Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Wczesne ogłoszenie upadłości korzystne dla wierzycieli

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 lipca 2017, 10:23

  • 0
  • Powiększ tekst

Zmiany w procedurze upadłościowej zostały wprowadzone w latach 2015-2016. Od tego czasu upadłość może być i jest w praktyce traktowana, jako droga do zaspokajania wierzycieli, ale też szansa na wydobycie się ze spirali zadłużenia.

– Funkcja oddłużeniowa powyższego postępowania szczególnie akcentowana jest w przypadku tzw. upadłości konsumenckiej – powiedział Piotr Glonek, radca prawny – Przez ustawodawcę została ona postawiona na pierwszym miejscu, przed funkcją windykacyjną, która zmierza od zaspokojenia wierzycieli. Jednym ze skutków przeprowadzenia postepowania może być umorzenie zobowiązań upadłego, których nie udało się zaspokoić, pomimo iż przeprowadzono likwidację całego majątku dłużnika. Ma ono jednak dotyczyć jedynie rzetelnych dłużników. Ocena sądu w tym zakresie dotyczy zarówno okresu przed ogłoszeniem upadłości, jak i w trakcie postępowania. W przypadku upadłości konsumenckiej faktyczna decyzja o umorzeniu zobowiązań upadłego podejmowana jest praktycznie już na poziomie rozstrzygania wniosku. Uwzględniając go, sąd decyduje, że upadły zasługuje na skorzystanie z funkcji oddłużeniowej. W przypadku nagannej postawy dłużnika, np. niewykonywania spoczywającego na nim obowiązku współpracy z syndykiem, sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe, co będzie równoznaczne z brakiem oddłużenia konsumenta. Ustawodawca wprowadził także reguły, które mają zabezpieczyć przed nadużywaniem tej instytucji. Ma temu służyć ograniczenie czasowe. Nowa regulacja jest jedną z bardziej doniosłych i kontrowersyjnych z punktu widzenia wierzycieli. Może być odbierana jako forma przerzucenia na nich ciężaru błędnych decyzji gospodarczych dłużnika, które doprowadziły do jego niewypłacalności. Instytucja ta jest jednak niezbędna do realizacji jednego z głównych celów wspomnianego postępowania – umożliwienia upadłemu nowego startu życiowego, bez ciężaru zobowiązań, których nie udało się zaspokoić. Taka możliwość ma w być zachętą dla uczciwych dłużników do wczesnego zgłaszania wniosków o ogłoszenie upadłości, a w konsekwencji lepszego zaspokojenia wierzycieli – dodał Glonek.

eNewsroom.pl/ as/

Powiązane tematy

Komentarze