Informacje

banknot/złote / autor: Pixabay
banknot/złote / autor: Pixabay

Styczeń z nadwyżką w budżecie państwa

br

  • Opublikowano: 28 lutego 2019, 15:48

  • 3
  • Powiększ tekst

6,6 mld zł wyniosła na koniec stycznia nadwyżka w budżecie państwa – poinformował resort finansów. Jak podaje ministerstwo dochody wyniosły 38,7 mld zł, a wydatki 32,1 mld zł.

Po styczniu 2019 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 3,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do stycznia 2018 r. o ok. 7,9 proc., tj. ok. 2,6 mld zł – czytamy w komunikacie resortu.

W ujęciu rocznym dochody z podatku VAT były wyższe o 12,6 proc. r/r (tj. ok. 2,3 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 10,3 proc. r/r (tj. ok. 0,6 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 15,4 proc. r/r (tj. ok. 0,9 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 2,8 proc. r/r (tj. ok. 0,1 mld zł), dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,7 proc. r/r.

Po styczniu 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 2,5 mld zł i było wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 55,7 proc.) w stosunku do wykonania po styczniu 2018 r. - czytamy w komunikacie.

Resort podaje, że wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2019 r. wyniosło 32,1 mld zł, tj. 7,7 proc. planu. W stosunku do roku 2018 (26,6 mld zł) przekazano więcej o 5,5 mld zł, tj. 20,7 proc., głównie w zakresie rozliczenia z budżetem ogólnym UE (więcej o 1,6 mld zł) oraz w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 1,5 mld zł).

Jak poinformował Piotr Nowak, wiceminister finansów, na koniec lutego poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł 52 proc., a stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 50 mld zł. 

W marcu planowany jest jeden przetarg sprzedaży (8 marca) i jeden przetarg zamiany obligacji (21 marca) - napisał Nowak w komentarzu do planów podaży papierów skarbowych. 

Dodał, że w styczniu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 9 mld zł.

Wzrost zadłużenia był wypadkową wzrostu zaangażowania ze strony banków krajowych (o 18,7 mld zł) i spadku zadłużenia wobec nierezydentów (o 9,9 mld zł), przy niemal niezmienionym zaangażowaniu krajowych inwestorów pozabankowych (wzrost o 0,2 mld zł). Przepływom tym towarzyszył spadek rentowności średnio- i długoterminowych, stąd w przypadku inwestorów zagranicznych można mówić raczej o realizacji zysków - czytamy dalej.

Ministerstwo Finansów podało dziś, że zorganizuje w marcu jeden przetarg obligacji skarbowych, oferując na nim papiery o łącznej wartości 3-5 mld zł, a także jeden przetarg zamiany.

Na podst. ISBNews

Powiązane tematy

Komentarze