Informacje

gaz / autor: pixabay
gaz / autor: pixabay

Na kłopoty... PGNiG

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 24 września 2018
  • 18:58
  • 0
  • Tagi: biznes gaz paliwa PGNiG PGNiG Obrót Detaliczny prawo
  • Powiększ tekst

We wtorek wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, przewidująca wprowadzenie instytucji awaryjnego sprzedawcy gazu ziemnego

Jak podkreśliło Ministerstwo Energii, celem zmiany jest zapewnienie odbiorcy końcowemu gazu w sytuacji, gdy wybrany przez niego sprzedawca przestanie dostarczać mu to paliwo. Zgodnie z nową regulacją, podpisaną przez ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 20 września br., do czasu zawarcia umowy z nowo wybranym sprzedawcą, obowiązki te będą automatycznie realizowane przez sprzedawcę awaryjnego, bez konieczności podejmowania przez odbiorcę dodatkowych czynności. Zgodnie z rozporządzeniem, sprzedawcą awaryjnym dla odbiorców końcowych gazu, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa lub sieci przesyłowej Gaz-Systemu stało się PGNiG Obrót Detaliczny.

Nowe rozporządzenie przewiduje, że w imieniu odbiorcy umowę ze sprzedawcą awaryjnym zawrze operator systemu dystrybucyjnego. O fakcie zawarcia umowy odbiorca zostanie poinformowany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w terminie 30 dni. W przypadku, gdy odbiorca sam wcześniej podpisze umowę, powinien w ciągu dwóch dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia poinformować operatora, że posiada już umowę z innym sprzedawcą. Jednocześnie odbiorca zachowuje prawo do zmiany sprzedawcy, tj. w dowolnym momencie może wypowiedzieć sprzedawcy awaryjnemu umowę i wybrać innego dostawcę.

Sprzedawca awaryjny będzie rozliczał się z gospodarstwami domowymi zgodnie z cenami wynikającymi z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Klienci biznesowi rozliczani będą według obowiązującego cennika PGNiG Obrót Detaliczny.

Jak podkreśliło Ministerstwo Energii, na uzupełnienie rozporządzenia gazowego o niezbędne uregulowania dotyczące sprzedaży awaryjnej zdecydowano się ze względu na niepokojące informacje o pogarszającej się sytuacji finansowej niektórych prywatnych przedsiębiorstw energetycznych i realnym zagrożeniu zaprzestania dostarczania przez nie gazu ziemnego do gospodarstw domowych. Ministerstwo ocenia, że dzięki zmianie odbiorcy gazu ziemnego mogą pobierać go z sieci, nawet jeśli ich dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie wykonywania umowy.

Wszyscy odbiorcy, którzy zostali poszkodowani przez firmy niewywiązujące się z umów na dostawy gazu ziemnego mogą spać spokojnie. Nie ma ryzyka odcięcia dostaw gazu. Co najważniejsze, przepisy są bardzo przyjazne dla klientów, którzy znaleźli się w takiej sytuacji - powiedział prezes PGNiG OD Henryk Mucha.

Jak dodał, umowa z dostawcą awaryjnym zawarta zostanie bez konieczności jej podpisywania przez klienta. Nie ma konieczności odwiedzania Biur Obsługi Klienta, kontaktowania się z nami poprzez infolinię jak również pozostałe kanały komunikacji. Przepisy regulują tę kwestię w ten sposób, że PGNiG gwarantuje bezpieczne dostawy dla wszystkich klientów przyłączonych do sieci PSG lub Gaz-Systemu - podkreślił Mucha. Wszyscy nasi nowi klienci nabywają te same prawa co pozostali nasi odbiorcy, a więc obowiązują ich te same taryfy, cenniki i oferty promocyjne - zaznaczył.

PGNiG to wiarygodny i solidny partner oferujący zarówno gaz ziemny, jak również energię elektryczną. Z naszych usług korzysta blisko 7 mln klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych, hurtowych odbiorców - dodał prezes Mucha.

PAP, mw

Komentarze