Informacje

Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu / autor: fot. materiały prasowe
Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu / autor: fot. materiały prasowe

Jak efektywnie promować polską gospodarkę

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano · 18 grudnia 2017, 11:39

  • 0
  • Tagi: bezpośrednie inwestycje zagraniczne BIZ biznes eksport Gazeta Bankowa gospodarka handel inwestycje MInisterstwo Rozwoju PAIH Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polski Kompas 2017 promocja eksportu Tomasz Pisula
  • Powiększ tekst

W polskiej gospodarce zapowiada się kolejny dobry rok. Wiele firm chce się rozwijać i zastanawia się, w którym kierunku pójść. Choć do Unii Europejskiej kierujemy 80 proc. naszej wymiany handlowej, coraz częściej nasi przedsiębiorcy spoglądają na rynki pozaunijne – pisze w „Polskim Kompasie 2017” Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Aby wyjść naprzeciw wyzwaniom rozwojowym, polskie firmy muszą odgrywać większą rolę na rynkach globalnych. Wpierając ambicje i potencjał krajowych przedsiębiorców, Ministerstwo Rozwoju przygotowało listę priorytetowych sektorów dla polskiej gospodarki, które mają szansę na sukces na świecie. Dzięki temu wyodrębniono 12 marek polskiej gospodarki oraz branżowe programy pomocy dla każdej z nich. Projekt ten zakłada realizację programów promocji, które mają się przyczynić do poprawy konkurencyjności, a także wzmocnienia wizerunku polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych. Obok branżowych programów promocji realizowane są również programy promocji o charakterze ogólnym, do których należą programy promocji na rynkach perspektywicznych oraz duże przedsięwzięcia promocyjne.

Ministerstwo Rozwoju wybrało także rynki perspektywiczne, na których terenie przez najbliższe trzy lata będą realizowane programy promocji. To rynki: algierski, indyjski, irański, meksykański oraz wietnamski. Chodzi o stworzenie przedsiębiorcom narzędzi do zdobywania rynków pozaunijnych, często odległych i kosztownych, ale posiadających duży potencjał importowy, o którym przedsiębiorcy nie mają świadomości. Ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia w odmiennym biznesowo, prawnie i kulturowo otoczeniu da się jednak kontrolować, o ile polskie firmy zostaną wyposażone w odpowiednie narzędzia probiznesowe. My jesteśmy po to, by im w tym pomóc. To właśnie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu polski rząd powierzył zadanie profesjonalnej kalkulacji potencjału rynku wybranego wspólnie z firmą pod kątem oferowanych przez przedsiębiorcę produktów i usług.

Wszystko na rzecz zagranicznej ekspansji

Wszyscy gramy do jednej bramki, dlatego tak istotny jest dla nas rozwój Polski, polskiej gospodarki i rodzimych firm, które mogą nabrać prędkości w głównej mierze dzięki zagranicznej ekspansji. Na początku sierpnia 2017 r., po przegłosowaniu przez parlament i podpisaniu przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, weszła w życie ustawa o PAIH, dzięki której będzie możliwe skupienie działań promocji polskiej gospodarki, w tym działań proeksportowych i proinwestycyjnych, w jednej instytucji. Agencja stała się więc punktem pierwszego kontaktu i źródłem kompleksowej wiedzy o biznesowych możliwościach zarówno dla krajowych eksporterów, jak i inwestorów, których PAIH wesprze w Polsce oraz poza granicami kraju.

Ustawowe uporządkowanie całego systemu promocji polskiej gospodarki zapewni bardziej efektywne niż do tej pory działania na rynkach zagranicznych oraz bardziej racjonalne wykorzystanie środków finansowych. System promocji gospodarki kosztował podatnika dotąd 110 mln zł. Środki te bardzo często wydawano na nieskoordynowane działania, które nie przynosiły większych efektów. Wprowadzany właśnie system będzie skupiał wszystkie działania z zakresu promocji polskiej gospodarki w jednym miejscu, czyli w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Natomiast funkcjonowanie agencji w ramach grupy PFR pozwoli na koordynację działań z pozostałymi instytucjami rozwojowymi podległymi ministrowi rozwoju i finansów.

