Informacje

Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA / autor: fot. materiały prasowe
Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA / autor: fot. materiały prasowe

Czwarta rewolucja przemysłowa trwa również w KGHM

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 4 stycznia 2019, 15:01

  • 1
  • Powiększ tekst

KGHM znajduje się w gronie największych spółek giełdowych w Polsce oraz kluczowych podmiotów strategicznych dla krajowej gospodarki. 100 lat temu nikt nie myślał, że Polska zostanie miedziową potęgą, a KGHM liderem w produkcji miedzi i srebra – pisze w „Polskim Kompasie 2018” Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA

KGHM Polska Miedź jest firmą o zasięgu międzynarodowym, ale historia koncernu zaczęła się na Dolnym Śląsku, kiedy w 1957 r. doktor Jan Wyżykowski odkrył złoża rudy miedzi w okolicach Sieroszowic. Historyczne odkrycie otworzyło nowy rozdział nie tylko w historii regionu, lecz również krajowej gospodarki. Był to impuls, który rozpoczął dynamiczny rozwój zagłębia miedziowego. Rozkwitał przemysł, do miast napływała ludność w poszukiwaniu pracy, rosły kolejne pokolenia Polskiej Miedzi, a Polska coraz wyraźniej zaznaczała swoją obecność na światowym rynku metali. Odkrycie, którego dokonał geolog wraz ze swoimi współpracownikami, stworzyło fundamenty pod budowę KGHM, dzięki czemu Polska znalazła swoje miejsce w czołówce największych producentów czerwonego metalu na światowej scenie.

W ostatnim stuleciu KGHM zyskał miano globalnej oraz innowacyjnej organizacji, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Koncern jest jednym z czołowych producentów miedzi oraz srebra na świecie i zalicza się do nielicznego grona przedsiębiorstw posiadających w pełni zintegrowany proces technologiczny. Polska Miedź to przede wszystkim trzy kopanie w kraju: Lubin, Polkowice–Sieroszowice i Rudna; huty miedzi: Głogów, Legnica i Cedynia; Zakłady Wzbogacania Rud, Zakład Hydrotechniczny i Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego. Sama Grupa Kapitałowa KGHM obejmuje ponad 70 podmiotów, z zatrudnieniem przekraczającym 33 tys. pracowników.

Budowa miedziowej potęgi trwa już ponad 60 lat. To czas, w którym Polska przeszła liczne przemiany, a wraz z nią również nasza firma. KGHM stał się rentowną spółką funkcjonującą w otoczeniu wolnorynkowym, przechodząc transformację od przedsiębiorstwa działającego w gospodarce centralnie planowanej. Czas na proces restrukturyzacji KGHM nadszedł wraz z początkiem lat 90. Zmiany reorganizacyjne objęły sprzedaż produktów i przyniosły obniżenie kosztów produkcji oraz dywersyfikację działalności. W portfolio firmy znalazły się srebro, złoto, platynowce i sól kamienna. W 1997 r. zadebiutowaliśmy na warszawskim parkiecie, otwierając kolejny etap w historii firmy. Jedna akcja kosztowała wówczas 23,50 zł, a dzisiaj jej wartość wynosi prawie pięć razy więcej.

13 lat po debiucie na GPW, KGHM wkroczył na rynek chiński. Utworzenie spółki zależnej KGHM (Shanghai) Copper Trading Co., Ltd. pozwoliło na uzyskanie bezpośredniego dostępu do niezwykle konkurencyjnych produktów, znajdujących zastosowanie w grupie KGHM, a także wzmocniło naszą obecność w Państwie Środka. Pierwsze kontakty z chińskimi partnerami odbyły się na szczeblu rządowym, a dalsza współpraca zaowocowała zbudowaniem rozpoznawalności Polskiej Miedzi na rynku chińskim. Ponad dwudziestoletnia kooperacja biznesowa miała wpływ nie tylko na rozwój relacji gospodarczych między Chinami a Polską, lecz także na wymianę kulturalną obu krajów.

Ostatnia dekada to również czas ekspansji zagranicznej KGHM i zakup kanadyjskiej firmy górniczej Quadra FNX. Transakcję przyjaznego przejęcia zrealizowano z myślą o budowie wartości dla akcjonariuszy i wzmocnieniu konkurencyjności firmy na globalnym rynku. W rezultacie ekspansji międzynarodowej Polska Miedź stała się właścicielem aktywów w Kanadzie, USA i Chile. Spółka zdywersyfikowała portfel aktywów w krajach niskiego ryzyka, mając na względzie bezpieczeństwo surowcowe KGHM w globalnej gospodarce, a zarazem rozwój bazy zasobowej.

Światowi producenci metali podstawowych z miedzią na czele zabiegają o nowe złoża i stały dostęp do surowców mineralnych. Podstawą strategii firmy o profilu geologiczno-górniczym jest odtwarzanie bazy zasobowej w miarę jej sczerpywania. KGHM również działa zgodnie z tą zasadą. Większa baza zasobowa oznacza bezpieczeństwo funkcjonowania ciągu technologicznego, uniezależnienie się od dostaw koncentratów obcych i możliwość wzrostu wielkości produkcji, a co za tym idzie – konkurencyjności firmy na globalnym rynku. Mamy na względzie stabilny i wieloletni rozwój spółki oraz Zagłębia Miedziowego. Racjonalizujemy nasze plany inwestycyjne, dostosowując strategię biznesową KGHM do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego, a także dynamicznych zmian zachodzących w branży górniczo-hutniczej metali nieżelaznych.

Uzupełniamy bazę zasobową sczerpywaną w ramach prowadzonej działalności górniczej. Naszym celem jest jak najdłuższe utrzymanie obecnego poziomu produkcji miedzi. Rozwijamy krajową bazę zasobową, włączając poszukiwanie i rozpoznawanie ekonomicznej mineralizacji miedziowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów eksploatowanych. Systematycznie udostępniamy też kolejne partie aktualnie eksploatowanego złoża w obszarze Głogowa Głębokiego - Przemysłowego. Wydobycie w tym rejonie przedłuży funkcjonowanie KGHM co najmniej do 2055 r.

Zaangażowanie KGHM w rozwój polskiego górnictwa i hutnictwa owocuje wieloma sukcesami, dzięki którym firma może rosnąć w siłę. Spółka doskonaliła kompetencje w zakresie technologii wydobycia, przerobu i hutnictwa miedzi przez kolejne dziesięciolecia. W latach 50. XX w. zaprojektowano i uruchomiono Hutę Miedzi Legnica, wykorzystującą technologię opartą na piecach szybowych. Wybór technologii był podyktowany odmiennością krajowych koncentratów miedzi od tych ogólnie występujących na świecie. Kilkanaście lat później uruchomiono Hutę Miedzi Głogów ponownie z zastosowaniem tej samej technologii. Obecnie pracują tam dwie linie produkcyjne oparte na jednostadialnych przetopach koncentratów miedzi w piecach zawiesinowych. Uruchomiona przed rokiem instalacja pieca zawiesinowego i pieca elektrycznego w ramach Programu Modernizacji Pirometalurgii w głogowskiej hucie tworzy najnowocześniejszą linię produkcji hutniczej miedzi. Ta unikatowa technologia jest obecnie wykorzystywana jedynie w trzech miejscach na świecie, w tym właśnie w hucie należącej do KGHM.

Minione lata to również zmiana profilu produkcyjnego w Hucie Miedzi Legnica. Nowe inwestycje zwiększą zdolności produkcyjne huty dzięki przerobowi złomów miedzi. Inwestycje w rozwój hutnictwa pozwalają na utrzymanie efektywności i stabilnej produkcji, a także na sprzedaż produktów doskonałej jakości.

KGHM wyznacza standardy w swojej branży na poziomie międzynarodowym. Jednak otoczenie biznesowe podlega dynamicznym zmianom. Reagujemy na nie, utrzymując tempo rozwoju firmy. Czwarta rewolucja przemysłowa trwa również w Polskiej Miedzi, dlatego stworzyliśmy Program KGHM 4.0, który wdrażamy w obszarze bezpieczeństwa, produkcji, zarządzania, informacji oraz utrzymania maszyn i urządzeń. Realizowane projekty pozwolą przede wszystkim na identyfikację ludzi w kopalni, co ma dla nas kluczowe znaczenie. Cyfryzacja i skomunikowanie on-line elementów procesu produkcyjnego umożliwią analizę danych z głównego ciągu technologicznego KGHM pod wieloma względami. Dzięki temu zwiększymy efektywność i produktywność firmy, a także wprowadzimy optymalizację organizacyjną i kosztową. Nasze założenia są ambitne, ale KGHM znajduje się w czołówce światowego górnictwa i musimy je realizować, aby utrzymać konkurencyjność rynkową.

Nasz rozwój nie byłby możliwy bez przyzwolenia społeczności lokalnych na działalność. Dbałość o region i jego mieszkańców jest jednym z naszych podstawowych obowiązków, dlatego Polska Miedź od dziesięcioleci wspiera inicjatywy, które budują tożsamość Zagłębia Miedziowego, kultywują tradycje i pamięć historyczną, ale też mobilizują do aktywności sportowej i naukowej. Spółka buduje dobrobyt nie tylko samej organizacji, lecz przede wszystkim kolejnych pokoleń tego regionu. Zagłębie Miedziowe tworzą również nasze załogi: górnicy, hutnicy, osoby związane z przetwórstwem miedzi. Właśnie dla nich chcemy tworzyć miejsce do życia i pracy zawodowej.

KGHM Polska Miedź jest jednym z największych i najbardziej znaczących przedsiębiorstw krajowej gospodarki. Spółka doskonaliła kompetencje w zakresie technologii wydobycia, przerobu i hutnictwa miedzi przez kolejne dziesięciolecia. W naszej działalności koncentrujemy się na programach strategicznych dla dalszego funkcjonowania organizacji. Przykładamy wagę do efektywnego zarządzania projektami, które tworzą największą wartość dla firmy i akcjonariuszy, zabezpieczają przyszłe zyski spółki i wzmacniają jej pozycję na globalnym rynku. Tego typu podejście do prowadzenia biznesu ma znaczenie również dla wzrostu polskiej gospodarki i zapewnia dostęp do zasobów strategicznych surowców oraz rzadkich metali.

Miedź jest jednym z pierwszych metali odkrytych przez ludzkość i wykorzystywanym już od ponad 10 tys. lat. Właściwości czerwonego metalu pozwalały na jego wszechstronne zastosowanie, począwszy od wyrobu biżuterii, narzędzi, naczyń, broni, monet do budownictwa, po elektryczność i nowoczesne technologie. Nadal odkrywane są nowe możliwości wykorzystania miedzi.

Ostatnie stulecie to przede wszystkim okres drugiej i trzeciej rewolucji przemysłowej, a tym samym skokowego wzrostu znaczenia miedzi w gospodarce światowej. Ten trend wydaje się umacniać wraz z czwartą rewolucją przemysłową.

Możliwość wielokrotnego użycia miedzi nabiera coraz większego znaczenia w gospodarce światowej. Powszechność jej wykorzystania w wielu zastosowaniach przemysłowych i urządzeniach codziennego użytku sprawia, że odzysk metalu jest coraz bardziej istotnym źródłem jego pozyskania. To szczególnie ważne dla wysoko uprzemysłowionego regionu, jakim jest Europa, który wykorzystuje więcej miedzi, niż wydobywa ze źródeł kopalnych. Produkcja miedzi ze złomów w KGHM od wielu lat rośnie, a realizowane inwestycje zmierzają do jej zwiększenia.

Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA

Wydanie „Polskiego Kompasu 2018” dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze