Informacje

Gospodarka rośnie ponad 5 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 sierpnia 2018, 10:12

  • 1
  • Powiększ tekst

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w II kw. 2018 roku o 5,1 proc. r/r wobec 5,2 proc. wzrostu r/r w poprzednim kwartale - poinformował Główny Urząd Statystyczny, prezentując drugie szacunki tych danych.

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie sierpnia), wzrost PKB w tym ujęciu w II kw. br. wyniósł także 5,1 proc.

W II kwartale PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 5 proc. - czytamy w dzisiejszym komunikacie. 

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w II kw. 2018 r. popyt krajowy wzrósł o 4,8 proc. wobec wzrostu o 6,8 proc. w I kw. 2018 r. 

Jak podał Urząd, spożycie ogółem w II kw. br. wzrosło o 4,8 proc. (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,9 proc., publiczne - o 4,4 proc. (w I kw. 2018 r. wzrost odpowiednio: +4,5 proc., +4,8 proc., +3,6 proc.). 

Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 4,9 proc. w II kw. 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,5 proc. (wobec wzrostu akumulacji o 21 proc. oraz nakładów brutto na środki trwałe o 8,1 proc. kwartał wcześniej). 

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 6,9 proc. w II kw. 2018 r (wobec 1,1 proc. wzrostu w I kw. 2018 r.), zaś import wzrósł o 6,5 proc. w II kw. 2018 r (wobec 3,5 proc. wzrostu w I kw. 2018 r.).

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 5 proc. wobec wzrostu o 5,2 proc. w I kw. 2018 r. 

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze