Informacje

Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu / autor: fot. materiały prasowe
Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu / autor: fot. materiały prasowe

Zarządzanie państwowe może być skuteczne

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 16 listopada 2017, 13:17

  • 0
  • Powiększ tekst

Jednym z priorytetów ARP od samego początku działalności jest wspieranie procesów restrukturyzacji i w kolejnym etapie rozwoju polskich firm. Z dużą satysfakcją zauważamy, że nasze wysiłki na tym polu przynoszą pozytywne rezultaty – wskazuje Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu

Idee mają swoje konsekwencje. Szczególnym potwierdzeniem trafności tego stwierdzenia jest Centralny Okręg Przemysłowy, którego 80-lecie obchodzimy w tym roku. To, że u schyłku lat 30. XX w. w ekspresowym tempie udało się wdrożyć koncepcję wypracowaną przez Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Pawła i Władysława Kosieradzkich, ma pozytywne konsekwencje do dziś. Gdy w 1937 r. rozpoczęto budowę COP, miał on być potwierdzeniem siły gospodarczej II Rzeczypospolitej. Niestety II wojna światowa przerwała to największe przedsięwzięcie gospodarcze II RP i nie było nam dane w pełni cieszyć się jego efektami.

Jednak polska gospodarcza sztafeta pokoleń trwa. Najnowsze dane makroekonomiczne oraz badania opinii publicznej nie pozostawiają wątpliwości, że polityka gospodarcza obecnego rządu ujęta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przynosi oczekiwane rezultaty. Polska wkroczyła na ścieżkę dynamicznego rozwoju ekonomicznego. W Agencji Rozwoju Przemysłu wykorzystujemy wszystkie swoje kompetencje, aby aktywnie w tym rozwoju uczestniczyć, również w ramach współpracy z innymi instytucjami, takimi jak: PFR, BGK, KUKE, PAIH czy PARP. Chcemy wykorzystywać innowacyjny potencjał gospodarczy kraju, rewolucja 4.0 nie jest wizją dalekiej przyszłości, lecz faktem, którego jesteśmy świadkami. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga jednak aktywnej i odważnej postawy, czego przykładem są działania podejmowane przez ARP. Obejmują one zarówno rozwijanie zaawansowanych technologii, takich jak branża kosmiczna czy gry wideo, jak i budowę grupy kapitałowej oraz realizowanie założeń restrukturyzacji rozwojowej.

Przyciąganie inwestorów

Portfel Grupy Kapitałowej ARP tworzy ponad 50 podmiotów, a działalność spółki jest zorientowana m.in. na wsparcie wzrostu innowacyjności, reindustrializację, ale także na tworzenie optymalnych warunków dla inwestorów w zarządzanych przez ARP specjalnych strefach ekonomicznych: TSSE EURO-PARK WISŁOSANSSE EURO-PARK MIELEC.

Sukcesy działań podejmowanych przez ARP mają wymierny charakter. Tylko w pierwszym półroczu 2017 r. w SSE zarządzanych przez ARP wydano łącznie 40 zezwoleń na działalność gospodarczą. W praktyce oznacza to 1 mld inwestycji. Siłą naszych specjalnych stref ekonomicznych są nie tylko zwolnienia podatkowe, lecz także dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne z rozbudowaną infrastrukturą techniczną. Nie bez znaczenia jest również dostęp do wykwalifikowanej kadry, sieci dostawców czy profesjonalnych podwykonawców. W efekcie nasze SSE przyciągają nowoczesne przedsiębiorstwa, wśród których dominują przedstawiciele branży lotniczej, automotive, metalowej oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jednak specjalne strefy ekonomiczne to nie tylko stwarzanie dobrych warunków dla przedsiębiorców, lecz i rzeczywisty rozwój gospodarczy całych regionów. To szczególnie istotne, gdy weźmiemy pod uwagę, że najwięcej inwestycji jest obecnie realizowanych we wschodniej części Polski, co wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju.

Mówiąc o działaniach ARP w ramach specjalnych stref ekonomicznych, należy rozważyć skalę przedsięwzięcia. Zarządzane przez ARP strefy zajmują ponad 3,5 tys. ha w dziewięciu województwach. Od początku ich istnienia przedsiębiorcy zainwestowali tam aż 18,5 mld zł, co zaowocowało powstaniem ponad 60 tys. miejsc pracy. To najlepiej oddaje wagę podejmowanych przez nas działań. Sukces jest tym istotniejszy, że niemal 3/4 zezwoleń na działalność w strefach jest wydawane dla polskich przedsiębiorców. Ważni są również inwestorzy zagraniczni. W październiku 2016 r. w podstrefie Wrocław–Kobierzyce w strefie tarnobrzeskiej LG Chem rozpoczęło budowę największej w Europie fabryki baterii litowo-jonowych do samochodów elektrycznych. Inwestycja jest warta 1,3 mld zł, a jej znaczenie dla polskiej gospodarki jest tym bardziej istotne, że branża automotive jest jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Wspieranie restrukturyzacji

Chociaż udział przemysłu w polskim PKB znacznie przekracza średnią unijną, to wieloletnie zaniedbania, brak zaangażowania rodzimego kapitału oraz odpowiednich impulsów rozwojowych spowodowały, że polskie przedsiębiorstwa często przechodzą trudności. Jednym z priorytetów ARP od samego początku działalności jest wspieranie procesów restrukturyzacji i w kolejnym etapie rozwoju polskich firm. Z dużą satysfakcją zauważamy, że nasze wysiłki na tym polu przynoszą pozytywne rezultaty. Zmieniliśmy także nastawienie do zarządzanych przez ARP przedsiębiorstw, a czasy wyprzedaży majątku narodowego i pasywnej postawy należą do przeszłości.

Modelowym przykładem naszych działań jest restrukturyzacja największego polskiego przewoźnika kolejowego, czyli Przewozów Regionalnych, który rocznie obsługuje ok. 80 mln pasażerów. Dzięki wspólnie podjętym działaniom spółka nie tylko zaczęła po raz pierwszy w swojej historii osiągać zyski, lecz uzyskała także finansowanie pozwalające na dalszy rozwój i unowocześnienie taboru. Gospodarka to system naczyń połączonych, więc dobra kondycja Przewozów Regionalnych przełożyła się na zamówienia skierowane do takich przedsiębiorstw jak PESA w Bydgoszczy czy należące do ARP Zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Przykładów udanej restrukturyzacji z udziałem ARP można wymienić więcej. Z pożyczki restrukturyzacyjnej skorzystały m.in. PZL Sędziszów, firma obecnie dobrze rozpoznawalna w branży automotive, Classen-Pol, duży producent drzwi wewnętrznych i ościeżnic, czy Malborskie Zakłady Chemiczne Organika. Sprawdzoną biznesowo ofertą, która pomaga firmom wyjść z kryzysu, jest finansowanie dłużne, z jakiego skorzystał m.in. w 2014 r. Ursus. Pożyczka ARP pomogła spółce stanąć na nogi i dziś marka podbija kolejne europejskie i afrykańskie rynki, a także rozwija innowacyjne sektory swojej działalności, takie jak elektromobilność. Jak widać, finansowanie restrukturyzacji jest dla ARP dalej ważnym aspektem działalności, choć coraz częściej nasze pożyczki wspierają rozwój przedsiębiorstw przemysłowych, inwestycje, innowacje oraz realizację kontraktów.

ARP stara się pokazać, że zarządzanie państwowe jest skuteczne. Nie jest to łatwe. Często mamy do czynienia z wieloletnimi zaległościami, nie zawsze więc jesteśmy w stanie osiągnąć szybki efekt. Jednak mamy wiele przykładów, że to możliwe. W naszym portfelu spółek kapitałowych mamy np. Warszawskie Zakłady Mechaniczne – firmę, która eksportuje, zarabia; specjalizuje się w produkcji wtryskiwaczy do nowoczesnych silników. Będąc w grupie skarbu państwa, osiągnęła sukces. Podobnie spółka Rafamet, w której jesteśmy większościowym akcjonariuszem. Mamy w swoim portfelu zarówno firmy dywidendowe, jak i takie, które zaczynają nam ją płacić. Jeżeli dywidenda jest stała, i istnieje perspektywa wzrostu wartości spółki, dlaczego mamy się jej pozbywać? A jeżeli na niej zarabiamy, to zyskujemy środki na kolejną ważną działalność czy na finansowanie zwrotne.

Promowanie innowacji

Jeżeli chcemy skutecznie konkurować na globalnych rynkach, musimy być także aktywni w branżach, które dopiero zaczynają wzrastać. Stąd silna obecność ARP w takich sektorach jak kosmiczny czy gamingowy. ARP jest m.in. współorganizatorem programu stażowego „Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego” czy Forum Satelitarnego. Jesteśmy również kapitałowo obecni w spółce Creotech Instruments, która właśnie rozpoczyna seryjną produkcję satelitów. Nasze działania zostały dostrzeżone przez Ministerstwo Rozwoju i zawarte w Polskiej Strategii Kosmicznej.

Doświadczenia ARP jasno pokazują, że kosmiczne innowacje w Polsce nie są tak abstrakcyjne, jak wielu się wydaje. Pozory mylą także w przypadku rynku gier wideo, którego wartość w Polsce zbliża się do 2 mld zł. Tę szansę dostrzegło już przeszło 300 firm, które zajmują się w Polsce produkcją gier. ARP chce inwestować w potencjał tych młodych ludzi i umożliwić im osiąganie sukcesów. Tak powstał akcelerator ARP Games utworzony we współpracy z Uniwersytetem Śląskim oraz powiatem cieszyńskim, w którego ramach działa już siedem zespołów projektowych.

Podobne założenia przyświecają kolejnym edycjom ARP Innovation Pitch, którego celem jest łączenie tworzących innowacyjne rozwiązania start-upów i podmiotów sektora MŚP z dużymi firmami o zapotrzebowaniu na nowe technologie. Nasze przedsięwzięcie umożliwia obu stronom pozyskanie atrakcyjnych partnerów i wspólne rozwijanie nowoczesnych technologii pozwalających na obopólne budowanie przewag konkurencyjnych. Wymiana technologii jest możliwa poprzez stworzoną przez ARP Platformę Transferu Technologii. Narzędzie to pozwala skutecznie łączyć twórców innowacyjnych rozwiązań technologicznych, podmioty zainteresowane ich pozyskaniem oraz ekspertów, którzy mogą wspomóc proces transferu.

Po latach straconych szans Polska wraca do gry i wyrasta na gospodarczego czempiona regionu. Kolejne etapy realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pokazują, że skuteczna polityka gospodarcza jest możliwa. Mamy olbrzymią satysfakcję, że Agencja Rozwoju Przemysłu ma w tym swój udział. Nasze doświadczenia pokazują, że reindustrializacja Polski to nie gryzący w oczy dym z kominów wielkich fabryk, lecz efektywna współpraca młodych wykwalifikowanych inżynierów i projektantów, których innowacyjne rozwiązania ruszają z posad świat. Do tego konieczne jest jednak zapewnienie odpowiedniego ekosystemu: infrastruktury, finansowania, zaplecza eksperckiego oraz partnerów. Wykorzystując zróżnicowane narzędzia, którymi dysponuje, Agencja Rozwoju Przemysłu podejmuje działania stanowiące kompleksową odpowiedź na te potrzeby.

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Powiązane tematy

Komentarze