Kluczowym problemem i wyzwaniem dla PAIH jest to, że zbyt mało krajowych podmiotów otwiera się na rynki zagraniczne. Wiemy jednak, jak wesprzeć przedsiębiorców w tym działaniu, co powinno zachęcić polski biznes do odważniejszego stawiania pierwszych kroków poza granicami Polski, a także Unii Europejskiej.

Staramy się również poszerzać horyzonty geograficzne i pokazać przedsiębiorcom, że zagranica to dziś nie unijna wspólnota, lecz znacznie bardziej odległe punkty na światowej mapie biznesu. Polska teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje partnerów z poza europejskiego sąsiedztwa. Dlatego też odchodzimy od koncentracji na unijnym podwórku.

W tym celu zupełnie zmieniliśmy formę wsparcia polskiego eksportu oraz polskich inwestycji zagranicznych. Zarządzanie informacją gospodarczą przy użyciu stricte biznesowych narzędzi wsparcia to sedno naszej dzisiejszej aktywności. W ramach nowej struktury Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu są tworzone Zagraniczne Biura Handlowe, które zastępują dotychczasowe i często mało efektywne Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji. Te oddziały, których niebawem będzie ok. 70 na całym świecie, mają pomóc skrócić polskim przedsiębiorcom czas dotarcia do rynków zagranicznych. Jak pokazują badania, firmy potrzebują około dwóch lat, aby przygotować się do ekspansji zagranicznej. Procedura rozpoznania rynku oraz zapoznanie się z prawem obowiązującym w danym kraju są bardzo czasochłonne. Natomiast jeśli przedsiębiorca skorzysta z usług doświadczonego agenta, ten czas może się skrócić nawet do sześciu miesięcy.

Zagraniczne Biura Handlowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniu eksporterów. Podstawową wartością, którą od nas otrzymuje przedsiębiorca, jest wsparcie przez efektywne zarządzanie informacjami gospodarczymi. Nasi eksperci udzielają informacji o podstawowych regulacjach prawnych wybranego rynku, wyszukują na nim potencjalnych partnerów biznesowych, organizują misje gospodarcze, spotkania i szkolenia, a także wyszukują możliwości do intensyfikacji współpracy biznesowej, pojawiające się w związku z targami czy zapotrzebowaniem na usługi i produkty. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko biznesowe podczas wchodzenia na zagraniczne rynki z polskimi produktami, usługami czy inwestycjami. Dodatkowo firmy dostają dostęp do całego wachlarza instrumentów finansowania czy ubezpieczeń, dzięki współpracy PAIH z instytucjami afiliowanymi przy Polskim Funduszu Rozwoju.

Projekty z potencjałem innowacyjności

Choć obecnie duży nacisk kładziemy na wsparcie ekspansji zagranicznej polskich firm, nie zapominamy o inwestorach zagranicznych. Pozostają oni nadal ważnym segmentem aktywności Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W tym obszarze jednak nieco zmieniliśmy priorytety. Stawiamy teraz na projekty, które nie tylko wnoszą kapitał, lecz jednocześnie stymulują innowacyjność polskiej gospodarki. Szukamy projektów, które staną się swego rodzaju bodźcem do pogłębiania współpracy nauki z biznesem, projektów, które wzmocnią rozwój regionalny oraz stworzą dobrze płatne miejsca pracy dla dobrze wykwalifikowanej kadry. Przecież takiej u nas nie brakuje.

Ważne jest dla nas, aby to właśnie w Polsce przedsiębiorcy łączyli aktywność wytwórczą z projektowaniem i rozwojem produktu, czyli przenosili do nas segment badawczo-rozwojowy.

Mamy już na tym polu wiele sukcesów. W czerwcu wspólnie z firmą Mondelez otworzyliśmy pod Wrocławiem Centrum Badań, Rozwoju i Jakości. Zaawansowane technologie znaleźć też możemy wśród projektów motoryzacyjnych. Mercedes w Jaworze, VW we Wrześni czy ultratechnologiczny LG Chem, który będzie rozwijać w Polsce technologię elektrycznych akumulatorów samochodowych, to tylko niektóre z nich.

Nie należy pomijać również sektora lotniczego. W Polsce działa kilka klastrów lotniczych, które mają międzynarodową renomę. Niedawno z naszych usług skorzystało konsorcjum Lufthansy i GE. Zdecydowali oni, że w ramach wartego 160 mln euro projektu XEOS to właśnie polscy inżynierowie będą serwisować silniki obu gigantów w Środzie Śląskiej.

Nie zapominamy także o nowoczesnych usługach dla biznesu (BSS), które w portfelu inwestycyjnym PAIH wyrosły na segment wiodący.

Obecnie pracujemy nad realizacją 181 projektów inwestycyjnych w Polsce, których łączna wartość wynosi ponad 6 mld euro. To aż o 2 mld euro więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Obsługiwane teraz projekty to również zapowiedź 56 tys. nowych miejsc pracy w kraju. Wśród nich najwięcej inwestycji, bo aż 62, pochodzi właśnie z sektora usług nowoczesnych. Stanowią one 1/3 portfela Agencji. W sumie segment BSS, nad którym teraz pracuje Agencja, ma wartość 150,4 mln euro. Jeśli wszystkie z zaplanowanych przez firmy inwestycji BSS zostaną zrealizowane, ten uznawany za najszybciej rozwijający się obszar polskiej gospodarki może się zwiększyć o kolejne 19,4 tys. miejsc pracy.

O ponad 15 tys. etatów może natomiast się powiększyć w Polsce branża motoryzacyjna dzięki wspieranym przez PAIH 38. inwestycjom z tego segmentu rynku. Co trzeci projekt, który obsługuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu, jest realizowany przez przemysł automotive. Łącznie wspierane przez Agencję projekty motobranży są warte aż 2,3 mld euro, czyli o połowę więcej niż projekty motoryzacyjne, nad którymi pracowaliśmy w zeszłe wakacje.

Jeśli spojrzeć na portfel PAIH pod kątem pochodzenia kapitału inwestycyjnego, narodowymi liderami są od lat inwestorzy amerykańscy. I tu widzimy solidny wzrost z porównaniu z rokiem poprzednim. Amerykanie prowadzą teraz z Agencją 60 projektów typu BIZ o wartości łącznej ponad 1 mld euro. Drugą największą grupę stanowią Niemcy pracujący nad 21 projektami, wartymi również ponad 1 mld euro. Na trzecim miejscu jest Japonia (14 projektów o wartości 704,8 mln euro), która awansowała względem poprzedniego roku aż o sześć pozycji, ponaddwukrotnie zwiększając liczbę oraz blisko sześciokrotnie wartości projektów realizowanych przy wsparciu PAIH.

Dziś z dumą możemy zadeklarować, że to właśnie dzięki proaktywnej strategii marketingu inwestycyjnego realizowanego przez PAIH nie tylko w przypadku Japonii możemy mówić o dużym ożywieniu inwestorów z tej części świata. Trend ten widać również u innych azjatyckich graczy.

Chiny podwoiły liczbę projektów BIZ realizowanych wspólnie z PAIH (obecnie osiem inwestycji), a wartość chińskiego portfela wzrosła z 117 mln w lipcu 2016 r. do 636,5 mln euro obecnie.

Agencja zanotowała także imponujący wzrost wartości porfolio projektów BIZ z Korei Południowej. Pula ta urosła w rok prawie trzykrotnie: z 370 do 953,3 mln euro. W efekcie intensywnej pracy od początku roku PAIH zakończyła już prace nad 41 projektami inwestycyjnymi o łącznej wartości 644,2 mln euro i planowanych 10,7 tys. nowych miejscach pracy. Dla porównania – lipiec 2016 r. Agencja zamknęła z 36. pomyślnie zakończonymi projektami o wartości o łącznej 396,2 mln euro i 7,5 tys. potencjalnych miejscach pracy.

Polska stała się jednym z najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie krajów Europy – swoje zakłady produkcyjne, centra usługowe oraz badawcze lokują u nas największe międzynarodowe firmy. W tym samym czasie Polska bije rekordy w eksporcie. Rozkręcająca się gospodarka zagraniczna sprzyja naszym firmom. Najwyższy czas umiejętnie skorzystać z dobrego klimatu dla polskiej gospodarki!

Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Wrzesień, 2017

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Komentarze