Informacje

KONGRES INNOWATORÓW 2017: Wsparcie transformacji cyfrowej i pomoc startupom w "Deklaracji Warszawskiej"

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 marca 2017, 09:31

    Aktualizacja: 28 marca 2017, 09:35

  • 1
  • Powiększ tekst

Pomoc dla innowacyjnych firm, startupów, wspieranie konkurencyjności oraz transformacji cyfrowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej zakłada "Deklaracja Warszawska", którą we wtorek w Warszawie mają podpisać premierzy krajów V4.

W Warszawie od 27 marca do 28 marca 2017 r. odbywa się Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej "Central Eastern Europe Innovators Summit" z udziałem premierów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). W jego trakcie zostaną zaprezentowane startupy z państw V4. W trakcie Kongresu ma być podpisana "Deklaracja Warszawska".

Jak czytamy w "Deklaracji Warszawskiej", sygnatariusze tego dokumentu, czyli premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej zobowiązują się m.in. do promowania na arenie międzynarodowej regionu Wyszehradzkiego jako centrum badań i innowacji, współpracując w obszarach, w których można wyróżnić wspólne interesy. Zobowiązują się również do zacieśniania współpracy dot. badań, technologii, innowacji i cyfryzacji, w szczególności poprzez wykorzystywanie funduszy unijnych.

W dokumencie czytamy również o potrzebie dzielenia się doświadczeniami w zakresu "najlepszych praktyk i wiedzy fachowej" w celu tworzenia skutecznych modeli innowacyjnych i biznesowych. W Deklaracji położono też nacisk na współpracę, której celem jest osiągnięcie przez region V4 przewagi konkurencyjnej w przygotowaniach do uruchamiania usług mobilnych nowej generacji (5G).

W Deklaracji podkreślono wagę startupów, mają one otrzymać pomoc w transformacji - m.in. wsparcie kapitałowe - by mogły przekształcać się w działające z sukcesem firmy. Zobowiązano się też "do podejmowania wspólnych wysiłków w celu promocji innowacyjnych startupów z krajów Grupy Wyszehradzkiej na arenie międzynarodowej".

Sygnatariusze Deklaracji dostrzegają konieczność wspierania na poziomie regionalnymi i ogólnokrajowym programów, których celem jest rozwój umiejętności cyfrowych obywateli, niezależnie od poziomu wykształcenia.

Zwrócono też uwagę na potrzebę koordynacji w ramach V4 działań, które wspierają konkurencyjność, innowacyjność oraz transformację cyfrową krajów regionu. Ma to pomóc także w koordynacji działań z zakresu badań i rozwoju na szczeblu UE. Szefowie państw Grupy Wyszehradzkiej zobowiązują się też do regularnych spotkań, które mają "zapewnić postęp w tym obszarze".

Głównym organizatorem Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej "Central Eastern Europe Innovators Summit" jest Polski Fundusz Rozwoju.

Na Kongres są zaproszeni m.in. przedstawiciele innowacyjnych firm z krajów V4, startupów i organizacji pozarządowych.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze