Informacje

Fot.Mainrc/sxc.hu
Fot.Mainrc/sxc.hu

Jest zgoda by deficyt budżetowy Polski trwał dłużej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 czerwca 2013, 18:55

    Aktualizacja: 21 czerwca 2013, 18:56

  • 1
  • Powiększ tekst

Ministrowie finansów państw UE zgodzili się w piątek w Luksemburgu na przyznanie Polsce dwóch dodatkowych lat na zmniejszenie deficytu finansów, zgodnie z majowymi zaleceniami Komisji Europejskiej.

Według przyjętych rekomendacji Polska powinna zlikwidować nadmierny deficyt najpóźniej do końca 2014 r. W 2013 r. powinna osiągnąć deficyt na poziomie 3,6 proc. PKB, a w 2014 r. - 3 proc. PKB.

Zdaniem wicepremiera i ministra finansów Jacka Rostowskiego rekomendacje są wyrazem pewnego przesunięcia akcentów z prostego dyscyplinowania finansów na reformy strukturalne.

"W sytuacji, gdy zrobiono już bardzo duże postępy, jeśli chodzi o konsolidację fiskalną, a z drugiej strony mamy do czynienia ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego, konieczne jest przesunięcie ciężaru działań z prostej konsolidacji finansów na reformy strukturalne" - powiedział Rostowski dziennikarzom w Luksemburgu.

Dodał, że "reformy, zwiększając wzrost gospodarczy w średnim i dłuższym terminie, pozwalają na głębsze i bardziej długotrwałe zrównoważenie finansów publicznych w przyszłości bez podejmowania dzisiaj działań, które w kontekście spowolnienia mogłyby być mniej korzystne dla gospodarki".

Rostowski zapowiedział, że rząd weźmie pod uwagę zawarte w rekomendacjach dla Polski sugestie. "Niektóre z nich uważam za bardziej pilne i bardziej korzystne od innych, ale na pewno weźmiemy je wszystkie pod uwagę" - zapewnił.

Według rekomendacji Polska powinna wprowadzić też dodatkowe środki konsolidacji finansów publicznych i szybko przyjąć stałą regułę wydatkową, ograniczającą wydatki rządu i samorządów. Do 1 października br. ma podjąć skuteczne działania oraz przedstawić szczegółowe sprawozdania na temat planowanej strategii konsolidacji budżetowej, która ma służyć osiągnięciu wyznaczonych celów.

W rekomendacjach Komisji na lata 2013-1014, zatwierdzonych przez Radę UE, zalecono Polsce m.in. wzmocnienie strategii budżetowej, zminimalizowanie cięć w inwestycjach publicznych, które pobudzają wzrost gospodarczy, lepsze ukierunkowanie polityki społecznej oraz zwiększenie efektywności wydatków na opiekę zdrowotną. Ponadto KE zaleca poprawę przestrzegania przepisów prawa podatkowego, szczególnie przez zwiększenie skuteczności administracji skarbowej.

Poza Polską dodatkowy czas na zmniejszenie nadmiernego deficytu finansów przyznano Hiszpanii, Francji, Słowenii (po dwa lata) oraz Holandii i Portugalii (po dodatkowym roku).

W piątek unijni ministrowie zatwierdzili też zamknięcie procedur nadmiernego deficytu wobec pięciu państw: Włoch, Łotwy, Litwy, Węgier i Rumunii, a także otwarcie tej procedury dla Malty.

Procedurą nadmiernego deficytu objętych jest 16 państw, w tym Polska. Za niezastosowanie się do zaleceń i terminu ograniczenia deficytu krajom strefy euro grożą sankcje finansowe; krajom spoza strefy euro może być zawieszony dostęp do funduszy unijnej polityki spójności.

Z Luksemburga Anna Widzyk (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze