraca wielu urzędów i instytucji, a podpisane dziś porozumienia są tego wyrazem” – powiedziała pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Dziękuję Urzędowi Morskiemu w Gdyni oraz Zarządowi Morskiego Portu w Gdańsku za złożenie wiążących deklaracji o współpracy przy tej niezwykle istotnej dla bezpieczeństwa gospodarczego kraju inwestycji. Terminal FSRU jest Polsce potrzebny, ponieważ umożliwi sprowadzenie skroplonego gazu ziemnego z dowolnego miejsca na świecie. Przepustowość terminalu zabezpieczy ponad 30 proc. krajowego zapotrzebowania. FSRU przyśpieszy wewnętrzny rozwój Polski i umocni gospodarczą pozycję naszego kraju w regionie poprzez powstanie hubu gazowego dla potrzeb państw ościennych” – powiedział prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński.

Czytaj także: PERN zmagazynuje znacznie więcej paliwa

PAP/rb

Powiązane tematy

Komentarze