Informacje

Sprzedaż detaliczna wzrosła dużo powyżej oczekiwań

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 grudnia 2017, 14:17

    Aktualizacja: 19 grudnia 2017, 14:28

  • 0
  • Powiększ tekst

Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 10,2 proc. r/r w listopadzie 2017 r. - poinformował GUS. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 1,3 proc.

Prognozy 13 analityków ankietowanych przez ISBnews wahały się od 6,2 proc. do 8,7 proc. wzrostu, przy średniej na poziomie 7,42 proc. wzrostu.

W listopadzie br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 8,8 proc. (wobec wzrostu o 7,1 proc. przed miesiącem oraz o 7,4 proc. w listopadzie 2016 r.). W porównaniu z październikiem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 1,9 proc. (wobec spadku przed rokiem o 3,4 proc.). - czytamy w komunikacie. 

GUS podał także, że według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w listopadzie o 9,1 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 3,1 proc.) i o 1,2 proc. niższa w porównaniu z październikiem tego roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,9 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5 proc. niższym w porównaniu z październikiem br.

W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 23,7 proc., maszyn i urządzeń - o 23,5 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz wyrobów z metali - po 17,4 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 11,9 proc., mebli - o 10,7 proc., urządzeń elektrycznych - o 10,3 proc., metali - o 10,2 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 9,4 proc. - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku, wystąpił w 5 działach, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 11,7 proc.

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była większa w listopadzie br. o 19,8 proc. niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 12,8 proc.) i o 5,0 proc. w porównaniu z październikiem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 16,2 proc. wyższym niż w listopadzie ub. roku i o 3,2 proc. wyższym w porównaniu z październikiem br.  

W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 24,6 proc., w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 17,1 proc., a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 15,2 proc. - czytamy w komunikacie.

Jak podaje GUS, ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w listopadzie br. o 1,8 proc. w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 3 proc. r/r - w październiku). W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,1 proc. w listopadzie.

Analitycy spodziewali się, że w przypadku cen producentów w listopadzie 2017 r. odnotowaliśmy od 1,7 proc. r/r do 2,6 proc. r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 2,15 proc. r/r.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze