Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Zysk netto grupy Energa: 174 mln zł wobec 127 mln zł straty rok wcześniej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 sierpnia 2017, 08:45

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy Energa, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w drugim kwartale 2017 roku 174 mln zł wobec 127 mln zł straty rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus zakładał 184,1 mln zł zysku netto.

EBITDA wyniosła w II kwartale 542 mln zł i była nieznacznie wyższa od wcześniejszych szacunków spółki na poziomie 535 mln zł oraz 22 proc. wyższa rok do roku.

"Spadek poziomu EBITDA segmentu Dystrybucja został skompensowany wzrostem EBITDA w segmentach Wytwarzanie i Sprzedaż oraz segmencie Pozostałe i korekty" - podała Energa w raporcie.

Zysk operacyjny grupy wyniósł w II kwartale 300 mln zł wobec 35 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 2,487 mld zł wobec 2,316 mld zł rok wcześniej.

Analitycy ankietowani spodziewali się 279,6 mln zł zysku operacyjnego i 2,45 mld zł przychodów.

Po pierwszym półroczu 2017 r. przychody grupy Energa wyniosły 5,197 mld zł (wzrost o 5 proc. rdr), EBITDA 1,143 mld zł (wzrost o 5 proc. rdr), a zysk netto jednostki dominującej 484 mln zł wobec 119 mln zł straty przed rokiem.

EBITDA segmentu Dystrybucji w II kwartale tego roku wyniosła 400 mln zł, segmentu Wytwarzania wyniosła 73 mln zł, a segmentu Sprzedaży 21 mln zł. Rok temu, w drugim kwartale 2016 roku, było to odpowiednio: 421 mln zł (dystrybucja), 35 mln zł zł (wytwarzanie) i minus 1 mln zł (sprzedaż).

Energa podała, że spadek EBITDA segmentu Dystrybucja o 21 mln zł rdr wynikał z wyższego poziomu kosztów OPEX negatywnie wpływającego na EBITDA pomimo korzystniejszej rdr marży na sprzedaży usług dystrybucyjnych. Segment Wytwarzanie zanotował wzrost EBITDA głównie w efekcie wzrostu przychodów ze sprzedaży: energii elektrycznej, praw majątkowych, regulacyjnych usług systemowych oraz ciepła częściowo skompensowanego wyższym kosztem zakupu paliw.

W przypadku segmentu Sprzedaż wzrost EBITDA był spowodowany poprawą rentowności na sprzedaży energii elektrycznej.

Spółka podała, że znaczny udział w strukturze EBITDA miał również segment Pozostałe i korekty (9 proc.) co związane było z rozpoznaniem w II kwartale 2017 roku w wyniku EBITDA grupy zysku z okazyjnego nabycia powstałego w związku ze wstępnym rozliczeniem nabycia akcji spółki Polimex - Mostostal w wysokości 50 mln zł.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na koniec czerwca tego roku wynosiły 852 mln zł wobec 544 mln zł w I półroczu 2016 r.

Stan środków pieniężnych grupy na 30 czerwca 2017 roku wyniósł 2.239 mln zł i był wyższy o 1.389 mln zł w stosunku do stanu przed rokiem.

W II kwartale 2017 roku grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 311 mln zł, z czego prawie 266 mln zł w segmencie Dystrybucji. W ich wyniku w II kwartale przyłączono blisko 17 tys. nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 876 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia i przyłączono do sieci 6 MW nowych źródeł OZE.

W całym I półroczu 2017 roku inwestycje grupy wyniosły prawie 528 mln zł, z czego 434 mln zł w dystrybucji.

Grupa Energa w II kwartale 2017 r. wyprodukowała 1.039 GWh energii elektrycznej brutto wobec 796 GWh rok temu. Łączny wolumen sprzedaży detalicznej wyniósł 5.047 GWh wobec 4.583 GWh w II kwartale 2016 r. Z kolei wolumen dystrybuowanej energii utrzymał się na zbliżonym jak w II kw. 2016 r. poziomie i wyniósł 5.396 GWh.

W całym I półroczu grupa wyprodukowała 2,1 TWh energii elektrycznej (o 0,3 TWh więcej), łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej wyniósł natomiast 10,1 TWh (wzrost o 0,7 TWh). Wolumen dystrybuowanej energii utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego - 11 TWh.

PAP Biznes/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze