Informacje

Jeszcze nigdy w historii nie żyło się nam tak dobrze

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 sierpnia 2018, 17:17

  • 16
  • Powiększ tekst

Nastroje społeczne w sierpniu nie zmieniły się istotnie, ale CBOS zanotował najwyższy w historii swoich pomiarów odsetek badanych twierdzących, że im i ich rodzinom żyje się dobrze - wynika z opublikowanego komunikatu z badań.

Wskazano w nim, że w sierpniu nie zanotowano większych zmian w nastrojach społecznych. Nieco poprawiły się oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. W sierpniu niemal dwie trzecie Polaków (64 proc., od lipca wzrost o 4 pkt. proc.) zadeklarowało, że im i ich rodzinom żyje się dobrze. „Jest to najwyższy poziom tego wskaźnika w historii naszych pomiarów” - podaje CBOS. Jedna trzecia respondentów (32 proc., spadek o 3 punkty) ocenia, że żyje im się średnio - ani dobrze, ani źle. Tylko 4 proc. ankietowanych uważa, że im i ich rodzinom żyje się źle.

Począwszy od przełomu wieków, obserwujemy długotrwały wzrost satysfakcji Polaków z poziomu życia, mierzony takimi wskaźnikami, jak poziom życia badanych i ich rodzin oraz ocena własnych warunków materialnych. Jest to najwyraźniejszy ze wszystkich trendów nastrojów społecznych analizowanych w perspektywie wieloletniej” - wskazano w komunikacie.

Kolejny raz nieznacznie polepszyły się oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. Obecnie 61 proc. badanych (od lipca wzrost o 3 pkt. proc.) wyraża satysfakcję z materialnych warunków swoich gospodarstw domowych (to kontynuacja trendu wzrostowego obserwowanego od  czerwca). Mniej więcej jedna trzecia (32 proc., spadek o 3  punkty) twierdzi, że są one przeciętne, a 7 proc. określa je jako złe.

W sierpniu ogólne oceny sytuacji w kraju pozostały na poziomie z ubiegłych miesięcy. Od lipca minimalnie wzrósł (o 2 pkt. proc., do 36 proc.) odsetek badanych uważających, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku. Nadal niemal połowa respondentów (48 proc.) dobrze ocenia rozwój sytuacji w kraju, a 16 proc. (spadek o 3 punkty) nie ma zdania w tej kwestii.

Spośród wyborców największych ugrupowań politycznych najbardziej zadowoleni z kierunku zmian w kraju są zwolennicy rządzącej koalicji (86 proc. ocen dobrych). Zadowolenie przeważa nad niezadowoleniem także w elektoracie ruchu Kukiz‘15. Badani, którzy w  hipotetycznych wyborach parlamentarnych zagłosowaliby na PO lub PSL, nastawieni są do  kierunku zmian w kraju częściej negatywnie niż pozytywnie, przy czym bardziej krytyczni są potencjalni wyborcy PO, a mniej - PSL.

W najnowszym sondażu CBOS oceny sytuacji politycznej w Polsce, po lipcowym wahnięciu, powróciły do poziomu niemal takiego jak przed dwoma miesiącami. Jedna czwarta badanych (26 proc., od lipca wzrost o 3 pkt. proc.) uważa, że jest ona dobra, a nieco ponad jedna trzecia (34 proc., wzrost o 4 punkty) uznaje ją za złą. Niemal tyle samo respondentów (33 proc., spadek o 5 punktów) twierdzi, że sytuacja polityczna w kraju jest przeciętna - ani dobra, ani zła.

Minimalnie gorsze niż przed miesiącem, chociaż wciąż zdecydowanie pozytywne, są oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. CBOS podaje, że wprawdzie zanotowano minimalny wzrost odsetka badanych uważających ją za dobrą (z 47 do 49 proc.), ale jednocześnie wzrósł odsetek tych, którzy uznają ją za złą (o 4 pkt. proc., do 14 proc.). Niespełna jedna trzecia respondentów (31 proc., spadek o 5 punktów) ocenia, że sytuacja gospodarcza w kraju jest przeciętna.

Opinie o sytuacji w zakładach pracy pozostały na poziomie z ubiegłego miesiąca. Prawie dwie trzecie pracowników (64 proc.) ocenia ją dobrze, ponad jedna czwarta (28 proc., wzrost o 3 pkt. proc.) - przeciętnie, a tylko mniej niż co dziesiąty (7 proc.) - źle.

PAP, MS

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze