Informacje

Marek Niechciał, prezes UOKiK / autor: Fratria
Marek Niechciał, prezes UOKiK / autor: Fratria

Szef UOKiK został członkiem KNF

br

  • Opublikowano · 14 grudnia 2018, 16:01

  • 0
  • Tagi: finanse KNF konsumenci nadzór UOKiK
  • Powiększ tekst

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został członkiem Komisji Nadzoru Finansowego. Jutro wchodzą w życie niektóre przepisy zmienionej ustawy o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym – informuje UOKiK.

Nowelizacja ma usprawnić wymianę informacji między organami administracji, ponieważ prezes UOKiK został członkiem Komisji Nadzoru Finansowego i będzie brał udział w jej posiedzeniach z głosem doradczym. 

Cieszę się też, że skład KNF został zwiększony. Dzięki temu będzie można szerzej spojrzeć na sprawy rynku finansowego – dodaje Niechciał.

Urząd informuje także, że będzie mógł nałożyć karę finansową na menedżerów, którzy umyślnie naruszą zbiorowe interesy konsumentów bądź przyczynią się do stosowania niedozwolonych zapisów w umowach jakie firmy zawierają z klientami.

Nowe kompetencje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to kolejny krok w walce z nadużyciami na rynku finansowym. Będziemy korzystać z nowych narzędzi, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że to decyzje oraz nadzór kadry zarządzającej mają ogromny wpływ na stosowanie przez firmę praktyk, które naruszają prawa konsumentów. Może to być np. wywieranie presji na sprzedawców, by pozyskiwali jak najwięcej klientów, nawet kosztem wprowadzania ich w błąd – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Wysokość tych kar to maksymalnie 2 mln zł, a w przypadku menedżera spółki z sektora finansowego - 5 mln zł.

Kary nałożone na branżę finansową będą zasilać nowopowstały Fundusz Edukacji Finansowej, którego celem ma być zwiększenie świadomości finansowej Polaków.

Komentarze