Informacje

Prezes OLPP Paweł Stańczyk / autor: OLPP
Prezes OLPP Paweł Stańczyk / autor: OLPP

OLPP: Dębogórze staje się morskim hubem paliwowym

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 września 2017, 11:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Coraz większe zainteresowanie importem paliw drogą morską przez port w Dębogórzu - twierdzi firma OLPP. Dlatego powstał plan zwiększenia tam wydajności instalacji i pojemności magazynowej, a tym samym przekształcenia bazy w morski hub paliwowy.

Jak podkreślił prezes OLPP, Paweł Stańczyk, baza paliw w Dębogórzu, korzystając z terminala paliwowego na falochronie Portu Gdynia, staje się kluczowym elementem importu przetworów naftowych drogą morską, gdyż jako jedyna świadczy usługę dla potencjalnych importerów, mogąc przyjąć dostawę ze statków o nośności powyżej 30 tys. DWT.

Z danych OLPP wynika, że spółka ta odnotowuje wzrost przeładunków paliw dostarczanych do Polski drogą morską - np. od września 2016 r. o ponad 300 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2015. W tym roku wzrost zapotrzebowania na tę usługę wzrósł o ok. 150 proc. w stosunku do wyników z roku poprzedniego, a efektem - jak wynika z wyliczeń spółki - będzie rozładunek w bazie w Dębogórzu produktów naftowych z transportu morskiego na poziomie ponad 1,5 mln ton. Z początkiem 2018 r. planowana jest finalizacja połączenia OLPP, jako spółki przejmowanej, z PERN. Powstanie wówczas jeden podmiot zarządzający jednocześnie transportem i magazynowaniem ropy naftowej oraz paliw płynnych.

Odnotowujemy olbrzymie zainteresowanie firm paliwowych, współpracujących z bazą w Dębogórzu, usługą importu paliw drogą morską przez tę bazę do terminali zlokalizowanych na terenie całego kraju. W związku z tym planujemy znacząco zwiększyć pojemność magazynową w tej lokalizacji i przymierzyć się do rozbudowy hubu paliwowego w bazie paliw w Dębogórzu - podkreślił Stańczyk.

Według niego po wprowadzeniu przez rząd regulacji wymierzonych w tzw. szarą strefę na rynku paliwowym, jak pakiety paliwowy, energetyczny i transportowy, OLPP obserwuje istotny wzrost zapotrzebowania na realizację dostaw morskich oleju napędowego będący odpowiedzią na potrzeby krajowego rynku paliw.

Klienci wykorzystują już naszą bazę jako okno na świat i atrakcyjną drogę importu paliw, a następnie innymi środkami transportu zaopatrują rynek krajowy. Dębogórze staje się także głównym etapem w logistyce zaopatrywania rynku środkowoeuropejskiego, a Port Gdynia poważnym konkurentem dla innych europejskich portów - zaznaczył prezes OLPP.

Ocenił jednocześnie, że utworzenie tego hubu morskiego pozwoliłoby na pełniejsze wykorzystanie atutów lokalizacji bazy w Dębogórzu jako istotnego elementu łańcucha logistycznego dostaw paliw płynnych, nie tylko na rynek krajowy, lecz również do innych krajów Europy środkowej, przy wykorzystaniu Portu w Gdyni, który stałby się liczącą lokalizacją dla przeładunku paliw w obrębie basenu Morza Bałtyckiego.

Wśród planowanych w bazie w Dębogórzu inwestycji prezes OLPP wymienił m.in. rozbudowę bocznicy kolejowej wraz z budową nowych nalewaków kolejowych oraz budowę nowego zbiornika magazynowego o pojemności 32 tys. metrów sześc.

Przedsięwzięcia te idą w parze z planami inwestycyjnymi Portu Gdynia, który planuje pogłębienie toru podejściowego i basenu wewnętrznego oraz modernizację stanowiska przeładunkowego, co w efekcie umożliwi zwiększenie dopuszczalnego DWT obsługiwanych statków - podkreślił prezes OLPP.

Według OLPP realizacja planowanych inwestycji od 2018 r., czyli już po połączeniu z PERN, oprócz zwiększenia pojemności magazynowych paliw w bazie w Dębogórzu oraz wydajności ich przeładunku do transportu koleją, umożliwiłaby również rozładunek statków o DWT 50 do 60 tys. ton.

Spółka tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu oraz do swojego Terminalu Naftowego, działającego jako hub morski przeznaczony na różne gatunki ropy.

OLPP jest spółką zależną PERN, która powstała w 1997 r. w wyniku przekształcenia spółki Naftobazy wydzielonej z dawnej Centrali Produktów Naftowych - CPN. To obecnie największy w Polsce podmiot specjalizujący się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, który posiada 19 czynnych baz magazynowych i ok. 60-proc. udział w krajowym rynku tego segmentu. W magazynach OLPP o łącznej pojemności ok. 1,8 mln metrów sześc. składowane są paliwa do bieżącej dystrybucji, a także w ramach rezerw państwowych.

PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który na terenie kraju zarządza siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc.

MW, PAP

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze