Informacje

Inwestycje miały wpływ na wysoki wzrost PKB

br

  • Opublikowano: 14 lutego 2018, 21:03

  • 0
  • Powiększ tekst

Szacunki wskazują na to, że IV kwartał 2017 r. był pierwszym - od długiego czasu - gdzie obok konsumpcji gospodarstw domowych istotny wkład we wzrost PKB miały także inwestycje – uważa Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

I dodaje, że “ich tempo wzrostu było, jak wskazują wyliczenia, dwucyfrowe, tj. najwyższe od pierwszego kwartału 2015 r.” 

Czytaj także: Gospodarka nie rosła tak szybko od 2008 r.

Według analityków PKO BP, „główną rolę odgrywają inwestycje, które wzrosły w IV kw. 2017 r. o prawie 12 proc.”  Czytaj także: PKO BP: To był rok wyjątkowo dobrych danych

Wstępny odczyt PKB w czwartym kwartale poprzedniego roku, jak również przewidywana struktura jego wzrostu, pozwalają optymistycznie patrzeć na 2018 r. Jeśli inwestycje „wrzuciły” już tak wysoki bieg, to jest szansa że będą w szybkim tempie rosnąć także w roku bieżącym – ocenia Kurtek.

Jak dodaje ekonomistka, jeśli dodatkowo silna pozostanie konsumpcja gospodarstw domowych, „a na horyzoncie nie widać raczej czynników które mogłyby spowodować jej wyhamowanie”, to w 2018 r. tempo wzrostu gospodarczego powinno nadal solidnie przekraczać 4,0 proc. Czytaj także: Inwestycje: w końcu mamy dobry klimat

Jakub Rybacki, ekonomista ING BSK ocenia, że dynamika konsumpcji prywatnej utrzyma się w okolicach 5,0 proc. r/r, a inwestycje odbiją z 3,3 proc. r/r w III kw. 2017 r. do 11,4 proc. r/r.

Zaskoczeniem była najprawdopodobniej bardziej negatywna kontrybucja eksportu netto (wysoki deficyt handlowy wskazały m.in. opublikowane wczoraj dane o bilansie obrotów bieżących NBP) -uważa Rybacki.

Czytaj także: NBP: w grudniu spadła wartość eksportu

Perspektywy dla wzrostu w I kw. 2018 r. pozostają pozytywne – spodziewamy się niewielkiego spadku dynamiki do 5 proc. r/r. Od strony podażowej nasze krótkoterminowe modele wskazują na utrzymanie się wysokiej dynamiki sprzedaży detalicznej (nominalnie 8-9 proc. r/r wobec 8,1 proc. w IV kw. 2017 r.) oraz niższej aktywności w sektorze przemysłowym (modele sugerują spadek realnej dynamiki z 8,2 proc. r/r w IV kw. 2017 r. do 5-6,5 proc. r/r w I kw. 2018 r.). Po stronie wydatkowej taka struktura oznaczać będzie w naszej ocenie niższą dynamikę konsumpcji prywatnej oraz negatywny wpływ eksportu netto – przewiduje ekonomista ING BSK.

Jego zdaniem w całym 2018 roczna dynamika PKB spadnie z 4,6 proc. r/r w 2017 r. do 4,4 proc. r/r.

Na przełomie roku istotnie zmieni się struktura wzrostu – dotychczas głównym motorem była konsumpcja prywatna, w bieżącym roku większą rolę odgrywać będą inwestycje – uważa Rybacki.

Ekonomiści BOŚ prognozują obniżenie PKB w I kw. 2018 r. do 4,5 proc. r/r, a w kolejnych kwartałach w kierunku 4,0 proc. r/r.

W 2018 r. oczekujemy przyspieszenia dynamiki inwestycji przedsiębiorstw (zgodnie ze wskazaniami badania koniunktury NBP). Jednocześnie, po bardzo silnym odbiciu inwestycji publicznych w 2017 r, przy wyższych bazach odniesienia, oczekujemy już stabilizacji dynamiki inwestycji publicznych. Ponadto w 2018 r. oczekujemy lekkiego obniżenia dynamiki konsumpcji prywatnej oraz pogorszenia wyniku eksportu netto, przy dużo bardziej importochłonnej strukturze popytu krajowego (inwestycje przedsiębiorstw) – piszą w swoim komentarzu analitycy BOŚ.

Czytaj także: Emilewicz: Będzie dalszy wzrost inwestycji

Powiązane tematy

Komentarze