Informacje

Firmy mają problem z zatrzymaniem pracowników

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 7 sierpnia 2018, 10:25

  • 1
  • Tagi: biznes KPMG praca pracownik przedsiębiorca przedsiębiorstwo zatrudnienie
  • Powiększ tekst

Problem niekontrolowanych odejść w firmie potwierdza już blisko 8 na 10 firm, wynika z raportu firmy doradczej KPMG w Polsce pt. „Key Employer Challenges – jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika?”. Najczęściej wskazywanym celem, na którym planują skoncentrować się przedsiębiorcy w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest utrzymanie pracowników (57 proc. wskazań).

Jak podaje KPMG, w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania wzrosło prawie trzykrotnie zjawisko niekontrolowanych odejść pracowników fizycznych/produkcyjnych. W tym roku już blisko 8 na 10 organizacji zgłosiło występowanie tego typu problemu. Co jest uspokajające dla pracodawców – zauważalny jest wyraźny spadek niekontrolowanych odejść wśród specjalistów. W pierwszej edycji badania taki problem dotyczył co trzeciej firmy, w tym roku występowanie tego typu zjawiska zgłosiło ok 20 proc. ankietowanych przedsiębiorstw.

Niepokojące jest jednak to, że mniejsze firmy mają trudności nie tylko z utrzymaniem, ale i pozyskaniem specjalistów oraz kadry kierowniczej. Optymistyczne jest natomiast to, że istnieją firmy, wprawdzie mniej niż 2 na 10 badanych, dla których zjawisko nieplanowanych odejść pracowników nie jest postrzegane jako problem. Takie przedsiębiorstwa najczęściej podejmują działania związane z  utrzymaniem jakości i  profesjonalizmu kadry kierowniczej w swoich organizacjach – powiedział  partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce Jan Karasek, cytowany w komunikacie.

Wyniki badania KPMG wskazują, że podobnie, jak w poprzedniej edycji badania, priorytetem w obszarze zarządzania personelem, dla ponad połowy badanych firm będzie utrzymanie pracowników. Duża część pracodawców ma jednak poczucie, że kontrolują fluktuację.

W tym roku utrzymanie pracowników nie jest wyzwaniem dla prawie wszystkich badanych organizacji, jak miało to miejsce w  roku 2016/2017 – odnotowaliśmy spadek o ok. 20 pkt proc. w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania. Utrzymanie pracowników jest priorytetem dla firm zatrudniających do 200 pracowników działających w branżach: nowoczesnych technologii, większych pracodawców w obszarze usług, a także bankowości i usług finansowych, transportu spedycji i logistyki, farmacji i ochrony zdrowia oraz administracji publicznej - czytamy dalej. 

Według KPMG, co czwarta badana firma zmaga się z wyzwaniami rynku pracy w obszarze utrzymania pracowników. Wśród respondentów wskazujących na problemy z ich utrzymaniem, co trzeci przyznaje, że dopiero niedawno zjawisko to stało się alarmujące i wskazują ten obszar budowania doświadczeń pracowników jako krytyczny. Najczęściej ze zjawiskiem niekontrolowanego odejścia pracowników spotykają się firmy zatrudniające do 200 osób oraz prywatne spółki z kapitałem rodzimym. Zarządzający są jednak przyzwyczajeni do rotacji wśród pewnych grup pracowniczych. Niemal połowa organizacji deklaruje, że odejścia pracowników związane są z naturalnym procesem ich rotowania między organizacjami.

Przede wszystkim firmy z rodzimym kapitałem wskazują na trudności w rekrutowaniu specjalistów (co druga firma w swojej kategorii). Najczęściej problemy z ich znalezieniem mają organizacje z branży bankowej i usług finansowych, farmacji i ochrony zdrowia, nowoczesnych technologii oraz produkcji przemysłowej. Pozyskanie fachowców w obszarze pracy fizycznej nadal nie jest jednak łatwym zadaniem. 64 proc. respondentów zgłasza trudności w rekrutacji pracowników fizycznych/produkcyjnych. Wydaje się, że jednym ze sposobów radzenia sobie firm ze zjawiskiem niekontrolowanych odejść z  pracy oraz rekrutacją pracowników jest zatrudnianie obcokrajowców.

Już blisko co trzecia ankietowana firma zatrudnia obcokrajowców i nie ma tutaj wyjątków związanych z geograficznym położeniem firm. Większość badanych przedsiębiorstw oferuje pracownikom z innych krajów zatrudnienie w  ramach umowy o pracę. Zdecydowana większość (79 proc. wskazań) obcokrajowców pracujących w  Polsce pochodzi z krajów nienależących do Unii Europejskiej, choć spotyka się także obcokrajowców z innych krajów obszaru UE - czytamy także. 

Raport KPMG w Polsce pt. „Key Employer Challenges – jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika?” powstał na podstawie badania przeprowadzonego w terminie 8-27 czerwca 2018 roku metodą CATI (ang.computer-assisted telephone interviewing) na próbie 150 osób odpowiedzialnych za obszar zarządzania kapitałem ludzkim lub członków kadry zarządzającej firm działających na terenie Polski.

Na podst. ISBnews

Komentarze